Inglasning från Lumon

Maximera produktionen och minimera energiförbrukningen

Här i norr är vi mitt i den kallaste årstiden och trots kylan gör vi alla vad vi kan för att minimera vår energiförbrukning. Det finns inget undantag för oss på Lumon heller. Vi försöker minska energiförbrukningen i alla våra produktionsfabriker, samtidigt som vi bibehåller vår höga nivå av arbetssäkerhet och utan att kompromissa med kvaliteten på våra produkter.

Vi har produktionsfabriker i olika delar av världen; Finland, Spanien och Kanada vilket gör att det blir naturliga skillnader i till exempel användning av energi i våra olika fabriker. Därför varierar också åtgärderna för att minska energiförbrukningen. Här är några exempel på hur vi har tacklat utmaningarna, samtidigt som vi gjort vårt bästa för att vara en attraktiv leverantör av lösningar som bidrar till att våra kunder får mer utrymme livet på deras uteplatser.

Vi tar processoptimering ett steg längre

Lumons produktionsprocesser har alltid varit optimerade och kalkylerade men i takt med den ökade energikrisen har våra duktiga produktionsarbetare tagit optimeringen ett steg längre. Tack vare det arbetet har vi kunnat uppnå energibesparingar genom förbättrad maskinanvändning. Samtidigt som vi kontinuerligt optimerar dagens maskiner för att överlag bli mer energieffektiva. Detta görs i nära samarbete med leverantörerna, samtidigt som det säkerställs att investeringen bär frukt i framtiden och hjälper oss att minimera vårt CO2-avtryck.

Lumon inglasning

I vår produktionsanläggning i Kouvola, Finland, har vi sänkt rumstemperaturen i fabrikerna. Belysningen har justerats på platser där det varit möjligt utan att kompromissa med arbetssäkerheten. Värmekablar på utsidan av fabrikerna, som förhindrar is och snö, har stängts av i områden där detta varit möjligt. Plöjning har varit alternativet för att hålla marken fri från snö och is. Säkerheten har naturligtvis alltid tagits i beaktande

I framtiden kommer fabriken i Antequera delvis att drivas med solenergi

För vår nyöppnade produktionsanläggning i Antequera i Spanien är vintern inte speciellt utmanande, eftersom vädret i princip är soligt och varmt året runt. Det har därför beslutats att installera solpaneler över hela takytan på fabriken och i framtiden kommer de att bidra till en betydande del av fabrikens energibehov. Genom att öka användningen av förnybar energi kan vi minska våra egna CO2-utsläpp.

Lumon inglasning

Även om detta bara är några exempel på åtgärder som har vidtagits för att minska energiförbrukningen i själva produktionen, har vi uppmuntrat alla våra anställda i hela organisationen att tänka på hur vi alla kan arbeta tillsammans för att spara energi och delta i energibesparingsåtgärder. Detta är steg vi måste ta i vårt privatliv, så varför inte ta dessa steg även i vårt arbetsliv.

Bloggare: Jouni Hilliaho
Vice President Production, Lumon Group

Läs gärna våra andra B2B-bloggar

 • Inglasad balkong från Lumon

  Hälsofrämjande arkitektur

  En artikel om hälsofrämjande arkitektur – och hur balkonginglasning bidrar till att stödja förvandlingen.

  Läs mer
 • Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

  BIM-Objects för en enkel designprocessen

  Digitaliseringen har fått ett stort genombrott även inom byggbranschen. Till exempel har branschen redan antagit de mest avancerade systemen för informations- och produktmodellering.

  Läs mer
 • Lumon balkonginglasningar byggföretag

  Effektiv byggplatslogistik för ett lyckat projekt

  De stora förändringar som skett i stadslandskapen under de senaste fem åren har ställt nya krav på en effektiv byggplatslogistik. Urbaniseringen som skett har inneburit bygge av högre byggnader än tidigare, med mer arkitektoniskt unika fasader.

  Läs mer