Lumon Inglasning

Lumon Inglasning

Lumon Inglasning – Den ultimata lösningen för din uteplats

Vårt innovativa inglasningssystem för balkong och altan ger den unika möjligheten att helt eller delvis öppna uteplatsen efter önskemål. Den ramlösa designen är användarvänlig och lätt att underhålla, så att du kan få full nytta av din uteplats under flera decennier. Lumon Inglasning är tillverkad av mycket högkvalitativa material och robust samtidigt som design är nätt och smidig vilket möjliggör att du kan anpassa din balkong eller uteplats efter dina behov i den aktuella stunden.

Till skillnad från standardglas öppnas våra ramlösa inglasningar hela vägen och fästs enkelt med ett spännband. Eftersom glaset är infällt på insidan av balkongen säkerställer det att vår inglasning är mycket enkel att använda, såväl som att putsa och rengöra.

Lumon Inglasning

Fördelar med Lumon Inglasning

  • Designad för extremt väder
  • Tekniskt och visuellt sömlös
  • Bättre nyttjande av balkong/altan
  • Design med lång livslängd
  • Effektiv ljudavskärmning
  • Integrerat plisségardinsystem
  • Garanterad kvalité

Läs mer om fördelarna med Lumon balkonginglasning och Lumon altaninglasning

Lumon Inglasning finns i två modeller

Lumon Inglasning är uppdelade i två modeller – Infällbar och Skjutbar

Lumon Inglasning

Lumon Inglasning Infällbar

Lumon infällbara inglasningssystem erbjuder ett flexibelt utrymme genom att kunna öppna och stänga inglasningen efter önskemål. Ett inglasningssystem för balkong och altan som måttanpassas efter förutsättningarnas krav och kundens behov. Det ramlösa inglasningssystemet kan öppnas antingen inåt eller utåt. Till skillnad från typiska skjutdörrar i glas, öppnas våra ramlösa infällbara glasrutor helt och fälls snyggt mot en innervägg och kan fästas med en rem för att hållas på plats. Eftersom de viks inåt är våra glasrutor lätta att rengöra, använda och underhålla.

Läs mer om alla fördelarna här: Lumon Inglasning Infällbar >>

Lumon Inglasning Skjutbar

Lumon Inglasning Skjutbar

Där skjutglas är mer lämpligt är inglasningssystem med skjutbara glaspaneler det rätta valet. Lumon Inglasning Skjutbar har utvecklats just för detta ändamål. Inglasningssystemet anpassas efter utrymmet, förutsättningarna och kundens behov. Dörrens glaspaneler kan öppnas antingen inåt eller utåt. Glaspanelerna kan fästas ovanpå ett räcke eller från tak till golv.

Läs mer om alla fördelarna här: Lumon Inglasning Skjutbar >>

Generell information

Lumon Inglasningssystem består av två horisontella aluminiumprofiler fästa i balkongens tak och golv eller tak och räcke. De härdade glaspanelerna är fästa i aluminiumprofilen med separata mekanismer så att glaspanelerna glider och kan vridas. Även om vi kan anpassa vårt inglasningssystem, är det vanligaste placeringarna från räcke till tak eller från golv till tak. Med båda dessa produkter kan man glasa in både balkonger och altaner.
Inglasning från golv till tak placeras på insidan av balkongräcket, vilket ger ytterligare en enkel och elegant lösning.
Inglasning från räcke till tak är designad för att fungera med befintliga räcken och löper från toppen av räcket till taket. Alternativt kan vi byta ditt befintliga balkongräcke mot ett Lumon glasräcke. Denna finns med eller utan vertikala stänger. Lumon Räcke och Lumon Inglasning ser fenomenala ut tillsammans och skapar en sömnlös design.
De olika tjocklekarna på glasen är 6, 8, 10 och 12 mm härdat glas. Härdat glas går inte sönder lätt men om det går sönder kommer det smulas sönder till små trubbiga fragment som inte utgör någon allvarlig risk för skada.

Ventilation

Ventilationen kommer från den 2-3 mm lilla glipan mellan varje glaspanel. Första glaspanelen kan låsas i ett ventilationsläge där den står på glänt.
Notera! Ventilationen är viktig för att förhindra kondensering av fukt och för att hålla balkongkonstruktionen i gott skick.
VIKTIGT! Lämna aldrig barn och husdjur utan uppsikt på balkongen med inglasningen i ventilationsläge! Pga. fallrisken är inglasningen bara helt säker om inglasningen är helt stängd.

Tätning

Lumon Inglasning ger skydd mot vind och vatten. Men på grund av nödvändig ventilation är glaset inte helt lufttätt och under vissa förhållanden kan regn eller snö komma in på balkongen eller altanen.

Värmeisolering

Lumon Inglasningssystem består av oisolerade aluminiumprofiler och enkla glaspaneler. En inglasad altan/balkong är inte ett varmt utrymme och dess egenskaper är inte jämförbara med normala varma utrymmen. Inglasningen fångar dock upp den värme som läcker ut från ditt hem. Därför kommer temperaturen på balkongen eller altanen att vara något högre än temperaturen utomhus.

Bullerkontroll

Lumon Inglasning reducerar oljud med 8-16 dB. Resultaten kan variera beroende på tjockleken på glaset och den omgivande miljön.

Rengöring

Både in- och utsidan på glaspanelerna kan rengöras med milt rengöringsmedel.

Tillverkning

Lumon Inglasning är skräddarsydd efter varje balkong och altan och våra fantastiska inglasningsexperter kommer hjälpa dig och ge dig vägledning om vilket inglasningssystem som passar bäst till ert projekt. Allt material och alla komponenter relaterade till basprodukten levereras tillsammans.
Vilket alternativ du än väljer kommer du förvånas över den öppna känslan som inglasningen ger, och inte minst hur lätt den går att öppna och stänga.

Officiella bestämmelser

Balkonginglasningssystem är tillståndspliktiga. De lokala myndigheternas föreskrifter för balkonginglasningssystem måste kontrolleras i förväg. Balkonginglasning orsakar minimala förändringar av byggnadens visuella utseende då den är gjord av transparent, färglöst glas och inga vertikala profiler används.

Inglasning från Lumon
Inglasning från Lumon