Inglasad balkong från Lumon

Hälsofrämjande arkitektur

En artikel om hälsofrämjande arkitektur – och hur balkonginglasning bidrar till att stödja förvandlingen.

Hälsofrämjande arkitektur växer sig allt starkare

Arkitektoniska byggnader och utrymmen har länge erkänts för att främja social ordning och interaktion med andra såväl som miljön. Men kopplingen mellan arkitektur och välbefinnande har blivit ett allt mer populärt ämne först på senare år, där pandemin har fungerat som en katalysator i ämnet. År 2022 myntades till och med temat för Världsarkitekturdagen: ”Arkitektur för välbefinnande.” Diskussionen kring välmående och arkitektur har gett upphov till ett koncept som på engelska kallas ”wellness architecture” som vi valt att översätta till ”Hälsofrämjande arkitektur”. För det är precis vad det handlar om – arkitektur som får oss att må bra.

Vad är hälsofrämjande arkitektur?

ArchDaily (2022) beskriver att hälsofrämjande arkitektur bestående av:

 1. Byggnadsdesign som stödjer hälsa för miljön och byggnadens invånare
 2. Optimera ljus och tillgänglighet
 3. Hållbara och giftfria byggmaterial
 4. Stimulerande utomhusmiljöer
 5. Design som lindrar stress
 6. Meningsfulla utrymmen

Hälsofrämjande arkitektur och den inglasade balkongen

När man tittar på beståndsdelarna av hälsofrämjande arkitektur är kopplingen till inglasade balkonger tydlig.

 1. En balkonginglasning stödjer invånarnas och miljöns hälsa genom att fungera som en buffertzon mellan ute och inne där inglasningen skyddar fasaden samt fångar upp spillvärme samtidigt som invånarna kan nyttja balkongen fler dagar om året.
 2. En inglasad balkong underlättar för dagligt intag av dagsljus. Eftersom inglasningen ger ett bra väderskydd möjliggör den chansen att kunna gå ut på balkongen för att åtnjuta dagsljus även dagar då vädret inte är lockande. Om inglasningen dessutom är ramfri så finns det inga ramar eller stolpar som hindrar det naturliga ljuset.
 3. En inglasning gör balkongen mer tillgänglig och gästvänlig vilket ger möjligheten för alla, oavsett rörelseförmåga, att enkelt komma ut utomhus varje dag i alla väder.
 4. Aluminium och glas är återvinningsbara material med lång livslängd
 5. Utemiljön blir en del av hemmet tack vare flexibiliteten i balkonginglasningen där inglasningen enkelt kan anpassas efter väder och vind. Att kunna öppna upp inglasningen helt men samtidigt kunna stänga igen inglasningen när vädret inte tillåter förlänger balkongsäsongen och gör balkongen samt utemiljön till en naturlig del av hemmet.
 6. Med en inglasad balkong förlängs odlingssäsongen på balkongen och närheten till grönska är något som påverkar och kan minska stressnivåerna.
 7. En balkonginglasning gör balkongens utrymme mer meningsfullt och användbart. Utrymmet blir inte lika väderkänsligt och kan på så vis åtnjutas fler dagar om året.

Balkongens renässans under pandemin

Ett utrymme som praktiskt taget återupptäcktes under pandemin var balkongen. Balkongerna blev en möjlighet för invånarna att på ett säkert sätt få tillgång till naturen och utemiljön utan att komma för nära andra människor. Balkongen blev således extra viktig för personer i riskgrupp och invånare i länder där strikt utegångsförbud tillämpades. När pandemin släppte sitt grepp och livet återgick till det normala, drog sig även invånarna tillbaka in i sina lägenheter där den sensoriska belastningen ansågs vara mer uthärdlig.

Detta förde fram en viktig fråga: Hur kan balkonger byggas om för att stödja arkitektoniskt välbefinnande, även när det inte råder pandemi? Balkongen har stor outnyttjad potential! Om bara balkonger var mer användbara och begränsade i exponering för väder, vind, föroreningar och buller, är det klart att invånarna skulle nyttja dem bättre. Här skulle en lösning kunna vara ramfria och öppningsbara balkonginglasningar.

Professor i byggnadsvetenskap vid University of Toronto, Ted Kesik, noterar om den inglasade balkongen: ”det är komfort, det är njutning, det är skydd, det är säkerhet … det är en riktigt bra miljö.” Att kunna öppna upp inglasningen helt, möjliggör också en fullständig omfamning av naturen när vädret är gynnsamt. De boende kan enkelt anpassa balkongmiljön så att den är i linje med den sensoriska belastningen som kommer in utifrån.

Mot en bättre framtid för balkongdesign

Det finns en stor outnyttjad potential i byggnaders balkonger och när balkonger designas med öppningsbara inglasningar kan de verkligen stödja Hälsofrämjande arkitektur. Med World Architecture Day 2023 runt hörnet, med temat: ”Mot en bättre urban framtid”, fortsätter samtalet om bättre balkongutrymmen.

Balkonginglasning från Lumon - Fördelar

Läs fler artiklar

 • Visor plisségardin - Lumon

  Vi lanser plisségardiner tillverkade av återvunnet material

  ”Vi vill möta behoven på marknaden och erbjuda ännu mer ansvarsfulla alternativ till våra kunder. Vi är mer än glada över att lansera den nya kollektionen Visor Terra, som är gjord av återvunnet tyg tillverkat av återvunnen PET-plast, säger vd Markku Pulkkinen.

  Läs mer
 • Visor plisségardin - Lumon

  Lumon Plisségardin är nu Visor Plisségardin

  Det familjeägda finska företaget Lumon är världsledande inom inglasning av balkonger och altaner. Plisségardintillverkaren Suomen Visor Oy ingår i Lumon-gruppen och är specialiserad på plisségardiner för balkonger, terrasser och fönster. Tidigare har plisségardiner sålts med Lumons logo och under varumärket Lumon Plisségardin, men från och med nu kommer alla plisségardiner att gå under varumärket Visor. I samband med förändringen har Visors logotyp uppdaterats för att ännu tydligare signalera Visors varumärkeslöfte – Alltid i rätt ljus

  Läs mer
 • Lumon Inglasning

  Vi öppnar toppmodern produktionsanläggning

  I fredags, den 20:e januari 2023, öppnade vi vår nya produktionsanläggning i Antequera, Malaga, Spanien. ”Det här är första gången vi har etablerat en produktionsanläggning av den här storleken utan för Finland och jag är mycket glad över att hela investeringsprojektet slutfördes inom ramen för projektets budget och tidplan. Den här fabriken, tillsammans med vår fabrik i finska Kouvola, sägas vara de modernaste fabrikerna för balkong- och altaninglasningar i världen”, berättar Jussi Kinnunen, VD Lumon Group.

  Läs mer