Samfunnsansvar

Lumons Samfunnsansvar

Vårt mål er å være den ledende leverandøren av holdbar innglassing til balkong, veranda og terrasse. Dette betyr at vi hjelper våre kunder å få et bedre hjem ved å bruke plassen de har bedre – alltid med den fremtiden i tankene. I tillegg hjelper løsningen å skjerme balkongen mot vær og vind og lage en effektiv buffer mellom den kalde utsiden og det varme hjemmet. Et smart løsning som gir deg en mer effektiv plass for livet. Vårt bærekraftmål består av tre deler: miljøansvar, arbeidsliv og sosialt ansvar.

Lumon bryr seg om miljø

Miljøansvar

Vi leder vår produktutvikling med mål om å skape produkter som gir verdi for våre kunder gjennom hele levetiden. Vi har for tiden et pågående forskningsprosjekt som skal fastsette når alle våre produkter kan anses som klimanøytrale. Vi implementerer allerede tiltak for å ta vare på miljøet i alle deler av vår virksomhet.

Lumon montør

Arbeidsmiljø

Vi er overbeviste om at å investere i kompetanseutvikling for våre ansatte, prioritere arbeidssikkerhet, sikre tilfredshet blant medarbeiderne og støtte deres trivsel er avgjørende for å kunne yte den beste servicen til våre kunder.

Lumon konsern produksjon

Sosialt ansvar

Lumon prioriterer samfunnsansvar og setter fokus på å bidra positivt til de lokale samfunnene der vi opererer. Vi er en økonomisk bærekraftig bedrift, og overskuddet reinvesteres i utvikling av virksomheten, fabrikkene og produktene våre. Dette gir oss mulighet til å ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Rapportere eventuelle uregelmessigheter


Vår oppgave er å forbedre våre kunders hjem gjennom våre glassløsninger. Det er avgjørende for oss som selskap at vi utfører oppgaven på en ansvarlig måte og tar vare på våre ansatte, miljøet og samfunnet. Når vi leverer på vårt samfunnsansvar i tråd med våre verdier, kan vi være trygge på at vår oppgave blir utført på best mulig måte. Vi har et rapporteringssystem (whistleblowing) der du kan melde bekymringer anonymt.
Meld fra om uregelmessigheter eller brudd på våre forretningsprinsipper >>

Miljøansvar

Arbeidsmiljø

Sosialt ansvar

Varslingskanal

Vår misjon er å hjelpe våre kunder til å få et bedre hjem ved hjelp av en Lumon innglassing. Derfor er det svært viktig for oss som firma at vi virkeliggjør dette også ved å ta vare på våre ansatte og miljøet. Når vi følger opp vårt samfunnsansvar skal det være i tråd med firmaets verdier. Vi har en egen varslingskanal som du kan melde fra i her