Svenska Lumon växer!

Svenska Lumon växer just nu så det knakar. Med en ökad personalstyrka, två nya kontor i Stockholm och en ny, större lagerlokal i Göteborg är Lumon mer rustade för att möta den ökande efterfrågan.

Flera nya kontor och större lagerlokaler

Under det senaste året har våra nya levnadsförhållanden lett till att ökad boendekomfort och en bättre tillvaro har fått en högre prioritet.

”Vi befinner oss just nu i en tillväxtfas. Vi ser att marknaden har öppnat upp, folk spenderar mer tid hemma och behöver därför möjligheten till nya utrymmen. Vår mission på Lumon är att skapa ett bättre hem och ett bättre liv för våra kunder. Våra produkter handlar om just detta; om att skapa nya utrymmen, att maximera den yta en har och att öka boendekomforten. Nu när folk vill investera i sina hem och skapa en oas hemma, har vi på Lumon sett en stor ökning av intresset för inglasning av balkong och terrass. För att hinna med den ökande efterfrågan expanderar vi nu därför ordentligt” berättar Peter Eriksson, Skandinavienchef på Svenska Lumon.

Två nya kontor i Stockholm

Lumon har som målsättning att rekrytera flertalet nya säljare och montörer i Stockholm under det första halvåret.
Dessutom öppnar Lumon nu ytterligare två nya kontor i Stockholmsområdet, utöver huvudkontoret som ligger i Vällingby, Stockholm.

”Ett av våra viktigaste värdeord här på Lumon är att vi alltid finns nära kunden. Öppningen av våra nya kontor är ytterligare ett steg i att säkerställa att vi arbetar och finns nära kunden. De operativa säljarna har blivit utflyttade mer lokalt i sina regioner, så att de har mer tid att lägga på varje kund” berättar Björn Iggsten, Regionschef i Stockholm på Svenska Lumon.

”Vi ser det inte som att vi säljer en inglasning och sedan är vi klara, utan vi vill vara med under produktens hela livscykel. Vi finns här om kunden behöver hjälp med något, vill komplettera sin inglasning eller om service behövs. Vi ansvarar för en produkt som ska finnas i många år, och därför vill vi finnas nära våra kunder” säger Peter.

Större lager i Göteborg

Lumon har även ett kontor och Showroom i Sävedalen i Göteborg. Även här har efterfrågan ökat markant, vilket är anledningen till att Lumon behövt utöka både personalstyrkan och lagerlokalen.

”Marknaden är hetare än någonsin just nu, och det blir allt mer vanligt att man väljer att glasa in sin balkong. Vi anställer just nu mycket ny personal inom både sälj och montage för att hinna med, vilket känns jätteroligt. Vi har dessutom behövt ett nytt, större lager för att kunna hantera alla produkter som kommer in. Numera har vi ett dubbelt så stort lager än vi haft tidigare” berättar Magnus Jansson, Regionschef i Göteborg på Svenska Lumon.

”Vi tror väldigt mycket på framtiden och därför stärker vi nu upp organisationen. Nyligen lanserade vi även en ny produkt som vi tror att våra kunder kommer att tycka väldigt mycket om. Vi expanderar så att fler människor ska kunna ta del av vår produkt för att skapa ett bättre hem och få en ökad livskvalitet” avslutar Peter.