Strategisk fastighetsutveckling

Om du arbetar med strategisk fastighetsutveckling är balkongerna att ta i beaktande när du utför din tekniska inventering.  Att glasa in balkongerna är en smart investering både för dig som fastighetsutvecklare och för miljön. En balkonginglasning minskar nämligen fastighetens livscykelkostnader avsevärt, fördubblar balkongernas livslängd samt ökar värdet på fastigheten. Lägenheter med inglasade balkonger är dessutom eftertraktat, och studier visar att kunder är berädda att betala för en lägenhet med inglasad balkong. Därför är det en god idé att glasa in balkongerna innan du säljer fastigheten vidare. 

Inglasade balkonger som en del av strategisk fastighetsutveckling:

Oavsett om du arbetar med strategisk fastighetsutveckling för nyproduktion eller för renovering av befintliga fastigheter är balkonginglasningar ett verktyg att använda. Att glasa in balkongerna på din fastighet ger dig nämligen möjlighet att ta bättre betalt när det är dags för försäljning. Här är några exempel på varför:

  • Förlänger underhållsintervallet för balkongfasaden och minskar därmed fastighetens livscykelkostnader
  • ger märkbara energibesparingar
  • ökar värdet på fastigheten
  • gör byggnaden mer eftertraktad samt ökar betalningsviljan hos framtida boende
  • ut ett hållbarhetsperspektiv är glas och aluminium som våra inglasningssystem består av ett byggmaterial som är 100% återvinningsbart

Balkonginglasningar minskar fastighetens livscykelkostnad avsevärt

Inglasade balkonger ger signifikanta besparingar av renoveringskostnaderna. Renoveringsintervallet för en balkong utan inglasning brukar ligga på ca 10 år. En balkonginglasning skyddar balkongkonstruktionen så pass att balkongernas renoveringsbehov i stället blir var 20:e år. Eftersom balkongstrukturen oftast består av betong, leder vårt tuffa nordiska väder till att betongen nöts ut. En inglasad balkong har en lägre luftfuktighet och en högre temperatur än utomhus vilket skyddar betongkonstruktionerna mot bland annat fukt. Därför bör du tänka på inglasningar när du arbetar med strategiska fastighetsutveckling. 

En balkonginglasning sparar energi

Att arbeta med strategisk fastighetsutveckling handlar om att göra både hållbara och ekonomiskt smarta val. När du som fastighetsutvecklare väljer att glasa in balkongerna gör du ett sådant val. För inglasningarna sparar nämligen energi. Den genomsnittliga energibesparingen för uppvärmning är cirka 5% per år. Eftersom temperaturen på en inglasad balkong i genomsnitt är 5 grader varmare än utomhusluften, minskar värmeförlusten - vilket sparar energi. Därför kan det vara klokt att tänka på inglasningar när du utför din tekniska inventering. I videon nedan förklarar vi hur både framtida fastighetsägare och lägenhetsinnehavaren sparar energi samt sänker kostnaderna.

Denna energibesparing tillsammans med balkonginglasningens skyddande egenskaper, minskar fastighetens livscykelkostnader avsevärt.
Läs gärna mer om energibesparing med Lumons balkonginglasning >>

Strategisk fastighetsutveckling med högsta kvalitét 

En balkonginglasning från Lumon är ett säkert och tryggt val för både ett nybygge och en fastighet som genomgår en balkongrenovering. Vi erbjuder lättanvända, hållbara och tidlösa produkter som passar även de mest krävande smakerna. Genom att välja Lumon balkonginglasningar säkerställer du en förstklassig kvalitet. Våra inglasningar är ett resultat av lång produktutveckling och årtionden av erfarenheter. På Lumon äger vi hela processen, från produktutveckling och design till tillverkning och montage. Därför kan vi garantera högkvalitativa produkter och en perfekt service, till både dig som fastighetsutvecklare samt till dina slutkunder. Med över en miljon nöjda kunder världen över, är vi ledande inom vår bransch. Att arbeta med strategiskfastighetsutveckling innebär inte att du behöver tumma på kvalitén, utan det handlar snarare om att göra medvetna val som är det bästa för fastigheten över tid. 

Precis så är det även för oss på Lumon. Det är oerhört viktigt att våra produkter levererar under en lång tid. Därför erbjuder vi även professionell och högkvalitativ service för våra produkter. Regelbundet underhåll av balkonginglasningen ökar dess redan långa livslängd med ytterligare 25 år.

Strategisk fastighetsutveckling - Lumon balkonginglasningar

Oavsett om du som fastighetsutvecklare jobbar på en nybyggnation eller en renovering, så har vi ett brett sortiment av produkter och glastyper för dina behov.
Läs mer om våra olika produkter och lösningar >>

Kontakta oss

Ta reda på vad vi kan göra för ditt projekt!

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION