Verdier, misjon, visjon

Lumons verdier, visjon og misjon

For oss i Lumon Norge ligger våre mål og verdier i DNA´et og vi har en tydelig visjon og misjon. Vi streber for å etterleve verdiene våre hver eneste dag vi er på jobb. Som et markedsledende firma i innglassingsbransjen vet vi viktigheten av å holde fast og tro på våre verdier – selv når vi står i motvind. Våre verdier er selve grunnlaget for hvordan vi møter våre kunder, medarbeidere, arbeidsgivere og partnere og dermed hele grunnlaget for vår drift.

Lumon innglasset balkong

Bedre hjem

Vi bistår våre kunder med å skape bedre hjem ved å gi dem mer plass til livet. Dette gjør det mulig å fullt ut nyte og bruke uteplassen deres. Våre plisségardiner legger siste hånd på verket ved å gi både solskjerming og personvern til innglassingen. Vi tar hensyn til kundenes behov og tilbyr skreddersydde løsninger som passer best for deres hjemforbedring.

Vi skaper en trygg og inspirerende arbeidsmiljø for våre ansatte og legger til rette for læring og vekst. Vi verdsetter våre medarbeidere og tilbyr fordeler som bidrar til å skape et bedre hjem for dem selv.

Lumon balkong innglassing

Bedre liv

Vi ønsker også å bidra til et bedre liv for våre kunder gjennom hele produktets levetid. Vi tar vare på kundene våre fra produksjon til installasjon, og så lenge produktene våre er i bruk. Mer plass til livet kan bety ulike ting for hver enkelt, og vi gir muligheten til et bedre liv, uansett hva det måtte innebære. Vi ønsker at kundene våre skal kunne nyte livet på sine glassede balkonger og terrasser i mange tiår fremover.

Vi har et fantastisk team der ingen blir overlatt til seg selv. Vi skaper en meningsfull arbeidsmiljø der alle jobber mot samme visjon. Vi tilbringer mye tid på jobb, så det er viktig at våre ansatte gjør en jobb som er meningsfylt for dem. Meningsfylte muligheter legger til rette for et bedre liv.

Lumon bryr seg

Bedre verden

Våre produkter er 95 % gjenvinnbare og representerer et bærekraftig valg. Økt livskvalitet og mer plass til det som er meningsfylt, bidrar også til en bedre verden.

Sammen bygger vi fremtiden ved å legge til rette for læring og vi vektlegger holdningen som avgjørende. Våre nåværende og kommende medarbeidere er de som har en drivkraft for gjensidig læring og støtte. En bedre verden formes av den familiære følelsen vi har for hverandre, der vi genuint bryr oss om hverandres suksesser. Vi erkjenner at det beste oppnås gjennom kollektiv læring.

Visjon – «Den beste og den mest ettertraktede»

Kundetilfredshet er kjernen i vår virksomhet. Å være det mest ettertraktede og beste i våre kunders øyne betyr å levere de aller beste løsningene til våre interessenter, samtidig som vi opprettholder en tett relasjon gjennom hele kundens livssyklus. Lumon-teamet er hjertet av å realisere det beste og mest ettertraktede, og vi tror på at suksess oppnås best gjennom felles læring. Ved kontinuerlig utvikling er vi i stand til å tilby den mest effektive og profesjonelle opplevelsen for våre kunder. Vårt mål er at når våre kunder opplever sin glassing for første gang, utbryter de: «Dette er så fantastisk at jeg absolutt vil anbefale det til alle.»

Lumon innglasset balkong

Våre verdier

Lumon innglassing fordeler

Vi er alltid nærme

Vi møter våre kunder med omsorg og mot, og vi foretrekker alltid å ha en aktiv dialog. Vi tar initiativ til å håndtere situasjoner på en proaktiv måte og sørger for at løsningen kommer til rett tid. Vårt mål er alltid å finne den optimale løsningen som tilfredsstiller kundens behov. Når utfordringer oppstår, gjør vi vårt ytterste for å løse dem, og vi gir oss ikke før den beste løsningen er funnet. Vi jobber alltid i fellesskap for å sikre at våre kunder får den mest tilfredsstillende opplevelsen. Både online og offline er vi tett tilgjengelige, og vi forblir aktive og engasjerte i de lokalsamfunnene hvor vi er til stede.

Vi holder alltid våre løfter

Du kan stole på vårt ord og våre forpliktelser. Vi handler på en profesjonell måte, og vår virksomhet er styrt av vårt løfte til våre kunder. Vi følger prinsippene i One Lumon-bildet og bruker det alltid som vår pålitelige veiviser i beslutningsprosesser.

Lumon innglasset balkong

Vi bygger fremtiden sammen

Vi leverer bærekraftige løsninger og har alltid langsiktig utvikling i tankene. Bærekraft og miljø blir vektlagt i våre beslutninger og i produktutviklingen vår. Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår tilstedeværelse lokalt og støtte den lokale næringen og samfunnets fremtid. Vi tar vare på kunden gjennom hele produktets levetid.