Balkonginglasningar vid renovering - Lumon

Minskat renoveringsbehov

Mindre underhåll med högkvalitativa inglasningar

Balkonginglasning bevarar byggnadens exteriör genom att tillhandahålla ett skyddande lager som skyddar balkongen från hårda väderförhållanden, UV-strålning och andra yttre faktorer som kan orsaka slitage över tid. Inglasningen kan också förhindra att smuts och skräp samlas på balkongen, vilket kan hjälpa till att behålla dess utseende och förlänga dess livslängd i upp till 30 år. Balkonginglasning halverar behovet av balkongrenoveringar och minskar markant fastighetens livscykelkostnader.

Balkonginglasningar vid renovering - Lumon

Inglasning skyddar strukturer

Livslängden på gamla balkongkonstruktioner av betong kan förlängas genom att förse balkongen med:

  • balkonginglasningar och glasräcken
  • skydda betongstommarna
  • lägga till ett separat takelement på balkongen och leda bort vatten genom en utvändig anslutning ner till marken

Det är viktigt att installera balkonginglasningarna direkt efter att balkongrenoveringen är över. När inglasningen skyddar balkongen är dess strukturer mindre känsliga för fukt.

Läs ett blogginlägg om hur inglasning skyddar konstruktionerna och minskar renoveringsbehovet >>

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

RÅDFRÅGA OM INGLASNING TILL DITT PROJEKT

Vi hjälper gärna till med alla frågor angående våra produkter och lösningar i alla projektfaser

Prenumerera – Nyhetsbrev för B2B

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion