Garanti

Lumon er ansvarlig for at installasjonsarbeidet utføres i samsvar med kontraktsdokumentene og med god byggeskikk. For de installerte glassplatenes del, dekker garantien material- og produksjonsfeil. Garantien dekker nødvendig reparasjonsarbeid inkludert materialer.

Reservedeler

Lumon er forpliktet til å sørge for produktenes brukervennlighet i kommende år.
For alle Lumons innglassing, Lumons plisségardiner og Visor plisségardiner garanterer vi full tilgjengelighet av reservedeler i 10 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. I tillegg vil funksjonelle og sikkerhetsrelaterte komponenter for Lumons innglassing være tilgjengelige i èn farge i 20 år. For andre produkter kjøpt fra Lumon, garanterer vi full tilgjengelighet av reservedeler i garantiperioden.

Garantiperiode

En forutsetning for garantien er at kjøper og selger har godkjent leveransen. Hvis kjøperen ikke er til stede når installasjonen er utført og ikke klager innen sju (7) dager fra installasjonsdatoen, anses leveransen som godkjent og garantiperioden begynner.

5 års garanti på materialer til glassbalkong
2 års garanti på montering av glassbalkong

Garantien dekker ikke følgende:

Rengjøring av glassbalkongen etter at arbeidet er overlevert og tatt i bruk
Tilgrising av glassbalkongen fra omkringliggende bygningsdeler
Feilaktig bruk og selvforårsaket skade
Justeringer, reparasjoner og bytte av reservedeler som kommer av normal slitasje, kundens eller beboers uaktsomme bruk eller at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt.
Skader som har oppstått gjennom at bygningen har satt seg, at større kraft en normalt belaster glassbalkongen, plutselig uventede hendelser eller naturkatastrofer
Forandringer, reparasjoner eller demontering, som har blitt gjort uten godkjenning av produsent eller forhandler.
Plisségardiner og annet ekstra tilbehør som ikke er produsert av Lumon. Heller ikke for andre separate kompletterende konstruksjoner.
Ulike duggmønstre som eventuelt kan synes i overflaten på det herdede glasset.
Ingen dekaler må limes på herdet sikkerhetsglass. Hvis dekaler er limt på glasset i etterhånd, tar Lumon Oy ikke ansvar for skader eller kostnader forårsaket av at glassruter er knust eller falt ned.
Produkter som er levert, men ikke produsert av Lumon Oy