Lumon bryr seg miljø

Lumons balkongglass kan spare energi

Disse utmerkede resultatene kom fram ved Tammerfors tekniske universitet i en undersøkelse utført av Lumon om de energiøkonomiske innvirkningene av balkonginnglassing. Undersøkelsen ble gjennomført i Finland og den ble komplettert med beregninger fra Tyskland for sammenligning. Med hjelp av feltmålinger og simuleringer på datamaskin ble balkonger med og uten innglassing sammenlignet. Energiforbruket til oppvarming ble målt og i tillegg ble det utredet hvilken innvirkning balkongtypen, varmeisoleringen og himmelretningen hadde på temperaturen på de innglassede balkongene.

Nytt effektivt vindfang 

Resultatene viser at hvis tilluften tas fra en innglasset balkong så oppnås en betydelig energisparing. På sitt beste blir balkongen et effektivt vindfang, og temperaturen i rommet inntil balkongen kan senkes med opptil én grad. På den måten kan eierne spare energi og bokomforten øker. For en innfelt balkong (med vegger på begge sider) er ofte innglassingen enda mer energisparende enn for en utstikkende balkong (L- eller U-formet). På en balkong som er sørvendt er innsparingen noe større enn på balkonger som vender i andre himmelretninger, men for alle er energisparingen betydelig. Ved undersøkelse ev tettheten til innglassingen ble det konstatert at størrelsen på mellomrommene mellom glassrutene ikke har noen nevneverdig betydning for energisparingen. Avgjørende er hvordan beboerne bruker innglassingen. Oftest brukes balkonginnglassingen energiøkonomisk riktig: om vinteren holdes glassrutene stengt og om sommeren står de åpne. Mer detaljerte bruksanvisninger er likevel nødvendige for å maksimere innsparingen.

I Tyskland har man oppnådd enda større innsparinger 

Undersøkelsen ble komplettert med energiberegninger, som ble gjennomført som en sammenligning mellom finske hus og tilsvarende bolighus i Berlin. I Berlin varierte innsparingen i oppvarmingsenergi med balkonginnglassing fra 5,6 prosent til 12,0 prosent. Den største nytten av innglassingen fantes i bygninger med balkonger som vendte mot sør og hvor tilluften ble tatt via balkongen. Det som i størst grad påvirket energisparingen var at tilluften ble tatt fra balkongen og ikke utenfra. I gjennomsnitt ble det oppnådd en innsparing på 8,2 % i oppvarmingsenergien eller enda mer enn i Finland.

En økonomisk lønnsom løsning

Å holde bygningsmassen i god stand og vedlikeholdskostnadene på et rimelig nivå påvirker direkte bokostnadene og beboernes tilfredshet. I tillegg til økt bokomfort gir en balkonginnglassing av høy kvalitet som brukes riktig klar nytte i form av sparte penger for beboerne og eierne. Av de publiserte resultatene fra undersøkelsen i Tammerfors kan det trekkes en klar konklusjon: det lønner seg å montere balkonginnglassing i blokkhus, og spesielt på alle hus fra 1960- og 1970-tallet. Store innsparinger kan også oppnås i nye blokkhus, hvis tilluften tas via den innglassede balkongen. I tillegg til energisparingen kan balkonginnglassingen gi andre betydelige økonomiske fordeler. I følge en undersøkelse utført av dr.techn. Jussi Mattila påvirker innglassingen av balkongene den generelle forfatningen til huset: det kan utsette behovet for å pusse opp balkongene i huset med fra seks til ti år!

 • En smidig start for Lumon Group sin forbrukerrettete virksomhet i Warszawa, Polen

  For ett år siden lanserte Lumon forbrukersalgsoperasjoner i byen Warszawa, stedet for Lumons polske hovedkontor. Med et allerede etablert B2B-marked gir tilnærmingen til og forståelsen av forbrukerlandskapet nå resultater, og åpner for bedre utendørs livsstil i den raskt voksende polske byen.

  Les mer…
 • 5 måter balkonginnglassing tilfører sjarm og verdi til byboligen

  Diskusjonen om boliger som er ‘alt for dyre’ er altfor vanlig i dagens verden. Samtidig er beboere og boligkjøpere stadig mer krevende når det gjelder hvordan hjemmet deres skal se ut, til tross for de høye prisene. Dette skaper en paradoks, der utviklere og byggere må fokusere på å bygge effektive bygninger som også imøtekommer hjemmeeieres mer komplekse ønsker.

  Les mer…
 • Vi lanserer plisségardiner laget av resirkulert materiale

  «Vi ønsker å imøtekomme markedets behov og tilby enda mer bærekraftige alternativer til våre kunder. Vi er svært glade for å lansere den nye kolleksjonen Visor Terra, laget av resirkulert stoff fra gjenvunnet PET-plast, sier administrerende direktør Markku Pulkkinen.

  Les mer…