Miljöansvar

Vi tar ansvar för miljön

På Lumon genomsyrar vårt ansvar för miljön hela vår verksamhet. Från forskning och utveckling till produktion, montage och administration. Vårt mål är att producera hållbara och långsiktiga inglasningslösningar för att skapa bättre hem, både idag och imorgon. Eftersom vi vill främja en hållbar framtid, vill vi göra detta med en så liten påverkan på miljön som möjligt.

ca 75% av våra tillverkade aluminiumprodukter är fortfarande i bruk idag
 

På vilket sätt tar vi på Lumon ansvar för miljön?

På Lumon hyser vi stor respekt för miljön. Därför utvärderar och uppdaterar vi ständigt våra arbetsprocesser.
Tack vare den senaste generationens mjukvara och avancerade robotar, har vi kunnat minimera våra produktionsförluster. Vi har exempelvis förnyat våra förpackningar för att optimera storleken på lasten och därmed minska antalet transporter. På så sätt har vi minskat vår bränsleförbrukning och våra koldioxidutsläpp. Dessutom använder vi kromfria beläggningar när våra aluminiumprofiler målas. Ytterligare sätt vi på Lumon försöker ta vårt ansvar för miljön på är:

  • Våra inglasningar är energibesparande
  • Tillverka produkter med lång livslängd > Negativt kolavtryck
  • Använda återvinningsbara material
  • Optimera våra förpackningar
  • Inglasningar minskar reparationsbehov av fasader

Energibesparing

En inglasning från Lumon minskar behovet av uppvärmning. Detta innebär en energibesparing som i sin tur minskar mängden koldioxidutsläpp.

2010 utförde Dr. Kimmo Hilliaho en studie om de energiekonomiska konsekvenserna av balkonginglasning. Undersökningen gjordes vid Tammefors Tekniska Universitet i Finland och kompletterades senare med jämförande resultat från Tyskland.
Genom fältmätningar och datorsimuleringar jämfördes balkonger med och utan inglasning.

Resultaten visade att, när balkongerna är inglasade, det går att få upp till 10,7 % besparing i förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadshus, och i genomsnitt 5,9 %.

Ännu bättre resultat uppmättes i Tyskland. I Berlin varierade nämligen värmeenergibesparingen tack vare balkonginglasningen från 5,6 % till 12,0 %. I genomsnitt var besparingen av uppvärmningsenergi 8,2 %.

De bästa resultaten uppmättes oftast på indragna balkonger, det vill säga balkonger med väggar på båda sidorna. Även en balkong i söderläge visade något större energibesparing än balkonger åt andra väderstreck. Genom att använda balkonginglasningen på ett energiekonomiskt sätt- det vill säga stänga inglasningen på vintern och öppna upp den på sommaren – kan bostadsrättsinnehavaren påverka sin energibesparing och samtidigt vara med och ta ansvar för miljön.

Läs mer om hur våra inglasningar ger energibesparing >>

En inglasning från Lumon består av ca 20% återvunnet glas

Lång livslängd – negativt kolavtryck

När det gäller att ta ansvar för miljön, är det extra viktigt för oss på Lumon att de inglasningsprodukter vi producerar bidrar till en hållbar utveckling. Därför har våra inglasningar en lång livslängd. Förutsatt att en inglasning underhålls med jämna mellanrum, är livslängden ca 30 år.

Återbetalningstiden för det koldioxidutsläpp det innebär att tillverka samma inglasning, från utvinning till montage är ca 3-5 år. Tiden beror till exempel på klimatförhållanden.

Tillsammans med den energibesparande effekt en inglasning har, kan man säga att en inglasning har ett negativt kolavtryck under resten av dess livslängd.

Ansvar för miljön - Lumon balkonginglasningar

Återvinningsbart material

Vi utvärderar och optimerar hela tiden vår produktion och använder oss av de mest avancerade metoderna i våra produktionsanläggningar. På så sätt kan vi minska mängden materialavfall och miljöfarliga ämnen.

Våra inglasningsprodukter består till 95% av glas och aluminium. Dessa material är helt återvinningsbara för tillverkning av nytt råmaterial. 95% av våra skäravfall består även de till 95% av glas och aluminium. Därför kan vi återvinna skäravfallet för att sedan producera nytt råmaterial till våra inglasningar.

Varje inglasning från oss på Lumon består av 20 % återvunnet glas. Dessutom är ca 75% av våra tillverkade aluminiumprodukter fortfarande i bruk idag.

Ytterligare ett sätt att minska vårt materialavfall på är genom att vi skräddarsyr varje inglasning till varje projekt. På så sätt kan vi tillverka produkter som är i exakt storlek från början och därmed minska antalet tilläggsbeställningar på grund av en felaktig produkt.

Läs mer om hur vi arbetar för en minskad energikonsumtion >>

Optimerade förpackningsmaterial

Genom att optimera hur vi förpackar våra produkter inför leverans, kan vi maximera lasten på varje transport och därmed minska det totala antalet transporter. På så sätt minskar vi de koldioxidutsläpp som transporterna genererar.

Vi utför även med jämna mellanrum tester för att se hur vi kan utveckla och förbättra vårt förpackningsmaterial. Detta har lett till att vi exempelvis har minskat antalet frigolitskydd mellan glasen med hela 25%. Mindre mängd förpackningsmaterial innebär mindre koldioxidutsläpp.
Förutom att spara på miljön, främjar detta en ekonomisk hållbarhet eftersom vi som företag sparar in pengar.

Självklart återvinner vi allt vårt förpackningsmaterial.

Minskat reparationsbehov av fasader

Vårt hårda nordiska klimat med regn, blåst och kyla sliter på fasad och betongkonstruktioner. Därför behöver man vanligtvis renovera en fasad ungefär vart 10:e år. Studier visar att balkonginglasningar kan fördubbla reperationsintervallet. Eftersom inglasningen skyddar betongkonstruktionerna från regnvatten, blåst och fukt, blir inte fasaden lika utsatt för slitage. Att inglasningarna håller en varmare temperatur på balkongen än utomhus, skyddar dessutom betongen från att bli för fuktig. 

Att glasa in balkongerna i flerbostadshus är en ekonomiskt hållbar - och lönsam - lösning. Minskade renoveringskostnader minskar nämligen livscykelkostnaden för fastigheten avsevärt. Detta samtidigt som fastigheten sparar energi samt är snäll mot miljön.

Läs mer om hur vi skapar hållbara balkongfasader >>

Vi bygger för framtiden

För oss på Lumon är det viktigt att våra produkter håller hög kvalitet samtidigt som de gör så liten på verkan på miljön som möjligt. Vi tillverkar produkter som ska användas dagligen och hålla i flera decennier. Ett av våra viktiga värdeord som avspeglas i våra produkter är att vi bygger för framtiden.

Läs mer om våra värdeord, vår mission och vår vision >> 

Ansvar för miljön - Lumon balkonginglasningar