Lumons inglasningar för hållbart byggande

För oss på Lumon är miljön och hållbart byggande mycket viktigt. Därför är vi mycket stolta över att kunna berätta att Lumon återigen har valts som inglasningsleverantör för ett stort projekt i Hamburg, Tyskland. Lumon kommer att leverera balkonginglasningar och räcken i glas till ett höghus om 19 våningar, helt byggt i trä och glas. 

Utvecklaren och ägaren av projektet är Garbe Immobilien-Projekte GmbH och projektet bär namnet “Roots”.

Trots den nuvarande situationen i världen, är vi på Lumon ödmjukt stolta över att fortsätta bli valda som inglasningleverantör för stora och fantastiska projekt världen över. Att vara delaktiga i att bygga för framtiden genom hållbart byggande låter oss inte bara hålla igång vår verksamhet, utan även att fortsätta jobba med vår vision: Att skapa bättre hem.
”Det känns fantastiskt roligt att bli valda som inglasningsleverantör till ett projekt som fokuserar på hållbart byggande” säger Antti Vänskä, affärsdirektör på Lumon Group, som ansvarar för affärsverksamheten i  Central- och Östeuropeiska länderna.

När byggnaden står klar kommer den att vara det högsta höghuset av trä i Tyskland, med:

  • 181 lägenheter
  • 18 butiker
  • 1700 m2 kontor
  • samt 2000 m2 uställningsyta.

Totalt kommer Lumon att leverera över 2 km produkter, vilket motsvarar mer än 5000 m2 glas.

Vissa av glasräckena kommer att behandlas i vår maskinpark för screen-tryck som var en del av vår stora produktionsinvestering i Kouvola, 2020.

hållbart byggande - Lumon balkonginglasningar

Hållbart byggande för en hållbar framtid

För oss på Lumon är miljön viktig. Därför känns det extra bra att vara delaktiga i projekt där hållbart byggande och hållbara lösningar ligger i fokus. Vi arbetar ständigt med olika projekt för att säkerställa att vi gör ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Detta gör vi exempelvis genom att:

  • Arbeta med helt återvinningsbart material (glas, aluminium)
  • Återvinna skärrester
  • Smartare förpackningar för våra produkter
  • Tillverka energibesparande produkter
  • Tillverka en produkt som skyddar och förlänger fasadens livslängd
  • En kort återbetalningstid av kolavtrycket, det avtryck som blir efter tillverkning, leverans och montage

Energibesparing

Studier visar att inglasningar medför energibesparing samtidigt som de förlänger balkongernas livslängd avsevärt.
”Därför känns det fantastiskt att Lumon valdes som den bästa fasadlösningen för detta hållbara projekt. Under de senaste åren ser vi en tydlig tillväxttrend för just träkonstruktioner” berättar Vänskä.

Kimmo Hilliaho, doktorand. (Tech), chef för HR Operations på Lumon Oy tillägger:
”De hållbara fördelarna med balkonginglasningar går inte att förneka. Enligt studier ser vi att energibesparingen som följer installationen av balkonginglasningar i Tyskland ligger på mellan 5,6% till 12%, med ett genomsnitt på 8,2%.”

Studier visar även att en äldre inglasad betongbalkong har en livstid på ca 35 år. En ny balkong som glasas in kan hålla i upp till mellan 60 – 130 år, förutsatt att den underhålls korrekt.

"Eftersom balkongstrukturerna i ett hus byggt av trä är mindre skyddade mot svåra väderförhållanden än traditionella betongbalkonger, bör balkongerna förses med inglasningar för att uppnå en längre livslängd" menar Hilliaho.

hållbart byggande - Lumon balkonginglasningar

Återbetalningstiden för inglasningens kolavtryck är i snitt 3,4 år

Det finns fler fördelar med att glasa in balkongerna när du strävar efter hållbart byggande och har låga koldioxidutsläpp i fokus. Till exempel går allt glas och aluminium i våra inglasningar att återvinna.

Dessutom är återbetalningstiden för kolavtrycket för en balkonginglasning relativt kort.
”Det tar nämligen i genomsnitt lite över tre år att kompensera för de koldioxidutsläpp som skapas av tillverkning, transport och installation av inglasningen. Detta tack vare inglasningens energieffektivitet och skyddande inverkan på byggnadens fasad.
Eftersom livslängden på en inglasning dessutom är långt över återbetalningstiden för kolavtrycket, är inglasning av balkonger en miljövänlig handling” avslutar Hilliaho.

Projektet beräknas vara klart i början av 2023.

hållbart byggande - Lumon balkonginglasningar

Kontakta oss

Ta reda på vad vi kan göra för ditt projekt. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

KONTAKTFORMULÄR