Energisparing

Glassene våre kan i enkelte tilfeller bidra til sparer energi, men vil alltid øke bokomforten. Dette betyr at når du velger å glasse inn balkongene, skaper du attraktive boliger samtidig som du kan være trygg på at du bygger med miljøet i fokus.

Lumons innglassing kan bidra til å spare energi

En rekke uavhengige grupper har gjennomført studier av våre systemer for balkonginnglassing. Disse studiene viser at balkongglass kan bidra til å redusere oppvarmingsforbruket og gi betydelige energibesparelser. Vårt innglassingssystem har også vist seg å redusere behovet for vedlikehold og reparasjon av balkongstrukturen, noe som også er til nytte for miljøet og holder livssykluskostnadene nede. Les gjerne mer om hvordan våre produkter kan bli et ledd i eiendomsutvikling.

GRATIS PLANLEGGING FOR DITT PROSJEKTET 

Ekstra plass og energisparing - alt i ett

Det at en innglassing gir muligheten til å bruke balkongen selv på dager med mye vind og regn ikke er nytt. Men at innglassingen også gir energibesparelser, er det kanskje ikke alle som vet. Så når du investerer i balkonginnglassing handler du klimasmart samtidig som du øker bokvaliteten, og maksimerer bruken av all overflaten du bygger. "Innglassing er en av de beste måtene å få bedre energibesparelser i hjemmet," sier Dr. Kimmo Hilliaho.

  • Energisparing
  • Bruk all plassen som bygges
  • Beskytt fasaden og balkongstrukturen 

Våre rammeløse glass bygger opp en buffer mellom utsiden og innsiden. Vi kan kalle det en værbuffer, som er spesielt effektiv mot vind. Takket være Lumons balkonginnglassing reduseres vindtrykket på balkongen, noe som reduserer energikostnadene ved oppvarming. Selv på en kald og solrik dag er denne værbufferen effektiv fordi solen varmer opp balkongen, noe som fører til at oppvarmingskostnadene i leiligheten reduseres. Balkongglassene våre gir energibesparelser for hele bygget.

KONTAKT OSS FOR Å SE HVA VI KAN GJØRE FOR PROSJEKTET DITT

Kompliserte beregninger, klare prinsipper.

Studie på balkonginnglassing

I august 2010 gjorde dr. Kimmo Hilliaho en studie om balkonginnglassingens energipåvirkning ved Tampere University of Technology.
Studien ble utført i Finland og supplert med referanseberegninger fra Tyskland. Varmeenergiforbruket til innglassede og ikke-innglassede balkonger ble sammenlignet ved hjelp av feltmålinger og datasimuleringer. I tillegg forsøkte de å undersøke hvordan balkongtype, termisk isolasjon og himmelretning påvirker temperaturer.

Studien bygger på tre variabler: levekomfort, bærekraft i bygningskonstruksjoner og energibesparelser. De støtter hverandre alle sammen, men kanskje er det energiledelse som er vanskeligst å kontrollere, sier Kimmo.

Energispareundersøkelse 

Resultater fra studien i Finland

Resultatene fra studien i Finland viser at det å ta kompenserende luft fra en innglasset balkong øker energibesparelsene fra glass. I beste fall fungerer innglassede balkonger som effektiv vindbeskyttelse, slik at eierne kan redusere temperaturen med så mye som 1 °C i rommene ved siden av balkongene sine. Dette gjør det mulig for eiere å spare energi samtidig som komfortnivået opprettholdes.

Innglassing av en tilbaketrukken balkonger (med vegger på begge sider) gir enda mer energibesparelse sammenlignet med innglassing av en utstående balkong (L- eller U-formet).
Sydvendte balkonger har en litt høyere besparelse enn balkonger som vender mot andre retninger. Energibesparelsene som oppnås for begge typer er imidlertid betydelige. Studien viser at målingene av glippene mellom glassene har liten innvirkning på energibesparelsene.

I alle tilfeller ble energibesparelsene maksimert ved å holde innglassingen lukket om vinteren og åpen om sommeren.

Resultater av studien i Tyskland

Finland-studien ble supplert med energiberegninger for balkonger i Berlin som var sammenlignbare med de finske balkongene som inngår i studien.
I hjemmene i Berlin varierte besparelsene i termisk energi oppnådd ved balkonginnglassing fra 5,6% til 12,0%. Sørvendte balkonger med luftinntak fra balkongen hadde de mest fremtredende energibesparelsene.

Å ha luftinntak fra balkongen, i stedet for direkte fra utsiden, var den viktigste faktoren. I gjennomsnitt utgjorde besparelsene i termisk energi i Tyskland 8,2 %, noe som er enda mer enn energibesparelsene som er beregnet i Finland-studien.

Resultater fra studier i Canada

Lignende studier i Canada har gitt enda mer imponerende resultater. Vi har sett energibesparelser på opptil 18,3 % i Vancouver og opptil 15,9 % i Toronto – noe som overgår resultatene fra casestudiene i Tyskland og Finland

Balkongens form og type

Balkonger på sørsiden av bygningen får mest solstråling og solvarme. Hvis balkongen er innfelt med tre sider er dekket av en yttervegg, er balkongen optimal å glasse inn fra et bærekraftig synspunkt ifølge Kimmo Hilliaho.
U- og L-balkonger kan være svært energibesparende under de riktige forholdene. For eksempel vil lange balkonger på sørsiden samle varmetap fra bygningen. På et skyggefullt sted kan det hende at små utstikkende balkonger ikke er de mest energieffektive å glasse inn. I disse tilfellene er varmetapet som kan gjenvinnes fra bygningen og solvarmeenergien som dannes, ikke store nok.

I disse situasjonene vil det være gunstig å bare ha nødvendig ventilasjon i glasset og bruke en relativt dekkende løsning for glassrekkverket, forklarer Kimmo Hilliaho.

Hvor effektivt en innglasset balkong fungerer når det gjelder energisparing avhenger av temperaturen på balkongen. I tillegg til at været påvirker varmen, har bygningens alder også en avgjørende effekt. Jo eldre bygningen er, jo mer vil den innglassede balkongen ta imot varmetapet fra innsiden.

Energibesparelsen er best når balkongen "får" termisk energi fra solen og fra bygningen, men "mister" veldig lite takket være glassene.

På en solrik og varm sommerdag kan det være omvendt at vi ønsker å få ned temperaturen i leiligheten og på balkongen. Siden glassene i denne situasjonen fungerer akkurat som om vinteren, vil glassene gi økt varme innendørs så lenge det er lukket og uten plisségardiner. Lumons innglassing kan åpnes helt slik at balkongen vil være tilnærmet lik slik den opprinnelig var. Men den mest effektive måten å få temperaturen ned på er å bruke plisségardinene våre.

I varmere klima tar det vanligvis mer energi å kjøle ned leiligheten enn å varme den opp. Under disse forholdene vil Lumons integrerte plisségardiner være en utmerket måte å kontrollere varmen på, noe som bidrar til å reflekter solenergi både fra balkongen og fra leiligheten. Så, avhengig av dine behov, kan Lumons balkonginnglassing være en varmebuffer eller en kjølebuffer. Det er også viktig å forstå at det ikke er en et isolert innerom. Det er et ventilert rom hvor problemer med ekstra fuktighet elimineres.

 KONTAKT OSS

Energibesparelser for oss i Norden 

Fra de akademiske studiene som er gjort, har vi produsert tall for Stockholm. Variasjonen varierer litt rundt om i landet, noe som skyldes at vi har forskjellige gjennomsnitt av vind og temperaturer i vårt land. Hvis du bygger eiendommer i Nord-Sverige og langs Østersjøkysten, kan du se på målingene i Oulu, Finland. Om du bygger lenger sør, kan du se på Oslos tall.

Stockholm 13.9%<
Oulu: 11.0%
Oslo: 15.4%

Energisparing Lumon Norge

BOOK ET MØTE MED OSS

Tilbakebetalingstid for karbonavtrykk og CO2-utslipp

Tilbakebetalingsperioden for CO2-utslipp, fra utvinning til produksjon, helt til installasjon av en balkonginnglassing kan betales tilbake innen 3-5 år, avhengig av klimatiske forhold over hele verden. Det er en grønn handling å skaffe seg balkonginnglassing.

Energisparing Lumon Norge

Konklusjon: Balkonginnglassing lønner seg

I tillegg til komfort gir riktig designede og installerte innglassinger økonomiske fordeler for leilighetsholdere.
Spesielt i høyhus som ble bygget på 1960- og 1970-tallet lønner det seg virkelig med en innglasset balkong. Betydelige besparelser kan også oppnås i nye høyhus med inntak for kompenserende luft gjennom den innglassede balkongen. 

Balkongglass reduserer behovet for vedlikehold og reparasjoner

En videre studie utført av tekn.dr. Jussi Mattila viser at balkonginnglassing har en beskyttende effekt. Resultatene av denne studien viser at balkonginnglassing kan utsette behovet for balkongrenovering med seks til ti år!
Les mer om hvordan våre produkter bidrar til å skape bærekraftige og lønnsomme fasader.

KONTAKT OSS FOR Å SE HVA VI KAN GJØRE FOR PROSJEKTET DITT