Regler för inglasning av balkong

Regler för inglasning av balkong

Regler för inglasning av balkong

Att tänka på vid inglasning av balkong

Oavsett om det gäller en privatperson, en bostadsrättsförening eller ett byggprojekt, finns det några regler för inglasning av balkong som du måste ta hänsyn till.
När en inglasning av balkong ska göras på en befintlig balkong, innebär det till exempel att fasadens utseende ändras. Därför är det viktigt att du följer alla gällande regler för inglasning av balkong

Inglasning av balkong - Lumon

3 regler för inglasning av balkong

 1. Godkännande av BRF eller hyresvärd
 2. Kommunens godkännande av bygglov för inglasad balkong
 3. Att den inglasade balkongen tillverkas och monteras i enlighet med Boverket och Balkongföreningens reglemente.

Vi på Lumon hjälper våra kunder med samtliga punkter här ovan. Så när du väljer oss som leverantör kan du känna dig trygg i att alla regler efterföljs.

Inglasning av balkong -Lumon

Glasa in din balkong med oss på Lumon

Kostnadsfritt möte med vår inglasningsexpert

Bygglov – Inglasad balkong

När det kommer till regler för inglasning av balkong, så är ett godkänt bygglov den kanske största och mest krångliga punkten. Därför hjälper vi på Lumon både privatpersoner och bostadsrättsföreningar med att ta fram samtliga dokument som behövs för en ansökan, exempelvis fasadritningar och branddokument.

På Lumon tycker vi att det ska vara enkelt att glasa in sin balkong. Därför hjälper vi dig med följande dokumentation till bygglov för inglasad balkong:

 • Fasadritningar
 • Detaljritningar
 • Planritningar
 • Ev. 3D-bilder av byggnaderna
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Typritning
 • Branddokument
 • Konsultation
 • Ifyllning av bygglovsansökan
 • Förslag till kontrollansvarig

Väntetiden för bygglov för en inglasad balkong är olika från kommun till kommun, men alla kommuner har upp till 10 veckor på sig att lämna ett besked.

Inglasning av balkong - Lumon

Fastighetens regler för inglasning av balkong

Det är viktigt att kolla upp vilka regler för inglasning av balkong som gäller för just dig.
Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt, börjar du med att kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ta reda på om hur de ställer sig till balkonginglasningar.

Om din bostadsrättsförening ännu inte har inglasade balkonger, men är intresserade av att få mer information kring inglasningsprocessen samt reglerna för inglasning av balkong, håller vi gärna en kostnadsfri informationsträff för din förening. Läs mer om inglasning för bostadsrättsföreningar här.

Om du bor i en hyresrätt behöver hyresvärden godkänna en inglasning samt även vara den sökande för bygglovet.