Socialt ansvar

Vår mission är att skapa bättre hem för våra kunder med hjälp av våra inglasningsprodukter. Som företag är det mycket viktigt för oss att vi utför vår mission på ett ansvarsfullt sätt där vi tar hand om vår personal, miljön och samhället. Genom att alltid arbeta utifrån våra värderingar kan vi säkerställa att vår mission uppnås på bästa möjliga sätt. 

Vi tar samhällsansvar och fokuserar på att ansvara för de lokala samhällen där affärsverksamheten finns. Vi är ett lönsamt företag och vinsten används till utveckling av verksamheten, dess fabriker och dess produkter. Genom detta kan vi påverka vårt samhälle på ett positivt sätt. 

Lumon är en pålitlig och stabil arbetsgivare. Vår verksamhet har vuxit lönsamt varje år och vi tar vårt sociala ansvar. Vårt mål är att vara bäst och mest eftertraktad – även som arbetsgivare.

Säkra produkter

Våra balkonginglasningar är från början en finsk innovation. För att våra produkter även ska fungera på den internationella marknaden krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete samt testning för att säkerställa att våra produkter uppfyller de olika ländernas produktstandarder, exempelvis europeiska CE-märkningen och nordamerikanska CCMC-standarden.

Socialt ansvar - Lumon balkonginglasningar

Balkongföreningen i Norden

Balkongföreningen i Norden arbetar för en hög kvalitet på tillverkning, konstruktion och montage. För att bli godkända som medlemmar krävs att vi uppfyller olika säkerhets- och kvalitetskrav. Eftersom kvalitet och säkerhet är A och O för oss på Lumon, är vi stolta över att vara medlemmar i Balkongföreningen.

Socialt ansvar - Lumon balkonginglasningar

BFQ-märket är en kvalitetssymbol som innebär en produkt av hög teknisk kvalitet för såväl byggherrar som för de boende.

Kvalitetssäkringen sker genom:

 • Kompetenshöjning genom samverkan mellan företagen
 • Dimensionering genom branschgemensamma anvisningar
 • Omfattande kontrollverksamhet för att se till att normer och bestämmelser följs och att kvalitén säkras genom såväl internkontroller som externa opartisk kontroller.

Miljön

På Lumon värnar vi om vår planet. Därför arbetar vi hela tiden med att försöka minska vårt kolavtryck.
Läs om hur vi tar ansvar för miljön på Lumon >>

Personalen i fokus

På Lumon tar vi vårt personalansvar på största allvar. En stor del av Lumons arbetsmiljöarbete handlar om att säkerställa lika behandling av alla anställda och en god arbetsatmosfär. Dessutom tror vi att det bästa arbetet och resultatet kommer från samarbete. Därför är ”teamwork” ett koncept som genomsyrar hela vår verksamhet. Eftersom vi vill att vår personal ska göra en lång karriär hos oss på Lumon är det viktigt att varje medarbetare trivs i sitt arbete. Detta försöker vi uppnå genom att erbjuda bland annat:

 • Kollektivavtal
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Utbildning och mentorskap
 • Säkerhetsutbildningar
 • Personalnöjdhetsundersökningar

Kollektivavtal

Samtliga av våra medarbetare, från kontorspersonal till montörer, är anslutna till kollektivavtal.

Sveriges Byggindustrier

Alla våra montörer är anslutna till kollektivavtal via Sveriges Byggindustrier. 
Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart.

Utvecklingsmöjligheter för all personal

En av hörnstenarna för att våra medarbetare ska känna sig som en del av företaget är en bra introduktion. Redan under rekryteringen planeras den nye medarbetarens introduktion av dennes chef. Som en del av orienteringen får varje nyanställd möjligheten att bekanta sig med vårt huvudkontor i Kouvola. Detta innefattar även ett besök i vår fabrik som ligger i närheten av huvudkontoret.

På Lumon vill vi hjälpa våra medarbetare att utvecklas i karriären. Därför erbjuder vi utbildningar inom exempelvis försäljning och produktkunskap. I de årliga medarbetarsamtalen kommer den anställde och dennes chef överens om utvecklings- och utbildningsplanen tillsammans. En del av kompetensutvecklingen kan också vara lärande på plats, exempelvis genom mentorskap för en nyanställd eller en frivillig utbildning.

Socialt ansvar - Lumon balkonginglasningar

Nöjd personal är viktigt för oss

Att vår personal känner sig nöjd med oss som arbetsgivare är viktigt för oss. Därför mäter vi vår personalnöjdhet tre gånger om året. Vartannat år genomför vi dessutom en bredare personalundersökning. Resultaten analyseras systematiskt av arbetsledare och gås alltid igenom med ansvarig personal. Vi arbetar ständigt med att ta fram konkreta åtgärder för att utvecklas och göra Lumon till en ännu bättre arbetsplats.
Exempel på punkter som våra medarbetare idag är mycket nöjda med är:

 • trevliga kollegor
 • att vi är en stor och pålitlig internationell arbetsgivare
 • möjligheten att utvecklas inom sitt område
 • tillgången till de senaste verktygen

När en medarbetare väljer att fortsätta sin karriär utanför Lumon, försöker vi alltid göra en exitintervju för att ta redan på vad medarbetaren har trivts bra med under sin tid hos oss, men framför allt vad vi skulle kunna förbättra framöver. På så sätt hoppas vi kunna fortsätta utvecklas som arbetsgivare och bli en arbetsplats man vill stanna på länge.

Socialt ansvar - Lumon balkonginglasningar

 

Säkerhet i arbetet

Våra medarbetares säkerhet är av allra största vikt för oss på Lumon. Vårt mål är att varje anställd ska kunna utföra sitt arbete under säkraförhållanden.

Därför jobbar vi med förebyggande säkerhetsarbete genom exempelvis säkerhetsobservationer på byggarbetsplatser, fabriker och på våra kontor med jämna mellanrum. Alla olyckor som sker (oftast på byggarbetsplatser) rapporteras och undersöks för att säkerställa att vi gör allt vi kan för att förhindra att det sker igen. Vi försöker även aktivt upptäcka potentiella olycksrisker, som även dessa rapporteras. På så sätt hoppas vi kunna undvika att olyckor sker.

Vår arbetsmiljögrupp beslutar månatligen om förebyggande åtgärder som till exempel förbättrade ögonskydd för våra montörer.

Socialt ansvar - Lumon balkonginglasningar

 

Hälsa och välmående på och utanför arbetet

På Lumon arbetar vi aktivt för att främja våra medarbetares välbefinnande. Vi erbjuder vår kontorspersonal ergonomiska arbetsplatser, och tar hänsyn till varje medarbetares behov. Våra montörer har tillgång till, och ska alltid använda, säkerhetsutrustning som exempelvis hörselkåpor, skyddsglasögon och sele, samt ordentliga och hela verktyg.

Samtliga anställda får även friskvårdsbidrag eftersom vi vill uppmuntra till en aktiv livsstil.

Utöver detta hålls en årlig hälso- och säkerhetsvecka för samtliga medarbetare. Denna vecka lägger vi lite extra krut på att uppmuntra alla våra anställda till en hälsosam livsstil. Vi pratar exempelvis om säkerhet till, från och på arbetet, vikten av god sömn, motion och kost.

Jobba hos Lumon

Vill du arbeta hos oss på Lumon? I så fall är du varmt välkommen att skicka in en spontan ansökan till arbetsansokan [at] lumon.se. Du kan även kolla in vår sida med jobbannonser där vi utannonserar lediga tjänster >>