Hur vi jobbar med design och konstruktion

På Lumon har vi lång erfarenhet av design och konstruktion. Vi äger hela leveranskedjan från produktutveckling till montage. På så sätt kan vi garantera att våra inglasningsexperter och montörer har en gedigen produktkunskap och erfarenhet inom branschen. Att vi på Lumon äger hela kedjan gör det dessutom möjligt för oss att snabbt förändra våra processer utifrån rådande omständigheter.

Över 40 års erfarenhet av design och konstruktion

I över 40 år har vi på Lumon samlat en gedigen kunskap och erfarenhet inom design och konstruktion av balkongfasader. Idag är vi världsledande inom ramlösa inglasningssystem, med över en miljon kunder över hela världen. Den erfarenheten vill vi dela med er!

På Lumon har vi alltid trott på att äga hela leveranskedjan själva eftersom det medför flera fördelar. Till exempel gör det vår verksamhet mer anpassningsbar efter nya rådande förhållanden. Att vi själva ansvarar för produktutveckling och design gör att vi kan utveckla produkterna efter de krav och behov som kunder efterfrågar. På så sätt kan vi alltid erbjuda dig produkter av högsta kvalitét. Det är även viktigt för oss att montage sker korrekt vid installationstillfället. Därför har vi våra egna montörer som specialiserat sig på just våra produkter. På Lumon ansvarar vi för:

 • produktutveckling
 • design
 • försäljning
 • tillverkning
 • montage
 • kundservice och support efter installation

Design och konstruktion - Lumon bakonginglasningar

Egen design och produktutveckling

Våra produkter är som nämnt ett resultat av vår egen forskning och produktutveckling. På Lumon strävar vi alltid efter att förbättra och utveckla våra produkter. Därför är ”kvalitét” och ”användarvänlighet” två av våra ledord. Vår innovativa avdelning för produktutveckling har gett upphov till flera patent och tekniska lösningar som du bara hittar hos oss på Lumon. Exempel på detta är handtagen till våra inglasningar, som har en patenterad lösning med ett användarvänligt enhandsgrepp.

Alla våra glas är CE-märkta för din och slutanvändarens säkerhet. Vi är även medlemmar i Balkongföreningen i norden, som med jämna mellanrum utför kvalitetskontroller för att säkerställa att vi följer branschens krav.

Läs mer om våra produkter för balkongfasader >>

Egen tillverkning och egna montörer

Våra produkter tillverkas i vår fabrik i Kouvola, Finland och är framtagna för att klara vårt tuffa nordiska klimat. Vår produktion har utvecklats för att möta nuvarande krav på platslogistik, arbetseffektivitet och arbetssäkerhet. En av nycklarna till vår framgång är effektiv produktion av hög kvalitet. Som en pionjär inom inglasningar har Lumon också utvecklat en högeffektiv produktionsprocess. Den högautomatiserade fabriken tillverkar skräddarsydda inglasningar för varje projekt, oavsett om det gäller ett nybygge, en balkongrenovering eller en balkonginglasning åt en privatkund. Högkvalitativa material är en stor del av vår framgångsstrategi.

För oss på Lumon är det viktigt att våra produkter levereras i tid enligt överenskommelse med dig som kund. Det är även av stor vikt att förpackningen är smart, att den sparar utrymme, är väderbeständig och snäll mot miljön.
Våra montörer genomgår ständiga produkt- och montageutbildningar och är väl insatta i våra produkter och dess funktioner. De arbetar effektivt och professionellt. På Lumon ägnar vi särskild uppmärksamhet åt arbetssäkerhet och vårt mål är att noll olyckor ska få ske i arbetet.

Alla våra montörer och övriga medarbetare på Svenska Lumon är anslutna till kollektivavtal.

Design och konstruktion - Lumon bakonginglasningar

När du väljer Lumon som samarbetspartner

Som kund är du kärnan i vår verksamhet, och det är viktigt för oss att vara närvarande och lyhörda för att på bästa sätt kunna tillgodose dina behov. Vi tror att samarbete är den viktigaste komponenten för ett framgångsrikt slutresultat.

Krav och behov skiljer sig åt mellan olika projekt. För att hitta den bästa lösningen för ett projekt, både estetiskt, tekniskt och ekonomiskt, anser vi på Lumon att det krävs ett samarbete mellan samtliga parter i projektet. Därför är det viktigt för oss att ta hänsyn till samtliga behov, vilket innebär att vi vill förstå exempelvis:

 • Fastighetsutvecklaren som ansvarar för byggnadsprojektet och investeringen
 • Arkitekten som har sin vision
 • Ingenjörens specifika krav
 • Byggföretaget som utför planerna
 • Bostadsrättsinnehavarna – de slutliga användarna

För att kunna uppfylla detta har vi satt ihop ett Lumon-team som täcker all denna expertis, från planeringsfasen till slutförandet av ditt projekt. Vårt mål är alltid att vara effektiva och lyhörda i kommunikationen mellan alla olika parter.

Under åren har vi automatiserat en stor del av våra processer för att uppnå bästa möjliga kvalitet i varje led i arbetet. Vi har etablerat vår balkongfasaddesign, tillverkning- och installationsprocess för dig som är arkitekt eller fastighetsutvecklare. Vi gör vårt bästa för att se till att allt går smidigt, från start till slut. Våra egna arkitekter kommer att arbeta nära dig för att säkerställa att våra lösningar för balkonginglasningar passar den unika stil och arkitektoniska uttryck som just din byggnad har.

Vår största motivation som arbetsteam är att genomföra ditt projekt genom noggrann formgivning och noggrant montage, oavsett storlek på ditt projekt. Vi tar våra åtaganden gentemot dig som kund, våra samarbetspartners, våra anställda och miljön på största allvar.
Vi strävar alltid efter att förbättra våra rutiner för hur vi jobbar med design och konstruktion. Därför genomför vi regelbundna kundundersökningar och vi välkomnar alltid feedback för att kunna förbättra våra arbetsprocesser

Vi tror att kompromisslös kvalitet och kontinuerlig produktutveckling är två egenskaper som gör oss till den ledande aktören på marknaden. Även användarvänlighet, hållbarhet och tidlös design kännetecknar Lumons balkonginglasningar och balkongräcken i glas.

Lumons trygghetsgaranti

Lumons trygghetsgaranti innebär att du har 5 års garanti på inglasningarna.

Den innebär även att vi ansvarar för våra produkter under hela deras livscykel. Det betyder att när produkterna är färdigmonterade och projektet är avslutat så finns vi kvar här för dig. Vi erbjuder service och underhåll av inglasningarna med jämna mellanrum. För att maxa din inglasnings livslängd, som är ca 30 år, rekommenderar vi underhåll vart femte år.

Dessutom garanterar vi att du vid behov kan få tag på reservdelar långt in i framtiden. Läs mer om vår reservdelspolicy >> 

Lumon balkonginglasningar för en hållbar framtid

På Lumon har vi stor respekt för miljön. Vi arbetar ständigt för att våra produkter och arbetsprocesser ska utvecklas och bli mer hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Design och konstruktion - Lumon balkonginglasningar
Våra produkter har en planerad livslängd på 30 år, och en återbetalningstid på 4-5 år för kolavtrycket.
Allt material vi använder i form av glas och aluminium är 100% återanvändningsbara, och i alla våra inglasningar finns en andel återvunnet material.
En inglasning ger även märkbara energibesparingar.

Vår personal är vår viktigaste resurs, och alla anställda i samtliga led är anslutna till kollektivavtal.

Som redan nämnts ovan är Lumon stolta medlemmar i Balkongföreningen i Norden. Balkongföreningen utför kvalitetsundersökningar med jämna mellanrum. På så sätt säkerställs att vi alltid arbetar med normgivande metoder och material för att kunna erbjuda den bästa kvalitén i branschen.

Design och konstruktion - Lumon bakonginglasningar

Digitala planeringsverktyg för design och konstruktion

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som är arkitekt, ingenjör eller fastighetsutvecklare expertservice och support genom alla led i ditt projekt. Vi erbjuder även olika digitala designverktyg och tekniska dokument som extra stöd. Vårt mål är att finna den estetiskt-, tekniskt- och ekonomiskt bästa lösningen i varje projekt. Därför utför vi kontinuerligt tester av våra inglasningar och räcken. Under projektets gång kommer vi att förse dig med forskning och testresultat kring vår design och konstruktion.

Våra tekniker kommer under hela projektets gång att arbeta nära dig och ditt team för att säkerställa en smidig process, från start till slut. På Lumon ingår alltid:

 • exakta produktmätningar
 • stöd med design
 • tålighet- och motståndsberäkningar
 • produktions- och installationsplaner
 • borrscheman och produktspecifika tekniska detaljer
 • DWG-filer och material för AutoCAD-användare
 • Revitool för Revit-användare
 • GDL-objekt för ArchiCAD-användare.

Läs mer om våra digitala planeringsverktyg >>

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi arbetar med design och konstruktion? Ring oss på 010 – 150 21 00 eller maila till kundtjanst [at] lumon.se.

Är du nyfiken på vad vi kan göra för ditt projekt? Fyll i vårt offertformulär för att få kontakt med en inglasningsexpert för byggprojekt.

OFFERTFORMULÄR