Balkonginglasning från Lumon - Fördelar

Produktutveckling som en nyckelfunktion

På Lumon har vi alltid sett produktutveckling som en nyckelfunktion. Vår produktutvecklingsprocess styrs av våra ledande principer, såsom säkerhet, hållbarhet, användarvänlighet, samt det estetiskta utseendet på produkterna.

Produktutveckling som nyckelfunktion – men vi ansvarar för samtliga steg i processen

På Lumon sker samtliga delar av processen under ett och samma tak. Vi på Lumon har alltid varit övertygade om att vi kan dra stor nytta av att ha full kontroll över samtliga led i processen. Detta gör oss flexibla och snabbfotade så att vi kan utveckla samt förändra vår verksamhet i enlighet med rådande behov.

På Lumon ansvarar vi för:

 • Produktutveckling
 • Tillverkning
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Kundtjänst
 • Installation
 • Underhåll

Att vi själva hanterar hela kedjan har möjliggjort en kontinuerlig interaktion i varje steg i processen med olika aktörer, framför allt med våra kunder. Det har gett oss direkt tillgång till feedback vilket möjliggör en snabb och kontinuerlig förbättring av våra lösningar samt hur vi jobbar. Med produktutveckling som nyckelfunktion ser vi på varje innovation som en lösning som ska uppfylla de behov som ställs av våra kunder. Under de senaste decennierna har det varit mycket givande att delta i flera gemensamma innovationsmöten, där vi har utvecklat nya produkter tillsammans med våra kunder och andra intressegrupper. Idag kan vi nöjda beundra olika balkong- och terrassfasader i olika delar av Finland, liksom i andra europeiska länder samt Nordamerika.

Ett exempel på detta är Tripla; ett stort byggprojekt som valdes att representera ”The Glass Structure of 2020 in Finland ”. Projektet med 400 lägenheter har en imponerande balkongfasad i glas, där en kombination av Lumons glasräcken samt inglasningssystem implementerats. Implementeringsmetoden för balkongräckena på Tripla visar våra senast utvecklade produktinnovationer som gör det möjligt att använda en lösning utan stolpar även i multifunktionella balkonger. Det framgångsrika slutresultatet av Tripla-projektet uppnåddes genom att arbeta i ett sömlöst samarbete med objektets beställare och formgivare.

Balkonginglasning från Lumon - Fördelar

Design från Finland

Lumon är ett familjeägt företag som har varit verksamt i över 40 år. Vi är stolta över att våra produkter fortfarande designas och tillverkas i Finland. På Lumon har vi gjort ett flertal studier och forskningsarbeten under de senaste årtiondena, och vi har under tiden nått flera viktiga milstolpar. Vi har kunnat definiera en byggprodukt som tidigare var okänd på marknaden: den infällbara, ramfria balkonginglasningen. Lumons system för balkonginglasning var den första av våra produkter som fick en CE-märkning.

Vår fortsatta övertygelse om att se produktutveckling som en nyckelfunktion bekräftas genom det stora engagemang som våra medarbetare visar.
Ett exempel på detta är att en anställd som deltog i utvecklingen av Lumons första balkonginglasning i början av 1990-talet som även nu deltar i utvecklingen av vår sjätte version. Lumon har förstärkt sitt FoU-team under åren. Vi kan faktiskt hitta en kedja på tre generationer i sammansättningen av vårt FoU-team, eftersom representanter för tre på varandra följande generationer har arbetat för Lumon. Därför är det möjligt för oss att utnyttja all den kunskap som vi har uppnått under våra verksamma år.

Det är viktigt för oss på Lumon att det slutliga visuella utseendet på alla våra produktlösningar säkerställs genom ett sömlöst samarbete mellan vårt eget FoU-team och de utmärkta, erkända finska produktdesignarna. Vi lägger stor vikt vid erkännandet som gör att vi kan använda märkningen “Design from Finland” i marknadsföringsarbetet för våra produkter.

Märkningen ”Design from Finland” erkänner finländsk kompetens inom design. Märkningen bekräftar att produkten eller tjänsten har designats i Finland och att företaget har investerat i en professionell design av produkten.

Vi håller dig uppdaterad inom området

Två av de största megatrenderna idag är digitaliseringen samt den växande oron för miljön.

Vårt mål är att förenkla användningen av Lumonprodukter i planeringen. All nödvändig designinformation finns tillgänglig när som helst på vår webbplats, genom en nedladdningsbar ProdLib-applikation. I ProdLib hittar du Lumons kompletta produktbibliotek, vilket uppdateras automatiskt så att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

När du laddar ner ProdLib får du tillgång till bland annat följande material:

 • Vårt fullständiga produktbibliotek
 • Kompletta designinstruktioner och tekniska mappar
 • Brandsäkerhet och decibelinformation
 • ArchiCAD-objekt
 • AutoCAD och Revit Design Objects
 • BIM-objekt

Läs mer om vår designverktyg >>

Tillsammans med våra kunder och intressenter arbetar vi för att ständigt utveckla en digital kommunikation som möjliggör enkel överföring av vår produktinformation, till exempel information inför designstadiet samt information gällande tillverkningen av produkterna.

Vi har även nyligen publicerat vårt Virtual Reality-verktyg som öppnar upp för nya möjligheter. Detta gör oss tillgängliga för att presentera våra inglasningar för kunder och potentiella samarbetspartners även när fysiska möten inte är möjliga att få till. Genom att kliva ut på vår digitala balkong kan man uppleva skillnaden mellan en inglasad balkong och en utan inglasning.

En hållbar investering

För oss är det viktigt att de produkter vi skapar och producerar bidrar till en hållbar utveckling. Några exempel på hur våra produkter bidrar till detta är:

 • Återvinningsbart material
 • Lång livslängd på våra produkter
 • Energikonsumtion

Den planerade livslängden för balkonginglasningen är 30 år. Glasen fungerar som kolsänkor (carbon sinks), vilket gör att vi anser att en inglasning borde vara ett obligatoriskt tillbehör i alla lägenheter med balkong. Detta uppnås genom att inglasningen underhålls av vår servicepersonal med jämna mellanrum. Efter livslängden kan nästan alla produktmaterial återvinnas ytterligare.

Inglasningen agerar som en värmebuffert för balkongen. Detta gör det möjligt att uppnå en ökad energibesparing på över 10% vid uppvärmningen av lägenheten, förutsatt att inglasningen är korrekt installerad samt underhålls. Tack vare dessa energibesparingar betalas produktens kolavtryck vanligtvis tillbaka på mindre än fyra år.
Idag är det ett välkänt faktum att våra balkonginglasningar har en betydande effekt på energibesparing, men vi strävar efter att inom kort kunna presentera produktlösningar som även gör det möjligt att generera energi!

En balkonginglasning ökar komforten för de boende. Man kan även tänka sig att en inglasning därför tillåter att mindre lägenheter byggs. Genom noggrann planering av bostaden och genom att tillhandahålla en multifunktionell balkong med en inglasning kan lägenheten vara lite mindre utan att funktionalitet och komfort försämras. Detta är mer kostnadseffektivt och hållbart, och kan ha en betydande effekt på de ständigt ökande byggkostnaderna för bostäder samtidigt som det stödjer principerna för en hållbar utveckling inom byggsektorn.

Jag är övertygad om att dessa utvecklingsprinciper och det stora samarbetet mellan olika parter kommer att göra det möjligt för oss att skapa nya fantastiska innovationer för bostadsbyggande i framtiden. Om du har några balkong- eller terrassrelaterade utvecklingsidéer ta kontak med oss så att vi tillsammans kan skapa bättre hem.

Bloggare: Risto Kivioja
Chief Development Officer, Lumon Oy

Läs gärna våra andra B2B-bloggar

 • Lumon Glasar In Solhouse – En 50-våningar hög Skyskrapa i Kanada

  Solhouse – Högsta byggnaden Lumon glasat in

  Lumon, världsledande tillverkare av ramlösa balkonginglasningar, har ingått partnerskap med det Vancouver-baserade fastighetsbolaget Bosa Properties för att leverera Lumon balkongfasad till ett 50-våningar högt bostadstorn – Solhouse 6035 – i Greater Vancouver Area, Kanada. Med Lumons inglasnings- och glasräckesteknik som ska implementeras på över 400 balkonger blir projektet den högsta byggnaden globalt som inkluderar Lumons infällbara glaspanelteknologi. Byggstart är planerad till 2024 med färdigställande 2028.

  Läs mer
 • Balkong- & fasadrenovering - Lumon

  Balkong- och fasadrenovering

  Fasaden och balkongerna på ett flerbostadshus byggt på 1970-talet i staden Lahti, Finland, behövde fräschas upp. De ursprungliga betongräckena var inte längre möjliga att reparera. Bostadsrättsföreningen beslutade då att renovera hela föreningens balkonger med Lumons balkonginglasning, räcken och plisségardiner.

  Läs mer
 • Lumon Balkonginglasningar ger mervärde

  ”Ett enkelt val för fastighetsutvecklare”

  Lumons inglasningssystem tillför värde till varje balkong genom att omvandla oskyddade och väderutsatta balkonger och uteplatser till platser som ger mer utrymme för livet. För fastighetsutvecklare och arkitekter erbjuder inglasningen en enkel möjlighet att implementera ett mervärde till fastigheten och lägenhetsinnehavaren.

  Läs mer

Prenumerera – Nyhetsbrev för B2B

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion