FAQ – Service & Underhåll

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om service & underhåll av din inglasning. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss på 010 – 150 21 00 eller [email protected] så hjälper vi dig.

Service & Underhåll av inglasningen

Var beställer jag service?
Vi på Lumon finns här för dig när du behöver hjälp. Kontakta vår serviceavdelning via formuläret som du hittar här >>
Vad gör jag om glasrutorna inte går att öppna?
Om den första glasskivan inte öppnas, måste springan mellan den första och andra skivan breddas genom att trycka den andra glasskivan i motsatt riktning. Öppningen ska vara någon millimeter bred för att skivan ska kunna vridas åt sidan. Öppningsfunktionen beskrivs i bruksanvisningen. Om någon annan glasskiva inte vrids, kontrollera att skivorna går ordentligt i gångjärnets botten innan öppningen.
Vilka ljud kan inglasningen ge ifrån sig?
En balkonginglasning reagerar på temperaturväxlingar eftersom de består av framför allt aluminium och glas. Eventuella ljud från inglasningen beror på utvidgning av aluminiumprofilerna när de reagerar på temperaturväxlingarna. Vid konstruktion av systemet och infästningen har hänsyn tagits till denna utvidgning. Eventuella ljud påverkar självklart inte säkerheten eller funktionen.
Vilka figurer, streck och märken kan uppkomma i glasets yta?
Vid vissa glastillverkningsprocesser, till exempel härdning, kan det uppkomma mönster i glaset som sedan syns när imma bildas på glasskivan. Att imma bildas på glasen är ett naturligt fenomen. Samma fenomen kan ofta ses även i bilfönster. Mönstren eller figurerna kan synas på ett par meters avstånd vid normala ljusförhållanden.
Kan jag använda vilken silikonspray som helst för smörjning av hjul, plastdelar och profiler?
För smörjning av hjul, plastdelar och profiler kan vanlig silikonspray och silikonolja användas. Vi rekommenderar att först rengöra profilen och alla delar, samt att smörja systemet en eller två gånger per år så att glasrutorna kan glida utan problem.
Använd inga andra smörjmedel eller fetter, som vaselin eller olja. Den typen av smörjmedel drar ofta åt sig smuts som kan skada systemets hjul. Om glasskivorna av någon anledning inte rör sig smidigt, kontakta vår serviceavdelning så hjälper vi dig.