Lumon balkonginglasningar byggföretag

Effektiv byggplatslogistik för ett lyckat projekt

De stora förändringar som skett i stadslandskapen under de senaste fem åren har ställt nya krav på en effektiv byggplatslogistik. Urbaniseringen som skett har inneburit bygge av högre byggnader än tidigare, med mer arkitektoniskt unika fasader.

Bostadshus byggs idag allt närmare varandra, och man vill gärna se till att bygga flera bostadshus på samma plats. Trottoarer är ofta trånga, med mycket begränsad plats att ställa maskiner, byggställningar, produkter och annat byggmaterial på. Eftersom att man vill maximera den yta som finns, är innergårdarna för nya bostadshus ofta små och trånga. Dessa tätbebyggda städer har gjort det svårt för de boende att hitta platser att parkera på. Därför har inomhusgarage nästan blivit ett måste vid bygge av nya bostadshus.
Allt detta sammantaget berättar för oss att vi har begränsat med yta att vistas på, och att en effektiv och noga planerad byggplatslogistik har blivit ett krav för att lyckas med ett projekt.

Genom ett nära samarbete med våra beställare och en noga förberedd plan för effektiv byggplatslogistik, kan vi hela tiden anpassa oss efter de förutsättningar och förändringar som sker i stadslandskapet. En noga planerad logistikplan för hela byggperioden säkerställer ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt projekt för samtliga parter.

Lumon balkonginglasningar byggföretag

Vilka krav ställer förändringar i stadslandskapet på byggplatslogistik?

För att ett projekt ska kunna genomföras så effektivt och smidigt som möjligt, är det viktigt att vi är väl förberedda. Det ser vi på Lumon till att vara genom exempelvis

 • Tillräckligt med tid för planering
 • Just in time-leverans
 • Effektivt förpackade produkter
 • Måttbeställda produkter

För ett lyckat projekt, krävs det att vi avsätter tillräckligt med tid för planeringen av byggplatslogistiken. Av erfarenhet vet vi på Lumon att snäva scheman och för lite planering i förväg kan öka arbetsrelaterad stress. Därför anser vi att det är lämpligt att avsätta gott om tid i planeringsfasen för att säkerställa att vi kan slutföra arbetsfaserna i rätt tid och i rätt ordning.

För oss på Lumon är det viktigt att ha ett sömlöst samarbete med beställarens byggplatsansvarige. På så sätt kan vi leverera produkterna på en just-in-time-basis. Vi har även utvecklat våra förpackningar så att det ska vara enkelt att lyfta in glasprodukterna till respektive balkong.
Detta är viktig del av vår byggplatslogistik eftersom det frigör mycket plats på byggplatsen som annars skulle ha använts som lagringsutrymme.

Våra mättekniker och inglasningsexperter utför mätningar av balkongerna vid projektets start. Därför är varje produkt måttanpassad efter varje specifik balkong, oavsett projektets storlek. Samtliga delar av en och samma inglasning levereras alltid samtidigt, så att levererade produkter alltid är redo för montage. Slutligen installerar våra egna montörer inglasningarna inifrån balkongen. På Lumon har vi våra egna montörer eftersom att vi vill säkerställa ett korrekt och säkert montage. Alla våra montörer genomgår kontinuerliga utbildningar om våra produkter och är därför experter på just våra inglasningar.

Om kommunikationen och tiden för planeringen av byggplatslogistik är otillräcklig, finns risken att det blir utmanande att säkerställa säkra arbetsförhållanden. Eftersom byggnadsarbeten oftast pågår i flera faser, kommer det krävas att innergårdar och gatuområden där byggnadsarbetet pågår används, exempelvis genom att byggfordon flyttar in och ut. Om vi glömmer att ta hänsyn till dessa faktorer innan projektet påbörjas kan detta orsaka skador på egendom samt att människor sätts i onödig risk.

Effektiv byggplatslogistik sänker kostnaderna

Effektiv byggplatslogistik kan sänka många av kostnaderna, exempelvis hyresavgifter för byggnadsställningar, gatuområden och lyftutrustning. Otillräcklig planering av byggplatslogistiken resulterar även vanligtvis i extra arbete och förseningar i schemat. Därför är det bäst att avsätta tillräckligt med tid vid början av projektet för just planeringen av byggplatslogistiken. Det är viktigt att vi kan placera produkterna på rätt plats från första början, så att vi inte behöver flytta runt på produkterna medan byggnadsarnetet pågåt. Detta kan medföra extra kostnader och skador på produkterna.

Bloggförfattare: Mika Juuti
Security Manager, Lumon Oy

Läs gärna våra andra B2B-bloggar

 • Balkong- & fasadrenovering - Lumon

  Balkong- och fasadrenovering

  Fasaden och balkongerna på ett flerbostadshus byggt på 1970-talet i staden Lahti, Finland, behövde fräschas upp. De ursprungliga betongräckena var inte längre möjliga att reparera. Bostadsrättsföreningen beslutade då att renovera hela föreningens balkonger med Lumons balkonginglasning, räcken och plisségardiner.

  Läs mer
 • Lumon Balkonginglasningar ger mervärde

  ”Ett enkelt val för fastighetsutvecklare”

  Lumons inglasningssystem tillför värde till varje balkong genom att omvandla oskyddade och väderutsatta balkonger och uteplatser till platser som ger mer utrymme för livet. För fastighetsutvecklare och arkitekter erbjuder inglasningen en enkel möjlighet att implementera ett mervärde till fastigheten och lägenhetsinnehavaren.

  Läs mer
 • Lumon Balkonginglasning - Ger mervärde

  Därför bör du glasa in fastighetens balkonger

  En vanlig diskussionen i storstäder är bostäder är allt för ”dyra”. Samtidigt blir boende och bostadsköpare allt mer krävande när det gäller hur deras hem ska se ut, trots de höga priserna. Detta skapar en paradox där utvecklare och byggare måste fokusera på att bygga effektiva byggnader som också uppfyller husägares mer komplexa önskemål.

  Läs mer

Prenumerera – Nyhetsbrev för B2B

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion