Balkonginglasning för bostadsrättsföreningar

Vi på Lumon har en uppsatt rutin när det kommer till balkonginglasning för bostadsrättsföreningar. Oavsett så finns vi på Lumon här för att hjälpa dig. Vi hjälper nämligen till med hela processen för både styrelsen och för den enskilda medlemmen.

Kontakta oss för att se vad vi kan göra i din BRF

Om du sitter i styrelsen och balkonginglasning kommit upp på agendan för din bostadsrättsförening har vi på denna sida samlat de viktigaste punkterna kring inglasningsprocessen.

Vägen till balkonginglasning för bostadsrättsföreningar 

Generellt kan man säga att det är 6 steg som gäller balkonginglasning för bostadsrättsföreningar. För er som styrelse kan detta till en början verka krångligt och tidskrävande. Men bli inte avskräckta, vi på Lumon finns här och hjälper er genom hela processen. 

 1. Beslut om inglasning av balkong
 2. Bygglov
 3. Upprättande av avtal mellan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar
 4. Kontrollansvarig
 5. Montage
 6. Eftermarknaden

Våra erfarna medarbetare arbetar med detta dagligen och är väl insatta och pålästa. Vi på Lumon äger hela processen från första kontakt till montage och framtida behov. Därför kan din förening känna sig trygg med oss på Lumon.
Läs gärna mer om varför er bostadsrättsförening ska välja Lumon som leverantör av balkonginglasning >>

BE OM EN GRATIS PLANERINGS- OCH KOSTNADSKALKYL

Steg 1: Beslut om inglasning av balkong

Det första steget är att din förening på en stämma röstar igenom att balkonginglasning ska ske.
Vid det fall ett beslut ännu inte är taget, håller vi gärna ett informationsmöte för din förening där samtliga medlemmar fåt chansen att se hur våra inglasningar ser ut och fungerar.

När det sedan är dags för styrelsen att välja leverantör är det viktigt att fundera på hur ni önskar att fasadens utseende ska vara. Vi bjuder gärna in din styrelse på en visning i vårt showroom så att ni får lära känna Lumons ramfria och infällbara balkonginglasningar.

På Lumon har vi tagit fram en mall för anbudsförfrågan som du kan ladda ner kostnadsfritt. Denna kan du använda för att hämta in offerter från olika leverantörer så att du enkelt kan jämföra de olika alternativen och välja den leverantör som passar din förening bäst. Läs mer och ladda ner mall för anbudsförfrågan >>

Steg 2: Bygglov

När leverantör är vald, är det dags att ansöka om bygglov.
Vi på Lumon hjälper till med hela processen och ansvarar för att ett korrekt bygglov skickas in.

 • Fasadritningar
 • Detaljritningar
 • Planritningar
 • Eventuella 3D-bilder av byggnaden
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Typritning
 • Branddokument
 • Konsultation
 • Ifyllning av bygglovsansökan
 • Förslag på kontrollansvarig

Ert enda ansvar är att skriva på bygglovsansökan – resten sköter vi!

Balkonginglasning för bostadsrättsföreningar - Lumon balkonginglasning

Steg 3: Upprättande av avtal mellan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar

Vi hjälper din bostadsrättsförening med att upprätta avtal mellan föreningen och dess medlemmar, för att föregå eventuella framtida tvister och problem.

Steg 4: Kontrollansvarig

Vissa kommuner har krav på att en kontrollansvarig tillsätts. En kontrollansvarig är en objektiv person som kontrollerar att vårt arbetssätt är korrekt och enligt lagar och förordningar.
På Lumon hjälper vi, om så önskas, din förening att ta fram en sådan.

Steg 5: Montage

På Lumon ansvarar vi för samtliga led i processen, från forskning och tillverkning till montage. Det betyder att det är våra egna montörer som kommer ut och monterar samtliga inglasningar. På så sätt kan vi garantera duktiga montörer med expertkunskap om just våra egna produkter.

Balkonginglasning för bostadsrättsföreningar - Lumon balkonginglasning

Steg 6: Eftermarknaden

Då beslutet som tas nu kommer att påverka föreningen i framtiden, ser vi på Lumon till att säkerställa eftermarknad. Vi tar ansvar för hela vägen och kommer alltid att finnas kvar för att hjälpa befintliga kunder med service och övriga ärenden som kan tänkas dyka upp, samt för nya kunder.

Vi finns alltid nära din förening, och erbjuder då och då visningar och kampanjer för de medlemmar som ännu inte har glasat in sin balkong. På så sätt kan vi säkerställa att även eftersläntande och nya medlemmar i din bostadsrättsförening får chansen att glasa in sin balkong till ett förmånligt pris.

På Lumon tar vi hand om era medlemmar för all framtid.

Kostnadsfri mätning och offert

Lyssna gärna på styrelsemedlem Håkan, i bostadsrättsföreningen Stensjöberget i Mölndal, berättar om hur det gick till när de bestämde sig för att glasa in föreningens balkonger med Lumon.

Kontakta oss

Kontakta oss idag och boka in ett första informationsmöte om våra produkter och vad vi kan göra för just din bostadsrättsförening.

KONTAKTFORMULÄR