Fördelar med altaninglasning | Lumon

Svenska Lumon AB

Lumon är auktoriserad för Säkra Balkongmontage

Vi på Lumon är auktoriserade av Balkongföreningen och har erhållit kvalitetssymbolen Säkra Balkongmontage.

För att säkerställa säkerhet och kvalitet i alla led, från projektering till montage, auktoriserar Balkongföreningen entreprenadföretag som arbetar med montage av plattor, räcken och inglasningar till balkonger. Kvalitetssymbolen, Säkra Balkongmontage, ingår i ID06 och visar att det auktoriserade företaget utför

Balkongföreningen är en branschorganisation som aktivt arbetar för att säkerhetställa att branschen håller högkvalitet. Ett sätt att göra detta på är att auktorisera de företag som upp når kraven, på så vis blir det enkelt för såväl byggherrar som privatkunder och bostadsrättsföreningar att veta vilka företag på marknaden som är seriösa och tar ansvar.

Lumon balkonginglasning - säkra balkongmontage

Krav för att bli auktoriserad:

  • Arbeta i enlighet med UE 2021 avseende löneutbetalningar, sociala avgifter och övriga skatter enligt svenska regler.
  • Utföra balkongmontage på ett fackmannamässigt sätt.
  • Förbinda sig till montageauktorisationens syfte.
  • Ha medarbetare som genomgått Balkongföreningens grundutbildning.
  • Förbinda sig att montörer innehar giltiga certifikat, bevis och utbildningar för all utrustning och arbetsmoment.
  • Ha ordnad bokföring och en tillfredställande ekonomisk stabilitet, samt kunna visa upp gällande registerutdrag från Skatteverket.
  • Tillämpa de garantibestämmelser som gäller för branschen, exempelvis fem års entreprenadgaranti.
  • Ha gällande ansvars- och allriskförsäkring till betryggande värde.
  • Dokumentera dess obligatoriska egenkontroll enligt respektive medlemsföretags framtagna rutiner.
  • Att följa regler och lagar, enligt Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket