Events & senaste nytt

30.04.2015
Den 28 november på företagsmarknaden utvaldes det ursprungligt finska företaget Lumon till årets företag. Lumon är en internationell koncern som koncentrerar sig på tillverkning, montering samt försäljning av balkong- och terrassprodukter. Svenska Lumon AB fick priset med motiveringen att Svenska...
20.12.2014
Det går att få upp till 10,7 procents besparing i förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadshus, och i medeltal 5,9 procent. – Dessa utmärkta resultat uppmättes vid Tammerfors tekniska universitet i augusti 2010 i en undersökning gjord av Kimmo Hilliaho (Lumon-företagen) angående de...
02.02.2014
Under de senaste fem åren har balkonginglasningens betydelse för att höja lägenheternas energieffektivitet blivit ett synnerligen viktigt tilläggskriterium vid anskaffningen av balkonginglasning. - Inglasningens värde ur livscykelsynpunkt kommer ytterligare att växa i den närmaste framtiden, när...
10.12.2012
Balkonginglasning sparar energi? Balkonginglasningens energisparande effekt har nu undersökts. Enligt undersökningen sparar inglasning 3,4 % – 10,7 % värmeenergi i en flervåningslägenhet på 80 m2, dvs. i snitt 5,9 %. Det är avsevärt med beaktande av att energikostnaderna stiger konstant. Inglasning...
19.09.2012
Energi- och miljöfrågorna ligger Lumon varmt om hjärtat ”Intresset för byggnaders energieffektivitet och koldioxidfotavtryck har ökat under de senaste åren i och med det omfattande ibruktagandet av energieffektivitetsdirektiv. Företagen har blivit medvetna om vikten av att utreda miljöpåverkan av...

Sidor