Energisparing

Lumon balkonginnglassing sparer energi

Besparelser på opp til 10,7 % og, i gjennomsnitt, opp til 5,9 % av boligens energiforbruk til oppvarming. - Disse fantastiske resultatene ble oppnådd av Kimmo Hilliaho i hans studie av balkonginnglassingens energiøkonomiske effekter ved Tampere University of Technology i august 2010.

Forskningen ble gjennomført i Finland og supplert med referanseberegninger fra Tyskland. Energiforbruket til oppvarming av innglaserte og uglaserte balkonger ble sammenlignet ved hjelp av feltmålinger og datasimuleringer. I tillegg ble det fastslått hvordan balkongtypen, varmeisolasjonen og retningen påvirker temperaturen i de innglaserte balkongene.

Ny, effektiv vindboks

Resultatene viser at det å ta kompensasjsluft fra en innglasset balkong vil helt klart øke energibesparelser oppstått fra innglassingen. I beste fall fungerer innglassede balkonger som effektive vindbokser, slik at eierne kan redusere temperaturen med så mye som 1 °C i rommene beliggende ved siden av balkongene. Dette gjør at eierne kan spare energi og øke deres bokomfort.

Innglassing av innfelte balkonger (med vegger på begge sider) er ofte en mer effektiv energisparing enn innglassing av utstikkende balkonger (L- eller U-formet). Besparelsene for sør-side-balkonger er litt høyere enn for de balkongene som vender mot andre retninger. Men besparelsene av begge typene er betydelige. En inspeksjon av tettheten av innglassing avslørte at størrelsen på hullene mellom glassrutene ikke har mye effekt på energibesparelser. Det aller viktigste er hvordan innbyggerne bruker sine balkongglass.

I de fleste tilfeller kjenner finnene til den mest energiøkonomiske måten å bruke deres balkonginnglassing på: glassruter må holdes stengt om vinteren og åpne om sommeren. Men detaljerte instruksjoner er nyttige for å maksimere besparelser.

Høyere besparelser i Tyskland

Forskningen ble supplert med energiberegninger utført i slike elementhus i Berlin som var sammenlignbare med finske hus under forskning.

Varmeenergibesparelser oppnådd ved bruk av balkonginnglassing varierte i Berlin fra 5,6 % til 12,0 %. Glassløsninger var mest gunstig for bygninger med balkonger som vender mot syd og kompensasjonsluft tatt gjennom balkongen. Det å ta forsyningsluft fra balkongen, i stedet for å ta det direkte fra utsiden, var den faktoren som hadde mest tydelig effekt på energisparing. I gjennomsnitt, energibesparelser på oppvarming i Tyskland utgjorde 8,2 %, noe som er enda mer enn i Finland.

Løsning som lønner seg

Det å holde bygningens fundament i god stand og forvaltningskostnader på et rimelig nivå har en direkte innvirkning på bokostnader - og tilfredsstillelsen til beboerne. I tillegg til bokomfort, gir riktig brukt førsteklasses balkonginnglassingssystemer beboere og leiligheteiere ekte økonomiske fordeler.

Konklusjonen fra forskningsresultatene publisert i Tampere var klare: det å installere balkonginnglassing på høyblokker bygget i 1960 og 1970 lønner seg. Betydelige besparelser kan også fås i nye høyblokker med et kompensasjonsluftinntak gjennom innglasset balkong. Foruten energibesparelser, kan balkonginnglassing få andre betydelige økonomiske fordeler. I henhold til forskning utført av D.Sc. (Tekn.) Jussi Mattila, vil det å installere innglassing på balkonger ha en innvirkning på bygningenes allmenntilstand, da denne handlingen kan utsette renoveringsbehov av balkonger med totalt 6-10 år!