Glasa in balkong bostandsrätt - Lumon

Glasa in balkong bostadsrätt

Boka en kostnadsfri genom gång för styrelsen i din BRF

Att glasa in balkong i bostadsrätt

Vi på Lumon har en uppsatt rutin när det kommer till att glasa in balkonger i bostadsrätt. Vi hjälper nämligen till med hela processen för både styrelsen och för den enskilda medlemmen.

Om du sitter i styrelsen och balkonginglasning kommit upp på agendan för din bostadsrättsförening har vi på denna sida samlat de viktigaste punkterna kring hur det går till att glasa in balkong i bostadsrätt.

OBS! Om du inte sitter i styrelsen utan enbart är intresserad av inglasning till din egen balkong kan du läsa om inglasad balkong till lägenhet >>

Så går det till att glasa in balkong i bostadsrätt

Generellt kan man säga att det är 6 steg som gäller för att glasa in balkong i bostadsrätt. För er som styrelse kan detta till en början verka krångligt och tidskrävande. Men bli inte avskräckta, vi på Lumon finns här och hjälper er genom hela processen.

 1. Beslut om inglasning av balkong
 2. Bygglov
 3. Upprättande av avtal mellan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar
 4. Kontrollansvarig
 5. Montage
 6. Eftermarknaden

Våra erfarna medarbetare arbetar med detta dagligen och är väl insatta och pålästa. Vi på Lumon äger hela processen från första kontakt till montage och framtida behov. Därför kan din förening känna sig trygg med oss på Lumon.
Läs gärna mer om varför er bostadsrättsförening ska välja Lumon som leverantör av balkonginglasning >>

Steg 1: Beslut om inglasning av balkong
Det första steget är att din förening på en stämma röstar igenom att balkonginglasning ska ske.
Vid det fall ett beslut ännu inte är taget, håller vi gärna ett informationsmöte för din förening där samtliga medlemmar fåt chansen att se hur våra inglasningar ser ut och fungerar.
När det sedan är dags för styrelsen att välja leverantör är det viktigt att fundera på hur ni önskar att fasadens utseende ska vara. Vi bjuder gärna in din styrelse på en visning i vårt showroom så att ni får lära känna Lumons ramfria och infällbara balkonginglasningar.
På Lumon har vi tagit fram en mall för anbudsförfrågan som du kan ladda ner kostnadsfritt. Denna kan du använda för att hämta in offerter från olika leverantörer så att du enkelt kan jämföra de olika alternativen och välja den leverantör som passar din förening bäst. Läs mer och ladda ner mall för anbudsförfrågan >>
Steg 2: Bygglov
När leverantör är vald, är det dags att ansöka om bygglov.
Vi på Lumon hjälper till med hela processen och ansvarar för att ett korrekt bygglov skickas in.

– Fasadritningar
– Detaljritningar
– Planritningar
– Eventuella 3D-bilder av byggnaden
– Kontrollplan
– Teknisk beskrivning
– Typritning
– Branddokument
– Konsultation
– Ifyllning av bygglovsansökan
– Förslag på kontrollansvarig

Ert enda ansvar är att skriva på bygglovsansökan – resten sköter vi!
Steg 3: Upprättande av avtal mellan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar
Vi hjälper din bostadsrättsförening med att upprätta avtal mellan föreningen och dess medlemmar, för att föregå eventuella framtida tvister och problem.
Steg 4: Kontrollansvarig
Vissa kommuner har krav på att en kontrollansvarig tillsätts. En kontrollansvarig är en objektiv person som kontrollerar att vårt arbetssätt är korrekt och enligt lagar och förordningar.
På Lumon hjälper vi, om så önskas, din förening att ta fram en sådan.
Steg 5: Montage
På Lumon ansvarar vi för samtliga led i processen, från forskning och tillverkning till montage. Det betyder att det är våra egna montörer som kommer ut och monterar samtliga inglasningar. På så sätt kan vi garantera duktiga montörer med expertkunskap om just våra egna produkter.
Steg 6: Eftermarknaden
Då beslutet som tas nu kommer att påverka föreningen i framtiden, ser vi på Lumon till att säkerställa eftermarknad. Vi tar ansvar för hela vägen och kommer alltid att finnas kvar för att hjälpa befintliga kunder med service och övriga ärenden som kan tänkas dyka upp, samt för nya kunder.
Vi finns alltid nära din förening, och erbjuder då och då visningar och kampanjer för de medlemmar som ännu inte har glasat in sin balkong. På så sätt kan vi säkerställa att även eftersläntande och nya medlemmar i din bostadsrättsförening får chansen att glasa in sin balkong till ett förmånligt pris.
På Lumon tar vi hand om era medlemmar för all framtid.

En kostnadsfri guide för dig i styrelsen

inglasning balkong bostadsrättsförening - Lumon

Just det här att ta hand om själva bygglovsprocessen ville vi ju försöka undvika in i det längsta. Så av den orsaken är det ju väldigt skönt att kunna lägga den bördan på Lumon, för att ni kan ju den processen.

Håkan Nilsson, styrelseledamot BRF Stensjöberget

Möt några av Lumons BRF-kunder

 • Balkong- & fasadrenovering - Lumon

  Balkong- och fasadrenovering

  Fasaden och balkongerna på ett flerbostadshus byggt på 1970-talet i staden Lahti, Finland, behövde fräschas upp. De ursprungliga betongräckena var inte längre möjliga att reparera. Bostadsrättsföreningen beslutade då att renovera hela föreningens balkonger med Lumons balkonginglasning, räcken och plisségardiner.

  Läs mer
 • Lumon Inglasning för BRF

  Håkan Moldén – Styrelseordförande

  Vi har träffat Håkan för att höra lite närmare om varför föreningen valde att glasa in balkongerna, hur de gick till väga när de skulle välja inglasningsleverantör till föreningen och hur de upplevde processen?

  Läs mer
 • Lumon Balkonginglasning - Ger mervärde

  Därför bör du glasa in fastighetens balkonger

  En vanlig diskussionen i storstäder är bostäder är allt för ”dyra”. Samtidigt blir boende och bostadsköpare allt mer krävande när det gäller hur deras hem ska se ut, trots de höga priserna. Detta skapar en paradox där utvecklare och byggare måste fokusera på att bygga effektiva byggnader som också uppfyller husägares mer komplexa önskemål.

  Läs mer