Värden, mission och vision

Som ett markandsledande företag inom balkonginglasningar värdesätter och förstår vi vikten av att stå fast vid och tro på våra värderingar – även när vi möter motvind. Våra värden är grunden för hur vi beter oss mot kunder, medarbetare, arbetsgivare och partners, och därmed grunden för hela vår verksamhet. 

Våra värden

Satsa på framtiden och glasa in din balkong med Lumon balkonginglasningNära kunden

Att lyssna på kunden är A och O för oss på Lumon. Kundens viljor och krav finns alltid med oss i utvecklingen av våra produkter. Vi vill producera det som våra kunder vill ha, och vi vill göra det på ett effektivt sätt. Kompletta leveranser vid överenskomna tidpunkter säkerställer kundtillfredsställelsen och kontinuiteten i verksamheten.

Vi håller vad vi lovar

Det gemensamma målet för vår leveranskedja är att leverera i tid och enligt överenskommelse. Genom övervakning och mätningar kan vi identifiera eventuella risker och förhindra dem från att inträffa. Vi strävar alltid efter att effektivt eliminera svagheterna och riskerna, så att vi kan vara lojala mot våra kunder och hålla vad vi lovar. 

Vi bygger för framtiden

Genom långsiktigt samarbete mellan olika aktörer skapar vi en trivsam, säker och produktiv arbetsmiljö, där hållbarhet står i fokus. Vid beslutsfattande tar vi alltid hänsyn till säkerhetsaspekten och analyserar och följer upp processerna noggrant, så att vi kan minska eller eliminera riskabla processer. Lumon följer alltid de lokala lagarna och uppfyller alla skyldigheter som företag. Detta är den innersta kärnan i Lumons identitet, och det som gör att vi kan bygga långsiktigt. 

 

Lumon balkonginglasning levererar inglasning med hög kvalitetMission

Vi utvecklar, marknadsför och levererar högkvalitativa Lumon-produkter för att skapa bättre hem.

Vision

Vi strävar efter att vara den bästa och mest önskade leverantören av balkonginglasningar.