Balkonginglasning referensprojekt

Telegrafberget – Intervju med Samuel Palm, HSB

Telegrafberget ligger på södra stranden vid Halvkakssundet i Nacka, Stockholm. Förr fanns en optisk telegraf på bergets högsta punkt, vilken har givit området dess namn.

Projektet Telegrafberget består av 5 olika delar som innefattar både bostadsrätter, hyreslägenheter och radhus. Vi på Lumon är stolta över att ha blivit valda som inglasningsleverantör för de två första delarna i projektet, Fyrhusen och Kajen.

Lumon som inglasningsleverantör till Telegrafberget

Arkitektfirman Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB har ritat husen på Telegrafberget. Lumons projektansvarige Stig Ledung blev tillfrågad att medverka i ritandet av projektet. Där fick Stig även möjligheten att presentera våra olika lösningar för balkonginglasningar och räcken i glas och aluminium.

”När detta projekt dök upp så låg det i förutsättningarna att det skulle glasas in, och då ville arkitekterna föreskriva Lumons produkter.” berättar Stig.

Även om arkitektfirman tog in flera offerter från konkurrerande företag, var det vår lösning som passade bäst för detta projekt.

”Jag har fått fin feedback om att de trivs med att jobba med oss. De tycker att vi har varit proaktiva genom att vi exempelvis har poängterat saker de själva inte har tänkt på. ”

Samuel Palm, platschef för produktionen

För att ta reda på hur vår kund upplevt vårt samarbete på plats har intervjuat Samuel Palm, platschef för produktionen av HSBs BRF

Hur upplever du att samarbetet med Lumon har fungerat under projektet?

Vi har tyckt om att samarbeta med Lumon och känner att det hela tiden har funnits en god kontakt. Ni har från början haft ett bra upplägg och varit enkla att prata med och ni har förstått våra krav på enkla saker som dokumentation, säkerhet, egenkontroller och även de krav som vi ställer på er vad gäller er planering. Vi upplever att ni varit samarbetsvilliga och som att ni vill göra ert jobb på rätt sätt. Vår uppfattning är att Lumon är en bra samarbetspartner och levererar det som utlovats.

Ett av våra värdeord på Lumon är att vi alltid vill finnas nära våra samarbetspartners. Hur upplever du att kommunikationen med Lumon har varit under projektets gång?

Det har varit korta kontaktvägar och jag upplever att ni alltid har varit lätta att nå via både telefon och e-post. Kommunikationen har en human och ödmjuk framtoning, där det känns som att vi enkelt kan kommunicera och förstå varandras problem. Det har aldrig varit svårt att komma överens med er om frågor som uppstår och ni har varit lätta att ha att göra med genom hela processen.

Vilka utmaningar uppstod under projektets gång? Hur löste vi dem?

En stor utmaning var logistiken och platsen för att kunna leverera allt material till balkongerna. Vägarna i området hade inte hunnit göras i ordning ännu, så de var fortfarande grusvägar som höll på att byggas till ordentliga vägar samtidigt. Fastigheterna står ju på ett brant berg och nedanför balkongräckena är det ett stup rakt ner. Så det var trångt och krångligt att lyfta in allt material på plats. Men detta löstes så smidigt som det gick under omständigheterna, med hjälp av liftar.

Säkerhet är också ett viktigt fokusområde för oss på Lumon. Hur upplevde du att våra montörer arbetade på byggarbetsplatsen?

Det var tydligt att era montörer är vana vid att använda personlig säkerhetsutrustning. De kopplade alltid fast sig med säkerhetslina och jobbade på ett säkert sätt, något som inte alltid är självklart. För oss är det en stor fördel att ni använder skyddsutrustningen och att vi inte behöver påpeka det. Vi förväntar oss trots allt att ni jobbar på ett säkert sätt, och det är skönt att vi inte behöver tänka på det.

Levde vi på Lumon upp till de förväntningar ni hade på oss?

Lumon levde upp till våra förväntningar på så sätt att ni hållit vad ni lovat. Ni har gjort det ni ska enligt de kontrakt vi upprättat och levererade enligt den satta tidsplanen. Jag upplever Lumon som prestigelöst och som en god och professionell samarbetspartner. Vi anser att Lumon har varit enkla att samarbeta med och eftersom allt gått så smidigt samarbetar vi gärna med er igen i framtida projekt.  

Bilder från Hsb.

Fler referensprojekt

 • Lumonkoncernen - balkonginglasningar

  Lumonkoncernens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2023

  Detta är första gången som det familjeägda företaget Lumon publicerar en så pass omfattande rapport för sina externa intressenter. ”Vi känner att det här är rätt tillfälle att göra det, med tanke på den ökande globala efterfrågan av Lumons produkter och vår ökade professionalism som organisation”, säger Lumonkoncernens vd Jussi Kinnunen.

  Läs mer
 • Lumon Glasar In Solhouse – En 50-våningar hög Skyskrapa i Kanada

  Solhouse – Högsta byggnaden Lumon glasat in

  Lumon, världsledande tillverkare av ramlösa balkonginglasningar, har ingått partnerskap med det Vancouver-baserade fastighetsbolaget Bosa Properties för att leverera Lumon balkongfasad till ett 50-våningar högt bostadstorn – Solhouse 6035 – i Greater Vancouver Area, Kanada. Med Lumons inglasnings- och glasräckesteknik som ska implementeras på över 400 balkonger blir projektet den högsta byggnaden globalt som inkluderar Lumons infällbara glaspanelteknologi. Byggstart är planerad till 2024 med färdigställande 2028.

  Läs mer
 • Inglasningsleverantör - Lumon

  Leverantör av inglasningar till Askimsviken

  Vi på Lumon arbetar som helhetsleverantör av inglasningar till stora och små projekt runt om i Sverige. I Göteborgsområdet har vi under de senaste åren valts som leverantör av inglasningar till flertalet nybyggen av flerfamiljshus. Ett exempel på detta är Askimsviken i Hovås.

  Läs mer