Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

Utmaningar med den arkitektoniska formgivningen

Byggdesign och byggprocesser är utmanande, sofistikerade och komplicerade. De allra flesta arkitekter kommer att stöta på utmaningar med den arkitektoniska formgivningen. Tidsramen för designprocessen kan vara ganska snäv eftersom det oftast inte finns tillräckligt med tid avsatt i planen! Det är viktigt att samtliga parter håller fokus på de viktigaste och mest essentiella frågorna för att undvika att gå vilse i de många tekniska lösningar där särskild teknisk expertis krävs.

Arkitekten har det övergripande ansvaret för byggnadens utformning. Därför ställs det högre krav på att arkitekten jobbar utifrån ett helhetsperspektiv jämfört med de andra formgivarna och ingenjörerna, som i sin tur har detaljfokus och besitter specialistkunskap inom sitt område.

Viktiga aspekter som en arkitekt bör tänka på är att:

 • Ha en tydlig vision av byggnaden
 • Skapa en trevlig och välfungerande miljö för de som tillbringar tid i byggnaden
 • Byggnaden blir en del av stadsbilden och därför bör passa in i omgivningen
 • Vilken inspirerande och krävande utmaning för arkitekten!

Arkitektonisk formgivning en utmaning

Om arkitekten inte har en vision, utan bara besitter praktisk kunskap om designkrav och begränsningar i byggbranschen, kan ett anständigt och säkert reultat förväntas. Däremot missas en arkitektonisk ton, ett inspirerande slutresultat och en skönhet som varar i årtionden – och till och med århundraden. Om den arkitektoniska visionen finns där, och det i stället saknas en förståelse för kundens behov, och kunskap om grundläggande teknik och ekonomiska faktorer, blir slutresultatet fortfarande inte bra. Därför kan man konstatera att om någon av delarna saknas kan det leda till att kunden väljer en annan lösning eller så kanske arkitekten tappar kontrollen och någon annan i projektet tar över designprocessen t.ex. ingenjörer och entreprenörer.

För att behålla fokus och säkerställa att slutresultatet uppnår målen måste arkitekten lita på kompetensen hos designingenjörerna men även andra professioner i projektet. Byggbranschen har förändrats och fler och mer avancerade produktlösningar för olika byggnadsdelar finns idag tillgängliga. Nedan berättar jag om hur vi på Lumon ser på vår roll i ett uppdrag och hur vi kan stödja arkitekter under designprocessen av balkonginglasningar och balkongräcken.

Teknisk design av inglasade balkonger i samarbete med Lumons professionella säljteam

När utmaningar med den arkitektoniska formgivningen uppstår krävs det att samtliga parter jobbar som ett team. För oss på Lumon är en tvåvägskommunikation med arkitekten viktig och värdefull. Vad jag menar med detta är att varje enskilt projekt vanligtvis är en interaktiv, iterativ process. Här utbyter vi idéer och tekniska lösningsmöjligheter för att hitta den bästa lösningen, ur ett estetiskt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Denna kommunikation hjälper oss att bättre förstå arkitekters behov och önskemål. Detta är mycket viktigt för oss och det ger oss en insikt i vad vi bör satsa på när vi skapar ny teknisk produktlösning för framtidens balkongfasader.

Lumon erbjuder flera olika planeringsverktyg

Lumons lokala och globala webbplatser innehåller mycket användbar information.

Här hittar du till exempel:

 • Information kring fördelar med inglasade balkonger
 • Referensbibliotek för olika projekt
 • Digital planeringsguide för fasader
 • Produktbibliotek till ProdLib
 • Testresultat
 • GDL-objekt för ArchiCad-användare
 • Planeringsguide, mappar av Lumons produkter, ritningar med mera
 • Det mycket användbara produktbiblioteket till ProdLib är alltid uppdaterat och finns alltid tillgängligt för dig så att du kan komma åt det när det behövs. För Revit-användare rekommenderar jag att du laddar ner ProdLib-applikationen och sedan hämtar och laddar ner vårt produktbibliotek.

Våra digitala planeringsverktyg kan vara ett värdefullt stöd när du stöter på utmaningar med den arkitektoniska formgivningen. Exempelvis i möten och samtal mellan arkitekt och en specialist vare sig mötena hålls online eller offline. Verktygen förtydligar de många frågor och funderingar som uppstår i samtalen kring balkongfasader. I många fall leder även verktygen till att nya möjligheter och idéer dyker upp. Våra verktyg förenklar dessutom kommunikationen med stöd för att uttrycka behov, ställa frågor, skissa på olika förslag och att dela information vilket trattas ner till de bästa lösningarna för varje unikt projekt. Det är även därför Lumons professionella säljteam alltid kommer att stå till din tjänst. Vi vill att du ska lyckas.

Bloggare: Pete Lattunen
Architect, Export Manager

Läs gärna våra andra B2B-bloggar

 • Lumon Glasar In Solhouse – En 50-våningar hög Skyskrapa i Kanada

  Solhouse – Högsta byggnaden Lumon glasat in

  Lumon, världsledande tillverkare av ramlösa balkonginglasningar, har ingått partnerskap med det Vancouver-baserade fastighetsbolaget Bosa Properties för att leverera Lumon balkongfasad till ett 50-våningar högt bostadstorn – Solhouse 6035 – i Greater Vancouver Area, Kanada. Med Lumons inglasnings- och glasräckesteknik som ska implementeras på över 400 balkonger blir projektet den högsta byggnaden globalt som inkluderar Lumons infällbara glaspanelteknologi. Byggstart är planerad till 2024 med färdigställande 2028.

  Läs mer
 • Balkong- & fasadrenovering - Lumon

  Balkong- och fasadrenovering

  Fasaden och balkongerna på ett flerbostadshus byggt på 1970-talet i staden Lahti, Finland, behövde fräschas upp. De ursprungliga betongräckena var inte längre möjliga att reparera. Bostadsrättsföreningen beslutade då att renovera hela föreningens balkonger med Lumons balkonginglasning, räcken och plisségardiner.

  Läs mer
 • Lumon Balkonginglasningar ger mervärde

  ”Ett enkelt val för fastighetsutvecklare”

  Lumons inglasningssystem tillför värde till varje balkong genom att omvandla oskyddade och väderutsatta balkonger och uteplatser till platser som ger mer utrymme för livet. För fastighetsutvecklare och arkitekter erbjuder inglasningen en enkel möjlighet att implementera ett mervärde till fastigheten och lägenhetsinnehavaren.

  Läs mer

Prenumerera – Nyhetsbrev för B2B

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion