Lumon Inglasad balkong

Bullerreducering

Inglasning av hög kvalitet kan resultera i en märkbar reducering av ljudnivån

En av de tydliga fördelarna med balkonginglasning är ljuddämpning. Buller kan vara ett betydande problem i stadsområden, särskilt för fastigheter nära livliga gator, motorvägar eller järnvägar. Balkongglas kan avsevärt minska mängden buller som kommer in i lägenheten, vilket skapar en mer fridfull och bekväm miljö.

En väsentlig aspekt av balkonginglasning är optimeringen av ljudisoleringen i intilliggande rum och på balkongen eller terrassen. På så sätt kan specificerade bullerskyddsvärden uppfyllas och boendekomforten öka. Lumons skjutbara och infällbara balkonginglasningar utan ramar erbjuder en utmärkt lösning som ger dig fri utsikt utan att behöva utsättas för alltför buller.

Lumon inglasning

Tester visar markant ljudreducering

Efter att ha genomfört ett flertal tester i laboratorier har vi fastställt att vår standardlösning för balkongglas och räcke ger en ljudreduktion på upp till 20 decibel rw. Att ha balkongglas installerat resulterar i en signifikant skillnad i ljudnivån du hör, vilket är mindre än hälften jämfört med att inte ha någon balkonginglasning. Detta beror på att ljudnivån på balkongen sänks, vilket resulterar i en lägre ljudnivå i lägenheten.

Referensprojekt som använt Lumon Inglasningar för bullerreducering

Lumon bullerskydd
Lumon bullerskydd
Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

RÅDFRÅGA OM INGLASNING TILL DITT PROJEKT

Vi hjälper gärna till med alla frågor angående våra produkter och lösningar i alla projektfaser

Prenumerera – Nyhetsbrev för B2B

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion