Lumon inglasning

Miljö

Mot koldioxidneutralitet med hjälp av ansvarsfulla produkter

Vår produktutveckling leds av målet att producera produkter som ger nytta för våra kunder under hela produktens livscykel.

En inglasning skyddar byggnadernas strukturer vilket glesar ut behovet av fasadrenovering. Det skydd som inglasningen ger förlänger balkongens livslängd med 5-10 år. Om inglasningen av balkonger kombineras med strukturella restaureringar av balkongkonstruktionerna förlängs balkongens livslängd med 25-30 år. Studier visar att en gammal balkong utan inglasning håller i runt 35 år medan en ny välskött inglasad balkong håller i 60-130 år.

Environmental Product Declaration (EPD)

Environmental Product Declaration (EPD) finns tillgänglig för Lumon Groups produkter. Lumons EDP utveckling har baserats på modularitetsprincipen, vilket möjliggör skapande av EDPs resultat för alla Lumons produkter. Lumon EDP är verifierad av tredjepart och tillhandahåller information om Lumonprodukternas miljöpåverkan under dess livscykel.

Vi strävar efter att minska våra största fabriks CO2-utsläpp med 80 % till slutet av 2030

Vi på Lumon har ett på gående projekt där vi studerar och analysera vår egen direkta effekt på miljön. I resultatet av analysen framkommer det att CO2-utsläppen från vår fabriksproduktion i Kouvola är den enskilt största miljöpåverkan av vår verksamhet, och producerar över 70 % av Lumons CO2-fotavtryck. Detta är ett av nyckelresultaten av en analys av rapporten som konsultföretaget AFRY gjorde i mars 2021.

Nu har vi även anlitat konsultföretaget Granlund för att göra oss en uppdaterad analys för att ta fram en färdplan om utvecklingen. Vi har åtagit oss att minska CO2-utsläppen från vår Kouvola-fabrik med 80 % till slutet av 2030 jämfört med 2019 års utsläpp.

Som en del av Granlunds konsultprojekt uppdaterar och förbättrar vi våra produkt-EPD:er för att täcka alla väsentliga produkter, inklusive balkong- och altaninglasningar, balkongräcken, glastak samt plisségardiner.

Därefter kommer vi att fortsätta analysen och börja arbeta andra delar i verksamheten som har miljöpåverkan.

balkongräcken av glas - Lumon

Biologisk mångfald

Som nämnts ovan vidtar vi redan åtgärder för att ta hand om miljön i alla skeden av vår verksamhet. Till exempel i produktionen reflekteras detta genom vårt fokus på kvalitet, minimering av materialspill och optimering av processer. Ett praktiskt exempel är vår glasslipning, där vi har ett slutet vattensystem vid tvätt av glaspaneler. Vi utvecklar ständigt funktionalitet och hållbarhet hos våra produktförpackningar.

Kvalitet på Lumon är en vardaglig insats som vi utbildar våra medarbetare i. Vår produkt är en skräddarsydd produkt som kräver handarbete och kvalitetsfel åtgärdas snabbt. Produktutvecklingsteamet ser till att våra produkter är enkla att installera och vidareutvecklar dem baserat på till exempel feedback från montörer. Kvalitet och säkerhet på jobbet går alltid hand i hand. Vi strävar också efter att förutsäga möjliga kvalitetsutmaningar genom att prognostisera för olika situationer.

Vår verksamhet leds av vårt certifierade kvalitetsprogram ISO 9001 och miljöcertifiering 14001, som vi strävar efter att uppfylla i allt vi gör. Certifikaten granskas regelbundet av tredje part och baserat på feedbacken från revisionerna förbättrar vi vår verksamhet ytterligare.

Katso tästä ISO 9001 -sertifikaatti.

Katso tästä ISO 14001 -sertifikaatti.

Katso tästä ISO 45001 -sertifikaatti.

Lumon inglasning - inspiration

Cirkulär ekonomi

Syftet med våra olika projekt som rör miljö och optimering av vår produktion är att använda de mest avancerade metoderna i vår produktionsanläggning för att minska mängden materialavfall och miljöskadliga faktorer. Procentandelen glas och aluminium i Lumons balkong- och terrassinglasningar är 95 %. Glas och aluminium är nästan helt återvinningsbara råvaror och på Lumon återvinner vi 95 % av det glas- och aluminiumbaserade skäravfallet som uppstår vid produktion.

Glaspanelerna skärs till efter kundens balkong- eller terrass så att alla faktorer som relaterar till inglasningens funktionalitet kan beaktas i förväg. De unika specialtillverkade produkterna gör att Lumon kan ta fram en inglasningslösning som passar perfekt till varje projekt, oavsett om det handlar om en eller flera hundra balkonger. Man skulle kunna tänka sig att specialtillverkade produkter skulle öka mängden materialavfall i vår produktion, men situationen är den motsatta. För när produkter är specialtillverkade och deras storlek är helt korrekta från början, behövs inga restbeställningar eller eventuella byten mot mer lämpliga glaspaneler.

Vår princip är att ”Allt ska monteras vid ett och samma tillfälle” . Detta ger besparingar av material, energi och kapacitet. På så vis krävs inga ytterligare besök hos kunden för korrigering av produkt och montage vilket därmed sparar både tid och resurser för alla inblandade.

Vi på Lumon återvinner inte bara våra råvaror utan också vårt förpackningsmaterial: vi har investerat i och förbättrat återvinningssystemet för förpackningsmaterial. Genom åren har vi återanvänt de pallar och distanser som använts i glasförpackningarna. Efter installationen kommer det återanvändbara förpackningsmaterialet att returneras för vidare återvinning.

Planera din balkong med Lumon

Socialt ansvar

Lumon inglasning

Samhällsansvar