Planera din balkong med Lumon

Värden, vision och mission

Vår mission, vision och våra värderingar

Vår mission är vår drivkraft och största inspirationskälla. Vi agerar enligt våra värderingar för att ge våra kunder mer utrymme för livet på ett hållbart och säkert sätt. Visionen om att vara den bäst och den mest önskade genomsyrar de mål som vi vill uppnå tillsammans med våra kunder och medarbetare.

Mission: Bättre hem, Bättre liv, Bättre värld

Inglasad balkong

Bättre hem

Vi hjälper våra kunder att skapa bättre hem genom att ge dem mer utrymme för livet. På så sätt kan deras uteplatser nyttjas och njutas av till fullo. Våra plisségardiner ger en sista touch till inglasningen genom att ge sol- och insynsskydd. Vi tar hänsyn till kundernas behov och tillhandahåller lösningar utifrån hur den bästa lösningen för deras bättre hem ser ut.
Vi skapar en trygg och inspirerande arbetsmiljö för våra medarbetare och ger möjligheter till lärande och tillväxt. Vi bryr oss om våra anställda och ger dem förmåner för att skapa ett bättre hem för sig själva.

Uterum inspiration från Lumon

Bättre liv

Vi vill också skapa ett bättre liv för våra kunder under hela produktens livscykel. Vi tar hand om våra kunder från produktion till installation, och så länge som våra produkter är i bruk. Mer utrymme för livet kan se olika ut för varje individ, och vi ger möjlighet till ett bättre liv, hur det än ser ut. Vi vill att våra kunder ska njuta av livet på sina inglasade balkonger och altaner i decennier framöver.

Vi har ett fantastiskt team där ingen lämnas ensam. Vi skapar en arbetsmiljö som är meningsfull, där alla arbetar mot samma vision. Vi spenderar mycket tid på jobbet, så det är viktigt att våra medarbetare gör ett arbete som är meningsfullt för dem. Meningsfulla möjligheter möjliggör ett bättre liv.

Lumon Inglasning

Bättre Värld

Våra produkter är till 95 % återvinningsbara och är ett hållbart val. Ökad livskvalitet och mer utrymme för det som är meningsfullt skapar också en bättre värld.

Vi bygger framtiden tillsammans genom att ge möjlighet till lärande och tycker att attityden är viktig. Våra nuvarande och framtida medarbetare är de som har en drivkraft att lära av varandra och att stärka varandra. En bättre värld skapas av familjekänslan vi får av varandra, där vi verkligen bryr oss om varandras framgångar. Vi inser att det bästa uppnås genom att lära tillsammans.

Vision – ”Den bästa och det mest önskade”

Nöjda kunder är kärnan i vår verksamhet. Att vara den bäst och mest önskade i våra kunders ögon innebär att leverera de bästa möjliga lösningarna till våra intressenter samtidigt som vi håller oss nära under hela kundens livscykel. Lumon-teamet är kärnan i att föra det bästa och mest önskade till liv, och vi tror att det bästa uppnås genom att lära tillsammans. Kontinuerlig utveckling gör det möjligt för oss att leverera den mest effektiva och professionella upplevelsen till våra kunder. Vårt mål är att när vår kund upplever sin inglasning för första gången utbrister: – ”Detta är så fantastiskt att jag definitivt kommer att rekommendera det till alla.”

Inglasad balkong från Lumon

Våra värdeord

Fördelar med balkonginglasning | Lumon

Vi är alltid nära

Vi bemöter våra kunder med omsorg och mod och föredrar alltid aktiv kommunikation. Vi hanterar situationer proaktivt och i rätt tid och strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för kundens behov. När ett problem uppstår gör vi aktivt vårt bästa för att lösa det, tills den bästa lösningen har hittats. Vi samarbetar alltid med varandra för att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen. Vi är nära, både i vår online- och offlinenärvaro, och förblir involverade i de samhällen där vi verkar.

Glasa in altanen med Lumon

Vi håller våra löften

Vårt ord och och vårt handslag kan du lita på. Vi agerar professionellt och vår verksamhet styrs av vårt löfte till våra kunder. Vi agerar enligt One Lumon-bilden och använder den alltid som vår pålitliga guide i beslutsfattande.

Inglasad balkong från Lumon

Vi bygger för framtiden tillsammans

Vi tillhandahåller hållbara lösningar och tänker alltid på utveckling på lång sikt. Vi tar hänsyn till hållbarhet och miljö i vårt beslutsfattande och i vår produktutveckling. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att bli mer lokal och för att stödja den lokala näringen och samhällets framtid. Vi tar hand om kunden under hela produktens livscykel.