Värden, vision och mission

För oss på Lumon genomsyrar våra mål och värderingar allt vi gör. Därför har vi en tydlig vision och mission. Dessutom har vi värdeord som vi alltid strävar efter att efterleva. Som ett markandsledande företag inom inglasningsbranschen värdesätter och förstår vi vikten av att stå fast vid och tro på våra värderingar – även när vi stöter på motvind. Våra värdeord är grunden för hur vi beter oss mot våra kunder, medarbetare, arbetsgivare och partners, och är därmed grunden för hela vår verksamhet. 

Lumons värdeord, vision och mission

Värdeord

  • Nära kunden
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi bygger för framtiden

Nära kunden

Att lyssna på våra kunder är av allra största vikt för oss på Lumon. Därför ligger våra kunders önskemål, behov och krav till grund för utvecklingen av våra produkter. Vi vill tillverka det som våra kunder vill ha, och vi vill göra det på ett effektivt sätt. Genom fullständiga leveranser vid överenskomna tidpunkter säkerställer vi kundtillfredsställelsen och kontinuiteten i verksamheten.

värden vision och mission - Lumon balkonginglasningar

Vi håller vad vi lovar

Det gemensamma målet för vår leveranskedja är att leverera i tid och enligt överenskommelse. Eftersom vi genomför ständiga kontroller och mätningar kan vi identifiera eventuella risker och förhindra dem från att inträffa. Vi strävar alltid efter att effektivt eliminera svagheter och risker, så att vi alltid kan hålla vad vi lovar. 

värden vision och mission - Lumon balkonginglasningar

Vi bygger för framtiden

Genom långsiktigt samarbete mellan olika aktörer skapar vi en trivsam, säker och produktiv arbetsmiljö, där hållbarhet står i fokus. Vid beslutsfattande tar vi alltid hänsyn till säkerhetsaspekten och analyserar och följer upp processerna noggrant. På så sätt kan vi minska eller eliminera riskabla processer. Lumon följer alltid de lokala lagarna och uppfyller alla krav och skyldigheter som företag. Detta är den innersta kärnan i Lumons identitet, och det som gör att vi kan bygga långsiktigt. 

värden vision och mission - Lumon balkonginglasningar

Vision

Vi strävar efter att vara den bästa och mest önskade leverantören av inglasningar.

värden vision och mission - Lumon balkonginglasningar

Mission

Vår mission är att skapa bättre hem genom att utveckla, producera och levererar högkvalitativa Lumon-produkter.

värden vision och mission - Lumon balkonginglasningar

Kontakta oss på Lumon

Vill du veta mer om våra värdeord, vår vision och vår mission? Kontakta oss via kundservice [at] lumon.se eller 010 - 150 21 00.