Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

Fastighetsägare & Fastighetsutvecklare

För fastighetsägare och investerare: Hållbara och lönsamma fasader

Att utveckla en fastighet på ett sådant sätt att den samtidigt är lönsam och attraktiv för de boende är inte alltid lätt. Juridiska regleringar, frekventa renoveringar och underhåll, yttre påverkan och ständigt föränderliga marknadsförhållanden är alla påverkande faktorer som behöver hanteras. Om möjligt strävar vi efter att sätta arkitektoniska trender samtidigt, utan att glömma säkerheten.

En balkongfasad med Lumon Glazing är en investering i framtiden. Med glas:

Fastighetens livscykelkostnader minskar avsevärt

Inglasade balkonger skyddar betongkonstruktionerna och minskar behovet av fasadrenovering. Särskilt stående, smältande och frysande vatten förbrukar ytor, vilket innebär att en oglasad balkong typiskt sett renoveras vart tionde år. En inglasad balkongfasad behöver dock renoveras endast vart 20:e år. Det beror på att en balkongfasad i glas har högre temperatur än ute, vilket i kombination med skydd mot regnvatten och fukt fördubblar balkongfasadens reparationsintervall. Detta skydd, i samband med regelbundet underhåll av balkongens inglasning, innebär avsevärt minskade livscykelkostnader för fastigheten.

Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

Fastighetens värde ökar

Inglasning förbättrar nyttjandegraden på balkongen eller altanen och ökar önskvärdheten för fastigheten. De boendes fördelar med inglasning är betydande: inglasning av balkongen ger lägenheten ytterligare ytor året runt, de kan njuta av balkongen från tidig vår till långt in på hösten, och balkonginglasningen håller möblerna skyddade och pollen borta från balkongen . Som hyresfastighet är en lägenhet med inglasad balkong mer attraktiv, vilket även påverkar uthyrningsgraden av lägenheterna och hyresgästerna. Permanenta hyresavtal och högre hyresnivå gläder naturligtvis fastighetsägarna. Sammanfattningsvis är en inglasad balkong en mysfaktor som ökar boendekomforten.

We want to co-operate with Lumon because we trust in experience and verified solutions. We need to be sure that our clients will be happy with all the products we are implementing in our buildings.

Adrian Sikora, Investor Supervision Inspector, Allcon

Balkonginglasningar vid renovering - Lumon

En användbar investering

Inglasade balkonger är en nyttig investering för såväl boende som fastighetsägare. Med inglasning minskar fastighetens livscykelkostnad avsevärt, balkongernas livslängd fördubblas och fastighetens värde stiger. Lägenheter med inglasade balkonger är också mer önskvärda, vilket påverkar uthyrningsgraden. Dessutom kommer säkerheten i fastigheten att öka.

Du hittar alla Lumon glaslösningar här.

Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

Fördelar för fastighetsägare och fastighetsutvecklare

Det finns många fördelar som Lumon balkonginglasning kan erbjuda för såväl ägare och byggherrar som boende i byggnaden. Balkonginglasning och räcken är investeringar som betalar sig snabbt, på så lite som tio år. Fördelarna med inglasningar har studerats noggrant, här är bara några:

  • Minskar fastighetens livscykelkostnader avsevärt, vilket fördubblar serviceintervallet
  • Energibesparing
  • Ger tydliga fördelar för invånarna, förbättrar användbarheten av enheter och ökad integritet
  • Gör fastigheten mer önskvärd, vilket ökar värdet på lägenheten.
  • Mer utrymme för livet, vilket ger ett vackert utrymme för de boende i byggnaden.
  • Lumon som en mycket erfaren partner – över 40 år av hantverkskunnig expertis och över en miljon kunder över hela världen
  • Högkvalitativa, säkra produkter och varumärke – unika innovationer och system.
Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

Ett brett produktsortiment

Vill du som fastighetsägare ha hållbara och lönsamma fasader är Lumons balkonglösningar i glas ett bra alternativ. Våra balkonginglasningar minskar fastighetens livscykelkostnad, en investering som snabbt betalar sig. Oavsett om du arbetar med nyproduktion eller fasadrenovering har vi på Lumon ett brett produktsortiment och erfarenhet och expertis för att hjälpa dig hitta den perfekta lösningen.

Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

Projekt runt om i världen

Lumon är en pålitlig partner som säkerställer smidigt samarbete. Vår utgångspunkt är alltid att bygga långsiktiga kundrelationer, som säkerställs av våra hållbara, högkvalitativa, säkra och lättanvända produkter. De höga NPS-poängen som våra kunder ger oss talar för sig själva. Här kan du se några av de projekt vi har genomfört över hela världen och höra vad våra kunder säger om samarbetet med oss.

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

RÅDFRÅGA OM INGLASNING TILL DITT PROJEKT

Vi hjälper gärna till med alla frågor angående våra produkter och lösningar i alla projektfaser

Prenumerera – Nyhetsbrev för B2B

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion