Vill du bli återförsäljare?

Vill du bli återförsäljare av våra innovativa balkonginglasningar?

Lumon erbjuder dig ett färdigt affärskoncept med en komplett lösning, vars funktionalitet redan bevisats i många länder och på flera marknader!

Har du gnistan?

Har du gnistan och energin för att möta en ny spännande utmaning? Vill du skapa större och mera praktiska utrymmen i bostadshus och göra drömmar till verklighet? 

För att fullfölja en idé krävs det att du har drivet och viljan för att genomgöra den. Om du har det finns det inga gränser för hur långt du kan gå. Vår lönsamma affärsidé kan göra din dröm till verklighet. 

Ser du möjligheter och inte hinder?

Vissa ser bara terrasser i regnet, andra ser soliga möjligheter. 

Människor har länge haft behov och intresse av att skydda sina terrasser och balkonger mot regn, vind, buller, smuts och övriga störningsfaktorer som begränsar användningsmöjligheterna. De har drömt om ett bekvämt och flexibelt utrymme. Lumon har hjälpt till att fullfölja drömmen, och fortsätter att göra så. Vill du vara med?

Vill du skapa din egen framgång?

Lumons arbetssätt har mejslats fram under årtionden i flera länder, tills man funnit den nuvarande fungerande och lönsamma modellen. Vår framgång grundas på våra produkters kvalitet och innovativitet, effektiv marknadsföring och på att allt görs under samma tak. För närvarande säljs våra terrassinglasningar i över 20 länder via lokala återförsäljare. Den jämna och lönsamma tillväxten baseras på de rätta återförsäljarna och goda affärsrelationer. Om du kan ditt eget område, har en företagsorganisation, en bra image och ett gott rykte – och såklart kontakter och kunder – kan Lumon erbjuda dig en färdigritad karta i form av våra produkter och arbetsmetoder, vårt tekniska stöd och vår kontinuerliga utbildning.

Lumons varumärke

Lumon har varit det mest eftersökta systemet och marknadsledande i Skandinavien under flera årtionden. Våra produkter, som testats under extrema förhållanden, marknadsförs framgångsrikt i Europa och i flera andra länder, till exempel Kina och Kanada. Vi vill utvidga vårt nät av återförsäljare och fortsätta vår framgång tillsammans med motiverade och aktiva företag. Nyckelfaktorer för vår framgång har varit produkter av toppkvalitet, effektiv marknadsföring och hantering av hela leveranskedjan.

Lumon förväntar sig även i fortsättningen en betydande tillväxt på Europas terrass- och balkonginglasningsmarknader. För denna tillväxt behöver vi bra återförsäljare och aktiv kundmarknadsföring.

Ett växande och lönsamt marknadsområde väntar

Varje dag satsar människorna allt mer på bekvämligheten i boendet. Det har redan över en miljon nöjda kunder gjort. Nu erbjuder Lumon dig en möjlighet till intäkter från en spännande och växande marknad.

Ett polerat koncept som stöd för verksamheten

Lumon har lång erfarenhet av marknadsföring. Denna erfarenhet har gjort vårt koncept väl utmejslat och funktionellt. Som återförsäljare för Lumon kan du dra nytta av all denna erfarenhet, när du organiserar din egen verksamhet.

Marknadsföringsmaterialet stöder säljarbetet

Lumon erbjuder ett brett utbud av marknadsföringsmaterial som hjälper dig i säljarbetet. 

Ständigt lärande

Lumon ger dig tekniskt stöd, säljutbildning och löpande stöd för att du som återförsäljare ska lyckas.

Skicka din ansökan till kim.sahlstrom [at] lumon.se eller ring oss för mer information 010-150 21 00.