Miljøansvar

Lumons retningslinjer for miljøansvar

Vår produktutvikling ledes av målet om å produsere produkter som gir fordeler for våre kunder gjennom hele produktets livssyklus. En innglassing fra Lumon kan regnes som klimanøytral etter tre år og fire måneder. Innglassingen beskytter balkonggulvet slik at behovet for restaurering av balkongengulvet kan reduseres betydelig. Beskyttelsen som selve innglassingen gir i seg selv kan forlenge selv balkongens levetid med opptil 5-10 år. Hvis innglassingen monteres i forbindelse med en strukturelle restaureringen av balkongen kan balkongens levetid forlenges med opptil 25-30 år. I følge våre studier har vi sett at en gammel u-innglasset balkong vil vare i rundt 35 år, mens en ny, vedlikeholdt innglasset balkong kan vare i alt fra 30-130 år.

Lumon ansatt

Vi jobber mot å minske C02-utslippet med 80% til slutten av 2030

Vi har for tiden et pågående forskningsprosjekt som skal estimere tidslinjen for når samtlige av våre produkter kan regnes som klimanøytrale. Vi iverksetter allerede tiltak for å ta vare på miljøet i alle stadier av bedriften vår. I produksjonen kan dette for eksempel gjenspeiles ved at vi har ekstra fokus på kvalitet, redusering av materialeavfall og optimalisering av prosesser.

Resultatene av analysen viser at CO2-utslippene fra produksjonen ved vår fabrikk i Kouvola utgjør den største miljøpåvirkningen av vår virksomhet, og står for over 70 % av Lumons totale CO2-utslipp. Dette er et av hovedfunnene fra en rapport som konsulentselskapet AFRY utførte i mars 2021.

Vi har nå også engasjert konsulentselskapet Granlund for å utføre en oppdatert analyse som skal danne grunnlaget for en utviklingsplan. Vi har forpliktet oss til å redusere CO2-utslippene fra vår fabrikk i Kouvola med 80 % innen utgangen av 2030 sammenlignet med utslippene i 2019.

Som en del av Granlunds konsulentprosjekt oppdaterer og forbedrer vi våre produktenes miljødeklarasjoner (EPD) for å dekke alle vesentlige produkter, inkludert balkong- og terrasseglass, balkongrekkverk, glass tak og plisségardiner.

Deretter vil vi fortsette analysen og begynne å jobbe med andre deler av virksomheten som har miljøpåvirkning.

Lumon arbeidsbil med ansatte

Tiltak for miljøet også i feltet

Ved monteringen evaluerer vi kontinuerlig om det finnes bedre måter å gjøre ting på, samt optimalisere installasjonspendling for å minimere transportutslipp. I installasjon tas et spesielt fokus på resirkulering av emballasjematerialer.

Ved våre produkter og tjenester tilbyr vi kundene våre muligheten til å være mer miljøbevisste og energibesparende. Da er det også viktig at vi gjør det samme innad i selskapet. Vi øker fokuset ytterligere på miljø og lavere klimabelastninger ved å konvertere til en grønnere bilpark. De siste årenes utvikling av fossilfrie biler gjør det mulig for oss å opprettholde kvaliteten, nøyaktigheten og profesjonaliteten kunden skal kunne forvente av oss i Lumon. Våre medarbeidere i både ledelse, prosjekt- og salgsavdeling har byttet fra fossile biler til nye, elektriske kjøretøy.

Kvalitet er for oss en selvfølge som viderebringer til våre ansatte. Våre produkt er skreddersydde produkter som krever praktisk arbeid, og kvalitetsfeil blir håndtert raskt. Som kvalitetsingeniør sørger jeg for at produktet vårt er enkelt å montere, basert på for eksempel tilbakemeldinger fra montørene våre. Kvalitets- og sikkerhet skal gå hånd i hånd.

En utfordring med kvalitetsutvikling er å finne nettopp de tingene som, ved forbedring, fører til enda bedre kvalitet. Kvalitet krever også prognoser for ulike situasjoner.

Vår bedrift ledes av kvalitetsprogrammet ISO 9001 og miljøsertifisering 14001, som vi streber etter å oppfylle i alt vi gjør.

Noora Pehrman, kvalitetsingeniør

Biologisk mangfold

Som tidligere nevnt, tar vi allerede tiltak for å ivareta miljøet gjennom alle trinn av vår virksomhet. For eksempel reflekteres dette i produksjonsprosessen vår, der vi legger vekt på kvalitet, reduserer materialavfall og optimaliserer prosessene. Et konkret eksempel er ved glassliping, der vi benytter et lukket vannsystem under vasking av glasspanelene. Vi arbeider konstant med å forbedre funksjonaliteten og bærekraften til våre produktforpakninger.

Kvalitet hos Lumon er en daglig innsats som vi kontinuerlig trener våre ansatte i. Vårt produkt er skreddersydd og krever manuelt arbeid, og eventuelle kvalitetsfeil blir raskt adressert. Produktutviklingsteamet sørger for at våre produkter er enkle å installere og videreutvikles basert på tilbakemeldinger fra montører. Kvalitet og sikkerhet på arbeidsplassen går alltid hånd i hånd. Vi streber også etter å kunne forutse mulige utfordringer knyttet til kvalitet ved å prognostisere ulike situasjoner.

Vår virksomhet er underlagt vårt sertifiserte kvalitetsprogram ISO 9001 og miljøsertifisering 14001, som vi streber etter å etterleve i alle aspekter av det vi gjør. Disse sertifiseringene gjennomgås jevnlig av en uavhengig tredjepart, og basert på tilbakemeldinger fra disse revisjonene, jobber vi kontinuerlig med å forbedre vår virksomhet ytterligere.

Kikk her for ISO 9001-sertifikatet

Klikk her for ISO 14001-sertifikatet

Klikk her for ISO 45001 -sertifikatet

Lumon bryr seg

Sirkulær økonomi


Hensikten med våre miljøprosjekter og produksjonsforbedringer er å implementere avanserte metoder i produksjonsanlegget vårt for å redusere både materialavfall og miljøpåvirkning. I Lumons balkong- og terrasseinnglassing utgjør glass og aluminium hele 95 % av sammensetningen. Disse materialene er nesten fullstendig gjenvinnbare, og hos Lumon sørger vi for å gjenvinne hele 95 % av avfallet som oppstår under produksjonen.

Vi skjærer glasspanelene til etter kundens spesifikasjoner for å sikre at alle aspekter ved innglassingen blir grundig vurdert på forhånd. Den skreddersydde tilnærmingen gjør at Lumon kan levere innglassingsløsninger som passer perfekt til hvert enkelt prosjekt, uansett om det dreier seg om en enkelt balkong eller mange hundre. På tross av forventningene, fører ikke denne spesialiserte produksjonsmetoden til økt mengde avfall. Når produktene er skreddersydde og størrelsene er korrekte fra begynnelsen av, er det ingen behov for ekstra bestillinger eller bytter til mer passende glasspaneler.

Vår retningslinje er å «Montere alt på én gang». Dette gir betydelige besparelser i materialbruk, energiforbruk og kapasitetsutnyttelse. Det er derfor ikke nødvendig med ekstra besøk hos kunden for å justere produktet og utføre montering, noe som sparer tid og ressurser for alle involverte parter.

I tillegg til å resirkulere våre råmaterialer, har vi også investert i og forbedret resirkuleringssystemet for emballasjemateriale. Vi har gjennom årene gjenbrukt pallene og distansene som brukes i glassforpakningene. Etter installasjonen blir det gjenbrukbare emballasjematerialet returnert for ytterligere resirkulering.

Arbeidsmiljø

Sosialt ansvar