Events & senaste nytt

26.05.2017
Vi växer så det knakar och i april slog vi upp dörrarna för vårt nya kontor och showroom i centrala Malmö! Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter? Då är du varmt välkommen att titta förbi eller boka tid med Susanne Åhström, vår projektsäljare i region syd. Kontakt: Kontor/Showroom:...
30.04.2015
Den 28 november på företagsmarknaden utvaldes det ursprungligt finska företaget Lumon till årets företag. Lumon är en internationell koncern som koncentrerar sig på tillverkning, montering samt försäljning av balkong- och terrassprodukter. Svenska Lumon AB fick priset med motiveringen att Svenska...
20.12.2014
Det går att få upp till 10,7 procents besparing i förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadshus, och i medeltal 5,9 procent. – Dessa utmärkta resultat uppmättes vid Tammerfors tekniska universitet i augusti 2010 i en undersökning gjord av Kimmo Hilliaho (Lumon-företagen) angående de...
02.02.2014
Under de senaste fem åren har balkonginglasningens betydelse för att höja lägenheternas energieffektivitet blivit ett synnerligen viktigt tilläggskriterium vid anskaffningen av balkonginglasning. - Inglasningens värde ur livscykelsynpunkt kommer ytterligare att växa i den närmaste framtiden, när...
10.12.2012
Balkonginglasning sparar energi? Balkonginglasningens energisparande effekt har nu undersökts. Enligt undersökningen sparar inglasning 3,4 % – 10,7 % värmeenergi i en flervåningslägenhet på 80 m2, dvs. i snitt 5,9 %. Det är avsevärt med beaktande av att energikostnaderna stiger konstant. Inglasning...
19.09.2012
Energi- och miljöfrågorna ligger Lumon varmt om hjärtat ”Intresset för byggnaders energieffektivitet och koldioxidfotavtryck har ökat under de senaste åren i och med det omfattande ibruktagandet av energieffektivitetsdirektiv. Företagen har blivit medvetna om vikten av att utreda miljöpåverkan av...

Sidor