Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion

BIM-Objects för en enkel designprocessen

Digitaliseringen har fått ett stort genombrott även inom byggbranschen. Till exempel har branschen redan antagit de mest avancerade systemen för informations- och produktmodellering.

BIM-Object, som ursprungligen utvecklades för produktdesign, hjälper till att hantera data som omfattar hela livscykeln för en byggprocess – i digitalt format. Det ger arkitekter och designers stora möjligheter att använda färdiga produktobjekt i sitt designarbete med exakta dimensioner. Det handlar om att hitta och standardisera produktinformation, och BIM är ett utmärkt sätt att uppnå detta på.

Vad är BIM-object och hur fungerar det?

BIM – eller Building Information Modelling – är ett slags intelligent 3D-objekt som låter arkitekter och designers hitta och jämföra olika leverantörers produkter. När en arkitekt eller designer lägger till och/eller justerar en produkt i ritningen, så uppdateras den digitala modellen ögonblickligen för samtliga berörda parter som arbetar i projektet. Utseende och storlek på produkten kan justeras efter vad produktens leverantör kan leverera. Dessutom innehåller BIM-objektet all produktinformation som kan tänkas behövas.

Produktinformationen kan användas för automatiska beräkningar som ger sekundsnabba svar på vad olika produkter ger för till exempel bullerreducering, energibesparing, kostnader och byggtid. På så sätt gör BIM det enkelt att hitta den bästa lösningen för varje projekt.

Lumons produktsortiment hos BIM-Objects

Idag finns Lumons produktsortiment för inglasning som BIM-objekt. Detta gör att du kan ladda ner produktdata och objekt för våra inglasningar och räcken i glas, både med och utan stödposter. Du kan sedan importera dessa direkt till ditt designverktyg, som exempelvis Archicad eller Autodesk Revit, vilket förenklar arbetet redan från starten i ditt designprojekt. Vi skapar och publicerar dessutom hela tiden nya objekt. Till exempel kommer våra tak- och gardinprodukter att läggas till i Lumons BIM-bibliotek inom en snar framtid.

Det är enkelt att arbeta med våra BIM-objekt. Där finns praktiska videoklipp som låter dig mäta och jämföra lämpligheten hos olika produkter för ditt byggprojekt, samt kontrollera modelltestresultat, slagtester och hållbarhet. På så sätt kan du enkelt ta fram den mest optimala lösningen för projektet du arbetar med.

Här är några av fördelarna med att använda dig utan Lumons BIM-objekt:

 • Enkelt att snabbt hitta inglasningsobjekten med tillhörande produktinformation
 • Gör det möjligt för dig att i ett tidigt skede i designfasen välja ut de mest lämpade inglasningsobjekten till ditt projekt
 • Ladda upp exakta mått för ditt projekt, som automatiskt justeras när dessa mått ändras
 • Snabbare och mer exakt designarbete
 • Enkelt att samarbeta med olika leverantörer redan från projektstart

Användningen av BIM-objekt ökar och kommer att fortsätta växa snabbt i framtiden. Därför är det fantastiskt att vara en pionjär genom att utveckla Lumon BIM-biblioteket. Våra planer inkluderar utveckling av dedikerade objekt och produktfamiljer för Archicad och Autodesk Revit. Vi uppdaterar även våra egna designriktlinjer, så att du snart ska kunna hitta DWG-filer och många andra designresurser.

Läs gärna våra andra B2B-bloggar

 • Inglasad balkong från Lumon

  Hälsofrämjande arkitektur

  En artikel om hälsofrämjande arkitektur – och hur balkonginglasning bidrar till att stödja förvandlingen.

  Läs mer
 • Inglasning från Lumon

  Maximera produktionen och minimera energiförbrukningen

  Här i norr är vi mitt i den kallaste årstiden och trots kylan gör vi alla vad vi kan för att minimera vår energiförbrukning. Det finns inget undantag för oss på Lumon heller. Vi försöker minska energiförbrukningen i alla våra produktionsfabriker, samtidigt som vi bibehåller vår höga nivå av arbetssäkerhet och utan att kompromissa med kvaliteten på våra produkter.

  Läs mer
 • Lumon balkonginglasningar byggföretag

  Effektiv byggplatslogistik för ett lyckat projekt

  De stora förändringar som skett i stadslandskapen under de senaste fem åren har ställt nya krav på en effektiv byggplatslogistik. Urbaniseringen som skett har inneburit bygge av högre byggnader än tidigare, med mer arkitektoniskt unika fasader.

  Läs mer

Prenumerera – Nyhetsbrev för B2B

Arkitekt - Lumon balkonginglasningar för nyproduktion