Uppdaterad 22 september 2023

Samtliga företag inom Lumon Group är engagerade i att skydda din integritet. Informationen som vi samlar in används alltid för att tjäna dig på bästa möjliga sätt. Du kan lita på att vi lagrar och hanterar dina data respektfullt, säkert och omsorgsfullt.

Lumon Group behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Denna integritetspolicy ger dig omfattande information om de aktiviteter som rör behandling av personuppgifter som utförs av Lumon. Syftet med vår integritetspolicy är att ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter inom vår kundrelationshantering, försäljning och marknadsföringsaktiviteter. Informationen kan kompletteras med specifika integritetspolicyer och ytterligare lokala dokument. Observera också att dina rättigheter som registrerad kan variera från land till land beroende på gällande dataskyddslagar. Vår integritetspolicy presenterar rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Eventuella obligatoriska lagar eller förordningar går före om de strider mot och har strängare krav än vår integritetspolicy.

Dataskyddsombud och kontaktinformation:

Lumon Invest Oy (etablerat i Finland och moderbolaget för Lumon Group) är gemensamt dataskyddsombud

Lumon Invest Oy

Organisationsnummer: FI22544498

Kaitilankatu 11,

45130 Kouvola, Finland

tel.: +358 (0) 20 7403 200

e-post: [email protected]

tillsammans med andra företag inom Lumon Group Lumon Oy, Lumon Suomi Oy, Suomen Visor Oy, Lumon International Oy, Lumon Cristales Espana S.A., Svenska Lumon AB, Lumon Norge AS, Lumon North America Inc., Lumon Deutschland GmbH, Lumon Schweiz AG, Lumon France SAS, Lumon Danmark Aps, AO Lumon, Lumon Fabrica S.L.

Kontaktinformation angående integritetsfrågor:

Lumon Invest Oy / Integritetsfrågor Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola, Finland [email protected]

Kontaktuppgifter för dataskyddsombud: [email protected]

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

För närvarande samlar och behandlar vi följande information, där Lumons kundregister kan inkludera exempelvis följande information:

 • Grundläggande information: t.ex. förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, stad, land, telefonnummer, mobilnummer
 • Köphistorik: t.ex. plats och datum för köp, köpta produkter med deras priser, slutsumma för köp, betalningssätt, leveransadress, ID
 • Information om kundrelationshantering: t.ex. föredragen kontaktmetod, typ av lägenhet, datum för början av kundrelation, samt information om ägande av Lumon-produkter, avtal, fakturadetaljer och liknande information som behövs för att hantera relationen
 • Personliga preferenser: t.ex. Lumon-produkter som du är intresserad av och tillstånd eller förbud för direktmarknadsföring via e-post och SMS
 • Uppgifter om användning av Lumons webbplats och andra onlineverktyg, såsom surfningsdata, platsdata och IP-adress. Från företag lagrar vi också data, inklusive t.ex. företagsnamn, adress, momsnummer, leverans- och faktureringsadresser, kontaktinformation för företagets kontaktpersoner, e-postadress, telefonnummer och befattning/titel.
 • Vi samlar in denna information för att kunna kommunicera med och betjäna våra potentiella och nuvarande kunder bättre samt för att förbättra den övergripande kundupplevelsen.

Hur sker inhämtning av personuppgifter?

Personuppgifter inhämtas via telefon, genom webbplatser eller andra digitala kanaler, i möten eller via andra likvärdiga medel. Uppgifter inhämtas också in i samband med ingåendet av kundavtal och på andra sätt under kundrelationen. Personuppgifter kan också härstamma från Lumons representanter baserat på deras affärsinteraktioner med individer eller genom data som samlats in och uppdaterats från offentliga och privata register. Vi inhämtar och behandlar data när du till exempel:

 • skickar in ett formulär för att boka ett besök, be om mer information, få en offert, ladda ner en guide, e-bok eller liknande dokument eller prenumerera på ett nyhetsbrev på någon av våra webbplatser
 • lägger en beställning av våra produkter eller tjänster som finns tillgängliga via någon av våra webbshoppar
 • skickar ett meddelande till Lumons personal via din föredragna kanal
 • godkänner ett avtal med ett verktyg för e-signatur
 • frivilligt slutför en kundundersökning på Lumons webbplats eller via e-post
 • ger feedback eller har en konversation via någon av våra chattverktyg eller via e-post
 • deltar frivilligt i någon av våra frågesporter eller lotterier
 • frivilligt tillåter webbläsarkakor
 • loggar in på vår kundportal för att granska din beställning eller få annan användbar information
 • ringer till Lumon och lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter
 • besöker en Lumon-mässa eller utställningsmonter på en mässa eller marknad, i ett köpcentrum eller på en parkeringsplats och lämnar dina kontaktuppgifter till en Lumon-anställd eller fyller i ett digitalt eller pappersformulär
 • ger dina kontaktuppgifter till en Lumon-anställd som besöker ditt hem och lägger in uppgifterna i våra system
 • frivilligt lämnar information för att delta i en händelse, där arrangören av evenemanget kan vidarebefordra din information till utställare på evenemanget

Vad tillåter användningen personuppgifter, och för vilket syfte samlas personuppgifter in?

När vi utför försäljning, marknadsföring eller kundrelationshanteringsaktiviteter behandlar vi personuppgifter för våra potentiella och nuvarande konsument- och företagskunder (inklusive t.ex. prenumeranter av nyhetsbrev, individer som har begärt en offert eller skickat en förfrågan om kontakt, deltagare i evenemang och webbplatsbesökare). Behandlingen av personuppgifter är baserad på ett avtal, ett legitimt intresse från Lumon (t.ex. kundrelationshantering, direktmarknadsföring, skuldindrivning), via en kundrelation eller annat lämpligt samband eller avtal mellan Lumon och kunden eller potentiell kund genom samtycke (t.ex. i samband med kakor).

Syftena med att behandla dina personuppgifter är:

 • att behandla din beställning, hantera ditt konto, skapa faktura- och garantidokument
 • att kommunicera med dig under relationen mellan dig och Lumon (inklusive t.ex. feedback och kundnöjdhetsundersökningar)
 • att hantera, utveckla, analysera och hämta statistik om relationen mellan dig och Lumon för att behandla förfrågningar och agera på dem på lämpligt sätt
 • att bjuda in dig till försäljnings- och marknadsföringsevenemang
 • att genomföra åsikts- och marknadsundersökningar samt att organisera prisutdelningar och dragningar
 • att bedriva direktmarknadsföring, online-riktad marknadsföring och reklam
 • att skicka e-post till dig angående din öppna offert
 • att skicka e-postmeddelanden med specialerbjudanden om andra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig
 • att planera och utveckla verksamheten och tjänsterna
 • att hantera fordringar och indriva skulder
 • att identifiera användare och hantera åtkomsträttigheter
 • att upptäcka, förebygga och utreda missbruk, bedrägeri eller andra brott
 • att analysera och segmentera data och hämta statistik för ovanstående ändamål

På Lumons webbplatser, webbshoppar och i våra kundportaler används kakor för att samla in information om användarbeteende. Detta inkluderar till exempel de enheter som besökaren använder, de sidor som besöks och nedladdad information. Vi använder denna information för att förbättra användbarheten av våra webbtjänster i förhållande till våra kunder och potentiella kunder.

Med vem delas personuppgifter, och kan data överföras utanför EES?

Personuppgifter överförs inte regelbundet utanför Lumon Group eller utanför EES. Dock använder vi vissa tjänster som marknadsföringsautomatiseringsverktyg och webbanalysverktyg där information kan överföras till andra länder (t.ex. Storbritannien, Kanada, Schweiz och Förenta staterna). Datan för dessa tjänster lagras huvudsakligen på tjänsteleverantörers servrar inom EES och Förenta staterna. Vissa av datatjänsteleverantörernas datahanteringsfunktioner utförs dock utanför EES-området, t.ex. i Kanada. Överföring av data till Kanada, Storbritannien och Schweiz utförs med hänsyn till det adekvata beslut som utfärdats av EU-kommissionen.

Nivån av dataskydd kan vara lägre utanför EES än inom EES. Om det land till vilket datan överförs, som t.ex. Förenta staterna, inte har fått EU-kommissionens adekvata beslut, kommer Lumon Group att tillämpa andra lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter, t.ex. genom att tillämpa standardkontraktsklausuler i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om överföring av personuppgifter till tredjeländer (https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Vi använder tjänster från externa tjänsteleverantörer, såsom system- och kommunikationsprogramvaruleverantörer, logistik- och tryckeriföretag. Enligt dataskyddsavtalen behandlar varje tjänsteleverantör personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten.

I vissa länder eller vissa regioner i ett land verkar Lumon via pålitliga återförsäljare eller tjänsteleverantörer. Information kan delas med pålitliga återförsäljare och tjänsteleverantörer för att säkerställa att du betjänas på bästa möjliga sätt. Dessutom kan våra återförsäljare och tjänsteleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter, eftersom deras tjänster behövs för att tekniskt behandla vissa förfrågningar och beställningar. När Lumon behandlar din beställning kan dina data skickas till, och även användas av, kreditupplysningsföretag för att förhindra bedrägliga köp.

Används profilering?

Vi kan använda profilering och/eller automatiserad profilering för att erbjuda dig bästa möjliga kundservice och anpassade erbjudanden. Din profil kan vara baserad på exempelvis din surfnings- och köphistorik. De meddelanden du får från oss är anpassade baserat på den informationen.

Vilka är våra principer för dataskydd?

Hur länge behåller vi information? Dina personuppgifter skyddas alltid med nödvändiga tekniska och administrativa metoder. Lumon strävar efter att säkerställa att data som innehas av Lumon inte används felaktigt, raderas utan skäl, förfalskas eller manipuleras och att data inte hamnar hos utomstående eller publiceras utan samtycke. Vårt datasystem är skyddat och åtkomligt endast av Lumon-anställda med personliga inloggningsuppgifter.

Åtkomst till systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat av brandväggar och andra tekniska lösningar.

 • Data i registret är åtkomlig endast för behöriga och specifikt utvalda anställda.
 • Användningen av registret är skyddad med personliga inloggningsuppgifter och behörighet.
 • Registret finns i en dator som är placerad i ett datacenter där åtkomsten är begränsad.
 • Data som finns i registret är beläget i säkra och skyddade lokaler.
 • Regelbundna säkerhetskopior tas av registret. Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande.

Till exempel lagras dina personuppgifter i vårt kundregister under livslängden för inglasningssystemen, vilket är cirka 20-30 år. Om du köper plisségardiner, mattor eller andra typer av tillbehör lagras dina data i våra system i cirka 5-10 år. Efter det raderar vi dina data helt från våra servrar. Om du inte blir vår kund kommer vi att ta bort dina data från våra system efter fem år.

Vilka är dina rättigheter i relation till dataskyddsbehandling?

Förfrågningar relaterade till de registrerades rättigheter bör skickas till adressen som nämns i avsnitt 1. Som en registrerad har du följande rättigheter:

Rätt till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter, inklusive rätten att inspektera de personuppgifter som rör dig som är lagrade i registret. Du har också rätt att kräva rättelse och radering av dina data.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

 • Du har rätt att förbjuda behandlingen av dina data för marknads- och åsiktsundersökningar eller relaterad profilering. Dessutom kan du när som helst förbjuda direktmarknadsföring (e-post, SMS) genom att meddela förbudet till e-postadressen som nämns i avsnitt 1 eller avsluta prenumerationen på direktmarknadsföringsmeddelanden som du har anmält dig till genom att använda länken i e-post- eller SMS-meddelandet.

Rätt att invända och rätt att begränsa behandlingen

 • Du har rätt att invända eller begära begränsning av behandlingen eller överföring av dina data.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

 • Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan lämna in ditt klagomål i den EU-medlemsstat där du har din vanliga bostad, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägt rum.

Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon för att samla in standardinternetlogginformation och information om besökares beteende. Lumons webbplatser, webbshoppar och andra online-tjänster använder kakor och relaterade spårningspixlar och beacons. När du besöker vår webbplats eller webbshop kan vi samla information från dig, inklusive (men inte begränsat till): din IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp och dina musrörelser genom användning av kakor eller liknande teknik. Kakor kan blockeras i webbläsare genom dess egna inställningar. Dessutom använder Lumons webbplatser och webbshoppar en kakebanner som låter dig välja vilka kakor som kan installeras. Om du blockerar alla eller vissa kakor kan du dock inte använda alla våra tjänster fullt ut.

Hur kakor används?

Lumon använder kakor på olika sätt för att förbättra din upplevelse på våra webbtjänster, inklusive t.ex.:

 • Hålla dig inloggad
 • Visa rätt information
 • Servera dig relevant innehåll och förifyllda formulär
 • Hämta webbplatsanvändningsstatistik och förstå användningsmönster på webbplatsen för att hjälpa oss förbättra kundupplevelsen
 • Visa dig chattrutan för att ha en konversation med Lumons representanter

Vi använder också tillfälliga sessionskakor, som stängs när du stänger din webbläsare, och permanenta kakor, som sparas på datorns hårddisk. Med kakor kan vi identifiera din webbläsare och använda den här informationen i analytiska syften, som att räkna besökare på vår webbplats. Denna information ger oss möjlighet att observera och följa våra besökare och kunders intressen och därigenom förbättra våra webbplatser.

Inriktade kakor hjälper oss att välja de bästa och mest intressanta annonserna för dig. De kan också förhindra att samma annonser visas för dig. Vissa tredjepartsleverantörer kan också använda kakor eller andra spårare (t.ex. 1-pixelsbildfiler) så att du kan se fler annonser som du gillar när du besöker andra webbplatser.

Tredjepartsannonsörer kan också använda teknik för att analysera och mäta effekten av annonser. För detta ändamål kan de använda en spårare (t.ex. en 1 pixelfil i GIF-format) som är placerad på vår webbplats för att samla in anonym information. Efter att ha erhållit anonym information om besök på vår och andra webbplatser kan annonsörer utforma annonser om produkter och tjänster som möjligen intresserar användaren.

Vilken typ av cookies används?

Vi använder fem olika typer av cookies: 1) Strikt nödvändiga, 2) funktionella, 3) prestanda, 4) inriktning och 5) cookies för sociala medier. För mer information, besök vår sektion för cookiesinställningar (länk till One Trust-cookie-popup).

Uppdateringar av integritetspolicy

Lumon Group strävar efter att kontinuerligt utveckla sina affärs- och dataskyddsverktyg och förbehåller sig rätten att ändra i denna integritetspolicy. När så krävs enligt tillämpliga lagar kan Lumon Group kontakta dig för att ge information om uppdateringar eller ändringar som kan påverka dig.