FAQ

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om våra inglasningar och plisségardiner. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss på 010 – 150 21 00 eller [email protected] så hjälper vi dig.

Om Lumon Inglasning

Varför ramfritt?
Ramfria glas får din balkong att kännas mer rymlig och luftig. Du kan även njuta av en panoramautsikt över din omgivning utan några ramar som skymmer sikten.
Dessutom får fasaden ett stilrent utseende som inte förändrar byggnadens stil avsevärt mycket. Samtidigt lämnas utrymme för arkitekter och byggherrar att skapa nya unika fasader, eftersom glasen kan fås i olika färger och texturer.
Är en inglasning helt tät?
En inglasning är ett ventilerat utrymme eftersom betong och konstruktion behöver luftas för att inte bli fuktig och förstöras. Med god ventilation torkar konstruktionerna ut och förblir i gott skick. Inglasningen är därför inte helt tät, men ger ett tillräckligt gott skydd mot regn och smuts vilket gör att du slipper torka av dina möbler och din inredning så ofta.

Springorna mellan glasen är på 1-3 mm för att balkongen eller altanen ska kunna ha en bra ventilation. Även mellan taket och den övre profilen kan det ibland uppstå en springa. Denna beror på höjdskillnader i taket.

Under regniga och blåsiga väderförhållanden kan det tränga in små mängder vatten på balkongen eller altanen. Tänk på att balkongen fortfarande är ett uterum, även om inglasningen ger ett mycket bra skydd.

Om du vill minska springorna mellan glasen kan du beställa genomskinliga PVC-tätningar. Tänk dock på att balkongen inte får bli alltför tät.

Om du önskar en bättre ventilation i ditt uterum kan den första glasrutan öppnas upp och låsas i ett specifikt vädringsläge.

Kontakta vår kundservice för att beställa tätningarna, 010 – 150 21 00 eller [email protected].
Kan jag öppna upp min inglasning?
Det är lätt att tro att en inglasning innebär att balkongen stängs in. När du väljer att glasa in balkong eller altan med Lumon, väljer du ett system som ger dig maximal kontroll att finjustera din inglasning efter dina behov. Du kan nämligen välja att öppna upp och fälla in din inglasning helt, eller att hålla den helt stängd. Du kan även välja att skjuta undan och fälla in en eller flera glasrutor helt medan de resterande glasrutorna står kvar med önskat mellanrum mellan dem. På så sätt behöver du inte vara låst till vilket väder det är, och kan njuta av din balkong varje dag, året runt.
Glasrutorna är enkla att skjuta på, och fälls in mot ena väggen där de späns fast med ett spännband.
Hur mycket varmare blir det på balkongen med en inglasning?
En inglasning fungerar som en buffert mellan balkongen och utsidan, men även som en buffert mellan ditt hem och utsidan. När det är kallt och blåsigt, stänger din inglasning ute de kalla vindarna samt minskar lufttrycket. Inglasningen fångar även upp den värme som läcker ut från ditt hem. Därför kommer temperaturen på balkongen att vara något högre än temperaturen utomhus.
Kom ihåg att en inglasad balkong eller altan fortfarande är ett ventilerat utrymme. Under de kallare månaderna rekommenderar vi att du kompletterar balkongen med en terrassvärmare för lite extra värme.
Hur mycket skyddar inglasningen mot UV-strålarna?
UV-transmissionen för våra härdade glas beror på glasets tjocklek samt färg:

Klart glas
6 mm = 57%
8 mm = 52%
10 mm = 49%
12 mm = 46%

Grått glas
6 mm = 18%
8 mm = 12%
Är det farligt om glasrutan böjs?
En härdad glasruta är flexibel och kan därför böjas något vid exempelvis starka vindar. Härdat glas är nämligen mer tåligt än normalt glas. I normalfallet tillåts en böjning på 3 mm/m, men under en mycket blåsig dag kan glasrutorna börjas något mer.
Hur kan jag bli av med imma som bildas på glasrutorna?
En inglasning består av enkelglas, vilka tenderar att imma mer när varm, fuktig luft träffar rakt mot den kalla glasrutan. Är glasen väldigt kalla och du öppnar dörren från lägenheten immar glasen på insidan. En fasad är nämligen aldrig helt tät och särskilt på äldre hus läcker både fukt och värme ut, vilket fångas upp av inglasningen. Det är av denna anledning som en inglasning aldrig ska vara helt tät, utan ett ventilerat utrymme så att inte fasaden skadas av fukten. Har du en inglasning från oss behöver du inte oroa dig för att den är för tät eftersom våra inglasningar alltid är installerade med hänsyn till fasaden och i enighet med Balkongföreningen- och Boverkets regler. Dock immar även våra inglasningar när det är kallt ute och varm fuktig luft träffar glasen. Fenomenet med imma på insidan av glasen är även vanligt i exempelvis bilar. Precis på samma sätt som du i bilen drar i gång fläkten och sätter på värmen för att få bort imman på glasen, kan du addera en värmekälla eller värmefläkt på balkongen eller altanen om du vill slippa imma på din inglasning.
Kan jag lägga vilket golv jag vill efter att inglasningen har monterats?
Ja, inglasningen påverkar aldrig valet av golv. Du kan välja vilken typ av golv du vill och för bästa resultat ska golvet läggas efter att inglasningen monterats.
Ökar en balkonginglasning värdet på min lägenhet?
När du väljer att glasa in en balkong, maximerar och använder du all yta som bostaden består av. Inglasningen omvandlar nämligen balkongen från en yta som bara nyttjas på sommaren till ett uterum som kan användas året runt, oavsett väder. Studier visar att de allra flesta är villiga att betala mer för en bostad med en inglasad balkong.
Vi kan dock aldrig garantera en värdeökning av din lägenhet, däremot ser vi trenden att det är mer attraktivt att köpa en lägenhet med en inglasad balkong.

Om inglasningsprocessen

Hur ser processen ut?
När du ska glasa in balkongen eller altanen är det första steget en konsultation med en av våra inglasningsexperter. Under konsultationen analyseras och mäts din balkong. Du får även möjligheten att ställa alla dina frågor. Därefter ska det ansökas om bygglov, om ett godkänt sådant inte redan finns. När bygglovet är godkänt beställs din inglasning som till slut monteras av våra montörer.

Läs mer om hur det går till att glasa in balkongen med Lumon >>
Läs mer om hur det går till att glasa in altanen med Lumon >>

Om det är en bostadsrättsförening som ska glasas in ser processen lite annorlunda ut. Läs mer om hur processen för inglasning ser ut för en brf >>
Behöver jag ansöka om bygglov?
Ja, ett godkänt bygglov behövs för att glasa in balkongen eller altanen. På Lumon hjälper vi dig med hela ansökningsprocessen.
Vilka regler gäller vid inglasning?
Om du vill glasa in balkongen eller altanen och du äger en bostadsrätt eller villa/radhus, så behöver du ansöka om ett bygglov. Bor du i en bostadsrätt behöver du dessutom ett godkännande från din förening.
Bor du i en hyresrätt är det i stället din hyresvärd som behöver ansöka om bygglov, samt godkänna inglasningen.
På Lumon hjälper vi både privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt byggföretag med bygglovsansökan.
Läs mer om regler för inglasning >>
Hur lång är leveranstiden?
Leveranstiden ligger på ca. 6 – 10 veckor. Eftersom vi skräddarsyr din inglasning efter just din balkong, betyder det att vi också tillverkar den på beställning. Detta är anledningen till att vi har en lite längre väntetid.
Hur lång tid tar montaget?
En inglasning tar oftast en dag att montera, men i vissa specifika fall kan två dagar behövas.
Kan jag nyttja ROT-avdrag?
Vid inglasning av balkonger i flerbostadshus anses balkongen tillhöra fasaden och fasaden anses tillhöra fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen. Därför kan du inte nyttja ROT-avdrag när du bor i en bostadsrätt.
Vid inglasning av balkonger eller uteplatser på ägarlägenheter, villor och friköpta radhus äger du din egen fasad och då kan du nyttja ROT-avdraget. Det är då viktigt att du meddelar detta till säljaren innan din inglasning beställs.
Har Lumon egna montörer?
På Lumon använder vi oss endast av våra egna montörer. På så sätt kan vi garantera en montör som arbetar effektivt, professionellt och som har expertkunskap om just våra produkter.

Service & Underhåll av inglasningen

Var beställer jag service?
Vi på Lumon finns här för dig när du behöver hjälp. Kontakta vår serviceavdelning via formuläret som du hittar här >>
Vad gör jag om glasrutorna inte går att öppna?
Om den första glasskivan inte öppnas, måste springan mellan den första och andra skivan breddas genom att trycka den andra glasskivan i motsatt riktning. Öppningen ska vara någon millimeter bred för att skivan ska kunna vridas åt sidan. Öppningsfunktionen beskrivs i bruksanvisningen. Om någon annan glasskiva inte vrids, kontrollera att skivorna går ordentligt i gångjärnets botten innan öppningen.
Vilka ljud kan inglasningen ge ifrån sig?
En balkonginglasning reagerar på temperaturväxlingar eftersom de består av framför allt aluminium och glas. Eventuella ljud från inglasningen beror på utvidgning av aluminiumprofilerna när de reagerar på temperaturväxlingarna. Vid konstruktion av systemet och infästningen har hänsyn tagits till denna utvidgning. Eventuella ljud påverkar självklart inte säkerheten eller funktionen.
Vilka figurer, streck och märken kan uppkomma i glasets yta?
Vid vissa glastillverkningsprocesser, till exempel härdning, kan det uppkomma mönster i glaset som sedan syns när imma bildas på glasskivan. Att imma bildas på glasen är ett naturligt fenomen. Samma fenomen kan ofta ses även i bilfönster. Mönstren eller figurerna kan synas på ett par meters avstånd vid normala ljusförhållanden.
Kan jag använda vilken silikonspray som helst för smörjning av hjul, plastdelar och profiler?
För smörjning av hjul, plastdelar och profiler kan vanlig silikonspray och silikonolja användas. Vi rekommenderar att först rengöra profilen och alla delar, samt att smörja systemet en eller två gånger per år så att glasrutorna kan glida utan problem.
Använd inga andra smörjmedel eller fetter, som vaselin eller olja. Den typen av smörjmedel drar ofta åt sig smuts som kan skada systemets hjul. Om glasskivorna av någon anledning inte rör sig smidigt, kontakta vår serviceavdelning så hjälper vi dig.

Plisségardiner

Vad kostar Visor plisségardin för balkong och uterum
Priest beror på hur många gardiner du önskar i kombination med måtten på din inglasning. Vi behöver veta både hur hög din inglasning är och hur breda glaspanelerna är. Vår plisségardin för balkong och uterum måttanpassas nämligen efter varje unik inglasning. Därför är det svårt att ge ett exakt pris utan att ha just dina mått. Men vi kan snabbt och enkelt ge dig en offert genom att vi får dina mått samt att vi får titta på din inglasning. Detta är givetvis gratis och du förbinder dig inte på något sätt. Ta kontakt med oss och få en kostnadsfri offert >>

Du kan även själv ta dina mått och gå in i vår webbshop och beställa gardinerna. Lumon webbshop >>
Hur gör jag när jag vill öppna min inglasning?
Du behöver inte göra något speciellt, du behöver inte ens dra upp gardinerna. Tack vare vår speciella lösning monteras gardinerna på varje enskild glasruta vilket gör att de följer med smidigt när du öppnar upp din inglasning.
Hur sker monteringen på min inglasning?
Vi fäster gardinerna direkt på glasen med patenterade clips som inte gör någon åverkan på varken inglasning eller tak.
Är era gardiner lämpliga för barnfamiljer?
Våra gardiner har en speciell förmåga som gör att även om du knöglar ihop gardinen så återställer den sig till ursprungsläge efter en liten stund. Därför är våra gardiner väldigt uppskattade av just barnfamiljer.

Tillskillnad från traditionella persienner så har våra plisségardiner inga långa hängande snören som kan locka till lek.
Har ni gardiner till glastak?
Givetvis har vi det! Våra gardiner för tak fungerar precis på samma vis som våra andra gardiner. De går att dras upp och ned så att du kan justera och anpassa ljusinsläppet. Att investera i gardiner till taket gör mycket för temperaturregleringen och för att dina möbler inte ska blekas utav solen.
Vad är skillnaden på persienner och plisségardin för balkong och uterum?
Skillnaden mellan persienner och plisségardiner är materialet och funktionerna. Man kan säga att plisségardinen är en vidareutveckling av persiennen; den har fler funktioner och är mer flexibel. Persienner är oftast gjorda i aluminium och dras upp och ned med hjälp av ett löst hängande snöre. Dessutom är de enkelriktade, det vill säga de fästs upptill på rutan och släpps nedåt. En plisségardin däremot är oftast gjord i polyester och går att anpassa eftersom den kan justeras upp och ned efter dina önskemål. Tillskillnad från persienner som bara kan täcka uppifrån och ned så kan en plisségardin även täcka nedifrån och upp.
Går gardinerna att använda på vintern?
Javisst, de kan sitta kvar året runt. Våra gardiner är nämligen behandlade och testade för att klara alla möjliga klimat. Tyget är dessutom godkänt enligt Oeko-Tex Standard 100.
Hur rengör jag mina gardiner?
Tack vare att våra plisségardiner är tillverkade av 100 % polyester kan du enkelt underhålla och göra rent dem. Dessutom bidrar materialet till att gardinerna är mer hållbara. Det är lika enkelt att ta bort dem för blötning och sköljning som det är att sätta fast dem igen!
Hur mycket skyddar gardinerna mot UV-strålarna?
UV-transmissionen på våra gardiner beror på vilken variant du väljer:
Transparent vit = 17%
Semitransparent vit = 5%
Transparent grå = 8%
Semitransparent grå = 3%
Hur mycket ljus och värme släpper gardinerna igenom?
R = Ljusreflektion A = Ljusabsorption T = Transmittans (Ljusgenomsläpp)

Transparent vit: R = 60% A = 6% T = 34%
Semitransparent vit: R = 63 % A = 6% T = 31%
Transparent grå: R = 58% A = 19% T = 23%
Semitransparent grå: R = 60% A = 20% T = 20%
Hur kommer jag åt att tvätta glasen?
Det går alldeles utmärkt att montera ned gardinerna och sedan montera tillbaka dem igen. Clipsen är nämligen designade på ett sådant sätt att det skall vara lätt att montera ned vid behov.
Till vilka typer av inglasningar passar era gradiner?
Lumon plisségardin för balkong och uterum passar till de flesta ramfria inglasningar. Detta innebär att även om du inte har en inglasning från Lumon kan du köpa våra gradiner så länge som du har en inglasning utan ramar. Läs gärna mer om våra plisségardiner >>
Var har ni er tillverkning och vilka är Visor blinds?
Visor plisségardin för balkong och uterum designas och tillverkas av oss på Lumon. Vi har våra fabriker i Finland. Våra plisségardiner för balkong och uterum har en egen plats på marknaden och säljs även av flertalet konkurrerande inglasningsleverantörer.