Lumon Inglasning Infällbar

Lumon Inglasning Infällbar

Lumon Inglasning Infällbar

Med en infällbar Lumon Inglasning öppnas glaspanelerna genom att först skjutas åt sidan, och sedan fällas in mot en vägg. På så sätt tar inglasningen väldigt lite utrymme i anspråk när inglasningen är helt öppen.

Våra måttanpassade och infällbara inglasningssystem är utvecklade för både balkonger och altaner. Inglasningarna är ramfria och kan fällas antingen utåt eller inåt beroende på utrymmet, kravet på förutsättningarna och kundens behov.

Lumon Inglasning Infällbar

Infällda glaspaneler

Glaspanelerna glider och fälls upp med hjälp av kullager och gångjärnmekanismer som är fästa på varje glaslist. Lumon Inglasning finns i två modeller; normal och extra kraftig. Den normala modellen används huvudsakligen i konventionella förhållanden och för låg inglasning och den kraftigare modellen med starkare komponenter används för mer utmanande förhållanden och höga inglasningar. Valet mellan de två modellerna beräknas automatiskt.

Lumon Inglasning - Tätning

Tätningsprofil

Inglasningssystemet består av en övre och en nedre aluminiumprofil som monteras i balkongens tak och räcke eller golv. Härdade glaspaneler med glaslister i toppen och i botten monteras mellan den övre och den nedre aluminiumprofilen.

Vertikala och horisontella tätningsprofiler av silikon och gummi används för att täcka glipor och öppningar mellan glaspanelerna och omgivande segment för att reducera vind och nederbörd.

Lumon Inglasning Infällbar – Kort fakta

  • Tjockleken på glaspanelerna är 6, 8, 10 eller 12 mm härdat glas.
  • Lumon Inglasningssystem består av oisolerade aluminiumprofiler och enkla glaspaneler.
  • Ventilationen på balkongen kommer från det 2-3 mm lilla mellanrummet mellan varje glaspanel.
  • Inglasningen kan utrustas med 3 typer av teleskopprofiler och har två typer av nedre profiler. Fördelen med teleskopprofilen är att den absorberar byggnadskrympning eller andra förändringar och gör att systemet kan justeras.
  • Toppfästning gör att panelerna rullar smidigt.
  • Inglasningen kan monteras ovanpå ett räcke eller från tak till golv.
  • De härdade glaspanelerna är fästa i aluminiumprofilerna genom separata mekanismer som tillåter panelerna glida och vridas.
  • Den låga profilen är som en låg tröskel eller kan sänkas om det finns ett lämpligt underlag.
  • Lumon Inglasning reducerar trafikbuller med ca 8-16 dB. Resultatet varierar beroende på tjockleken på glaset och den omgivande miljön. En minskning med 10 dB motsvarar hälften så mycket hörbart brus.

Den övre profilen fästs i taket genom att man skruvar genom profilen eller i ett överhäng med hjälp av en separat genomgående konsol. Den nedre profilen monteras i golvet genom att skruva genom profilen. Den nedre profilen kan även monteras ovanpå en balustrad. Korrosionsbeständiga eller rostfria fästelement, godkända av tillverkaren, måste användas när systemet fästs på balkongkonstruktioner. Regnvatten dräneras bort genom att använda vattentröskar av plastbelagd stål- eller aluminiumplåt. Tätningar kan användas för att täcka mellanrummet mellan väggen och glaset. Låga inglasningsprofiler monteras på ovansidan eller på sidan av räcket. Höga/fullstora inglasningsprofiler monteras i tak och i golv.

Inglasning från Lumon
Inglasning från Lumon