Sosialt ansvar

Lumon utøver sitt sosiale ansvar ved å drive lønnsomt og distribuere overskuddet for å utvikle organisasjonen, produksjonsanleggene og produktene der det kan påvirke samfunnet positivt. Selskapet investerer i de områder som både øker suksessen til Lumon og dens ansatte, samt fremtidige strategier. Som en global arbeidsgiver er vårt skattebidrag meget omfattende og vi sørger alltid for utføre vårt sosiale ansvar

Vi er en pålitelig og innovativ partner for våre partnere, hvor vårt mål også er at våre kunder skal kunne anerkjenne kvaliteten på vår bedrift som noe de ønsker å forbinde med sine egne produkter og merkevarer.

En banebryter i bransjen hvor vi kan påvirke byggenormer og ulike krav for å utvikle en spennende fremtid for byggebransjen

I den finsk byggebransje regnes en innglassing som et standardprodukt, mens i Europa og Nord-Amerika er dette fortsatt et relativt nytt produkt. Å ta et finsk produkt til det internasjonale markedet betyr at det er et kontinuerlig behov for både utvikling og testing, slik at produktet kan oppfylle produktstandarer for samtlige land.

Som en sterke representant for innglassingsindustrien ønsker vi å påvirke internasjonale byggeforskrifter slik at vårt produkt skal bli mer anerkjent. Dette inkluderer for eksempel EN/CEN-standardiseringene i Europa og CCMC-standardiseringene i Nord-Amerika.

Ved å være en deltager i disse felleskapene kan vi forutsi fremtidige trender og standarder, noe som naturlig nok vil bidra til å påvirke vår virksomhet. Endringer i standardisering er omfattende prosesser som krever tålmodighet og et langsiktig fokus. Ved å være en påvirker innen for dette spesifikke markedet kan vi også påvirke hvordan vi skal ha et mer bærekraftig tankesett, slik at fordelene med innglassing i forhold til byggets levetid vil anerkjennes internasjonalt.

En av verdiene i vår familiebedrift er at vi skal holde løftene våre. Tillit og den lange levetiden til bedriften vår er et resultat av kontinuerlig etterfølgelse av både standardr og krav fra samfunnet. «

Tapani Kinnunen, styreleder

Vi er en pålitelig partner

Lumon har ulike akkrediteringer, inkludert den finske ‘Avainlippu’, som anerkjenner at produktet er av finsk opprinnelse. I Europa er produktet også anerkjent med en CE-akkreditering, som følger at produktet har godkjente teknikaliteter, noe som reduserer handelsbarrierer.

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design er et amerikansk sertifiseringssystem for hvor grønn et bygg er. Målet med programmet er å redusere klimavtrykk forårsaket av bygging og beboelse av eiendom. Lumons innglassing har gjennom evalueringer av karbonavtrykk og energibesparelser blitt godkjent for LEED vurdering.

Etiske retningslinjer for distributører, produsenter og leverandører – Vi forventer at våre samarbeidspartnere handler ansvarlig

Som et selskap som forplikter seg til etiske og ansvarlige forretningsmetoder, krever vi at alle våre forhandlere og leverandører følger en adferdskodeks som beskriver den atferd og praksis vi forventer av dem som driver forretning med oss. Vårt selskap er fullt engasjert i å opprettholde prinsippene for FNs menneskerettigheter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i all vår operative praksis, for å sikre beskyttelse og fremme av grunnleggende menneskerettigheter over hele verden. Hvis du ønsker å vite mer om Lumons adferdskodeks for våre samarbeidspartnere, vennligst kontakt [email protected].

Arbeidsmiljø

Miljøansvar