Events & senaste nytt

20.12.2014
Det går att få upp till 10,7 procents besparing i förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadshus, och i medeltal 5,9 procent. – Dessa utmärkta resultat uppmättes vid Tammerfors tekniska universitet i augusti 2010 i en undersökning gjord av Kimmo Hilliaho (Lumon-företagen) angående de...
02.02.2014
Under de senaste fem åren har balkonginglasningens betydelse för att höja lägenheternas energieffektivitet blivit ett synnerligen viktigt tilläggskriterium vid anskaffningen av balkonginglasning. - Inglasningens värde ur livscykelsynpunkt kommer ytterligare att växa i den närmaste framtiden, när...
10.12.2012
Balkonginglasning sparar energi? Balkonginglasningens energisparande effekt har nu undersökts. Enligt undersökningen sparar inglasning 3,4 % – 10,7 % värmeenergi i en flervåningslägenhet på 80 m2, dvs. i snitt 5,9 %. Det är avsevärt med beaktande av att energikostnaderna stiger konstant. Inglasning...
19.09.2012
Energi- och miljöfrågorna ligger Lumon varmt om hjärtat ”Intresset för byggnaders energieffektivitet och koldioxidfotavtryck har ökat under de senaste åren i och med det omfattande ibruktagandet av energieffektivitetsdirektiv. Företagen har blivit medvetna om vikten av att utreda miljöpåverkan av...

Sidor