Lumon utökar sin produktionsanläggning i Kouvola

Lumon ökar sin produktionskapacitet och investerar 2 miljoner euro i produktionsanläggningen i Kouvola. Efter en stark tillväxt på internationella marknaden stärker Lumon upp sin kapacitet för att kunna möta den ökande efterfrågan.

I slutet av 2019 stod den befintliga produktionsansläggningen i Kouvola färdig. Nu investerar Lumon ca. 2 miljoner euro på att expandera anläggningen.

”Vår internationella försäljning fortsätter att öka kraftigt. Vår koncernförsäljning har ökat med cirka 20% under årets första månader. Förutom investeringarna i Kouvola svarar vi på framtida tillväxt med en ny produktionsanläggning i Spanien. Byggnadsarbetet har redan börjat där. Med en ökad produktionskapacitet strävar vi efter att säkerställa att vår leveranskedja är tillräckligt effektiv på alla marknader vi verkar, säger Jussi Kinnunen, VD på Lumon Group.
 

En ökad personalstyrka och 800 kvadratmeter expansion

”Som ett svar på den starka tillväxten har vi globalt rekryterat 200 nya anställda på Lumon under årets första månader. Vi letar nu aktivt efter ännu fler nya medarbetare till våra lokala kontor runt om i världen”, fortsätter Kinnunen.

Byggnadsarbetet för den 800 kvadratmeter stora expansionen i anläggningen i Kouvola kommer att påbörjas omgående.
”Vårt mål är att slutföra projektet, med maskiner och utrustning installerade och färdiga för användning vid årets slut. Vi gör vårt yttersta för att utveckla vår produktionsverksamhet i Kouvola eftersom vi vill kunna tillgodose kundernas ökade efterfrågan av våra produkter.” avslutar Jouni Hilliaho, Vice President, Production, på Lumon Oy.

 

För mer information, kontakta gärna:
Peter Eriksson
Skandinavienchef
peter.eriksson [at] lumon.se
+46 7 078 727 60