Altantak av glas från Lumon

Lumon Inglasning Skjutbar

Lumon Inglasning Skjutbar

Ett inglasningssystem med skenor och gångjärnsförsedd öppningsmekanism. Måttanpassad efter utrymmet, kravet på förutsättningarna och kundens behov. Det ramlösa inglasningssystemet kan öppnas inåt eller utåt och monteras i överkant. Våra skjutbara inglasningssystem är utvecklade för takterrasser, uteplatser och altaner världen över.

Läs mer om fördelarna med våra skjutbara inglasningar >>

Glasa in altanen med Lumon

Skjutbar inglasning – golv till tak

Systemet består av en övre och en nedre aluminiumprofil som monteras i altanens tak och golv. Härdade glaspaneler med glaslister i toppen och i botten monteras mellan den övre och den nedre aluminiumprofilen. Glaspanelerna glider sidleds med hjälp av kullager och gångjärnskomponenter som är fästa på varje glaslist. Vertikala och horisontella tätningsprofiler av silikon och gummi används för att täcka glipor och öppningar mellan glaspanelerna och omgivande segment för att säkerställa tillräcklig vatten- och vindtäthet. Glaspanelerna kan öppnas inåt eller utåt. Glaspanelerna kan förses med vertikala aluminiumprofiler eller vertikala tätningar.

Visor Plisségardin - Lumon

Skjutbar inglasning – räcke till tak

Den övre profilen fästs i taket genom att skruva genom aluminiumprofilen eller i ett överhäng med en separat genomgående konsoll. Den nedre profilen kan även monteras ovanpå en balustrad. Korrossionsbeständiga eller rostfria fästanordningar godkända av tillverkaren, ska användas när systemet fästs på balkongens strukturer. Regnvattnet dräneras bort genom att använda vattentrösklar av plastbelagd stål- eller aluminiumplåt. Tätningar kan användas för att täcka mellanrummet mellan väggen och glaset. Låg inglasning installeras på toppen av eller vid sidan om balustraden.
Hög inglasning installeras mellan golv och tak.

Lumon Inglasning Skjutbar – Kort fakta

  • Tjockleken på glaspanelerna är 6, 8, 10 eller 12 mm härdat glas.
  • Lumon Inglasningssystem består av oisolerade aluminiumprofiler och enkla glaspaneler.
  • Ventilationen på balkongen kommer från det 2-3 mm lilla mellanrummet mellan varje glaspanel.
  • Inglasningen kan utrustas med 3 typer av teleskopprofiler och har två typer av nedre profiler. Fördelen med teleskopprofilen är att den absorberar byggnadskrympning eller andra förändringar och gör att systemet kan justeras.
  • Lumon Inglasning Skjutbar är bottenmonterad.
  • Inglasningen kan monteras ovanpå ett räcke eller från tak till golv.
  • De härdade glaspanelerna är fästa i aluminiumprofilerna genom separata mekanismer som tillåter panelerna att glida lätt.
  • Den låga profilen är som en låg tröskel eller kan sänkas om det finns ett lämpligt underlag.
  • Lumon Inglasning reducerar trafikbuller med ca 8-16 dB. Resultatet varierar beroende på tjockleken på glaset och den omgivande miljön. En minskning med 10 dB motsvarar hälften så mycket hörbart brus.