Lumon och miljöansvar

Lumon skapar trivsel långt in i framtiden. Lumons produkter för sina kunder närmare miljön och naturen genom terrasser och verandor. Vi vill vårda vår gemensamma miljö genom att producera hållbara produkter från återvunnet, hållbarat material: glas och aluminium.

Respekt för miljön är en viktig del av vår filosofi och det märks i vårt företag på alla avdelningar: forskning och utveckling, produktion, montering, administration. Vi använder återvunnet material och återvinner dem. Våra produkter utformas av hållbarhet, och återvinning är nyckeln tillsammans med grundläggande frågor som användbarhet, utseende, och säkerhet. Tack vare den senaste generationen av mjukvara och avancerade robotar, kan vi minimera produktionsförluster. Vi har förnyat Lumons förpackningar för att optimera storleken på lasten och minska behovet av transporter, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Dessutom använder vi kromfria beläggningar för aluminiumprofiler i målningen. I själva verket, terrassinglasningen minskar också behovet av uppvärmning, vilket i sin tur innebär energibesparingar och därmed minskar också mängden koldioxidutsläpp.

Energisparande

En inglasad balkong har visat sig spara värmeenergi och minska miljöutsläppen. Studier har visat att balkonginglasning också förlänger livslängden på fastigheten. Lumons inglasaningar håller strukturer och konstruktioner i bättre form.