Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

Bullerskydd till balkonger i utsatta miljöer

Bullerskydd till balkonger - Lumon

Inglasningar som bullerskydd

De flesta känner till oss som en leverantör och entreprenör av balkong-och terrassinglasningar, men våra inglasningar används till så mycket mer. Våra inglasningar och glasräcken används exempelvis fördelaktigen till fastigheter belägna i bullriga miljöer. När det gäller att få ner ljud- och bullernivåerna har våra glas påvisat sig effektiva i flera studier. Våra glas sänker ljudnivåerna markant.

 • Vår bästa lösning för isolering och tätning ger en minskning på Rw = 27* decibel. Detta motsvarar en minskning på 50% av det upplevda ljudet.

Med anledning av detta anlitas vi ofta för att montera just bullerskydd till balkonger. Glasen monteras på balkongerna i de utsatta delarna av fastigheten. Exempel på nybyggda flerfamiljshus där vi anlitats för att montera inglasningar som bullerskydd är Nolehultsvägen vid Tuve torg, Kvarteret Korpen i Kungälv och Kvarnkullen i kungälv.

Bullerskydd till balkonger vid Tuve torg

Nolehultsvägen vid Tuve torg ligger alldeles intill en trafikerad väg och av den anledningen fanns ett krav när husen byggdes att det skulle finnas bullerskydd till balkonger i utsatt läge. Framtiden Bygg AB var beställare av projektet som i sin tur anlitade Tommy byggare. Räckesleverantör var Nordisk Alu Profil AB.

För att kunna leva upp till kraven som projektet hade när det kommer till bullernivåer behövdes det alltså bullerskydd till balkongerna belägna nära vägen. Därför anlitade Nordisk Alu Profil AB oss på Lumon eftersom vi har produkter för just detta ändamål. Vi levererade 26 bullerskydd i form av delvist inglasade balkonger. Vi installerade vår låga inglasning på insidan av Nordisk Alu Profil ABs räcke och upp till tak. Bullerskydden är placerade i en konvinkel ut mot vägen.

Bullerskydd till balkonger i Kungälv

När Kvarteret Korpen i Kungälv byggdes fanns krav på bullerskydd till balkonger placerade i utsatt läge. Det var byggentreprenören Hanson och Söner som anlitade oss på Lumon eftersom vi har en bra lösning för just bullerskydd till balkonger. Under våren 2019 levererade och monterade vi 10 st höga inglasningar, det vill säga inglasning från balkongplatta/golv till balkongplatta/tak.

Bullerskydd till balkonger - Lumon
Bullerskydd till balkonger - Lumon

Inglasning som bullerskydd till Kavrnkullen

Vi har även levererat inglasningar som bullerskydd till Kvarnkullen.

Bullerskydd till balkonger - Lumon
Bullerskydd till balkonger - Lumon

Referensprojekt

 • Balkonginglasning referensprojekt

  Ørsteds trädgårdar – Vinnare av Renovation Award

  Innan renoveringen kallades Ørsteds trädgårdar den fulaste byggnaden i Danmark, men idag kallas den för Danmarks bästa renoveringsprojekt. Tegnestuen LOKAL Architects ansvarar för den arkitektoniska utformningen och projektet vann Renovation Award år 2021. Lumons produkter spelar en nyckelroll i fasaddesignen av byggnaden.

  Läs mer
 • Balkonginglasning referensprojekt

  Telegrafberget – Intervju med Samuel Palm, HSB

  Telegrafberget ligger på södra stranden vid Halvkakssundet i Nacka, Stockholm. Förr fanns en optisk telegraf på bergets högsta punkt, vilken har givit området dess namn.

  Läs mer
 • Balkonginglasning referensprojekt

  Inglasningar till Tobaksmonopolet

  Vi på Lumon är stolta leverantörer av inglasningar till Tobaksmonopolet – ett spektakulärt byggprojekt med historisk anknytning.
  Mitt på Södermalm i Stockholm pågår just nu detta stora byggprojekt som innefattar ett höghus på 19 våningar, samt ett bostadshus på sex våningar. Dessutom kommer det K-märkta Tengbomhuset som ligger i samma kvarter att renoveras i samband med att de andra två byggnaderna byggs. Mellan byggnaderna och Tengbomhuset kommer även en ny innergård att anläggas.

  Läs mer