Lumon inglasning

Samhällsansvar

Bra styrning genom att agera lönsamt

Lumon följer god förvaltning genom att agera lönsamt och genom att dela ut vinster för att utveckla organisationen, produktionsanläggningarna och produkten, vilket påverkar samhället. Företaget har inriktat sina investeringar på de saker som stödjer Lumons och dess anställdas framgång, såväl som framtidens strategier för att hålla hållbarhet i fokus. Som internationell arbetsgivare är vårt skatteavtryck omfattande och vi tar alltid hand om vårt samhällsansvar.

Vi är en pålitlig och innovativ partner för våra partners. Vårt mål är att våra företagskunder ska se kvaliteten i vår verksamhet på ett sätt som de gärna förknippar med sina egna produkter och varumärke.

Lumon inglasning

Som en banbrytare i branschen har Lumon en inverkan på byggnadsvetenskapliga normer och krav för att utveckla en mer hållbar framtid inom byggandet

Inom finskt byggande är balkonginglasning en standardprodukt, men i övriga Europa och Nordamerika är produkten relativt ny. Att ta ut en finsk produkt på den internationella marknaden innebär att det finns ett ständigt behov av utveckling och testning, så att produkten kan uppfylla produktstandarderna för varje land.

Som representant för glasindustrin ska vi påverka internationella byggregler för att vår produkt ska bli erkänd. Dessa inkluderar till exempel EN/CEN-standardiseringarna i Europa och CCMC-standardiseringarna i Nordamerika.

Genom att delta i dessa gemenskaper kan vi förutsäga framtida trender och standarder, vilket oundvikligen kommer att påverka vår verksamhet. Standardiseringsförändringar är omfattande processer som kräver tålamod och långsiktighet. Genom att vara en influencer inom området kan vi också påverka hållbart tänkande, så att nyttan med balkonginglasning i förhållande till byggnaders livslängd förstås internationellt.

One of the values of our family business is keeping our promises. Trust and longevity in our operations is a result of the diligent following of societal standards and requirements.

Tapani Kinnunen, Chairman of the Board of Lumon
Lumon Inglasning

Vi är en pålitlig partner

Lumon har olika ackrediteringar, inklusive finska ”Avainlippu”, som erkänner att produkten är av finskt ursprung. I Europa är produkten även erkänd med en CE-ackreditering, vilket innebär att produkten är godkänd i sina tekniska egenskaper, vilket minskar handelshinder.

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design är ett amerikanskt certifikatsystem för grönt byggande. Målet med programmet är att minska det miljöavtryck som orsakas av byggande och boende av fastigheter. Lumons balkongglas har, genom utvärderingar av koldioxidavtryck och energibesparingar, godkänts för LEED-poäng.

Lumon Suomi är medlem i Finlands Byggkvalitetsförbund RALA ry. RALA ry syftar till att främja kvaliteten, ansvaret och samarbetet i det finländska byggandet. RALA-kvalifikationen visar företagets kompetens och tillförlitlighet och indikerar att företaget är en kompetent och pålitlig partner ekonomiskt, tekniskt och resursmässigt.

Lumon inglasning - certifieringar

Uppförandekod för återförsäljare, tillverkare och leverantörer – Vi kräver att våra partners agerar ansvarsfullt

Som ett företag som engagerar sig i etiska och ansvarsfulla affärsmetoder kräver vi att alla våra återförsäljare och leverantörer följer en uppförandekod som beskriver det beteende och den praxis vi förväntar oss av dem som gör affärer med oss.
Vårt företag är fullt engagerat i att upprätthålla principerna för FN:s mänskliga rättigheter och International Labour Organization (ILO) i all vår operativa praxis, för att säkerställa skydd och främjande av grundläggande mänskliga rättigheter över hela världen.
Om du vill veta mer om Lumons uppförandekod för våra partners, vänligen kontakta [email protected]

Lumon inglasning

Miljö

Planera din balkong med Lumon

Socialt ansvar