Gwarancja

Gwarancja naszych instalacji produktów obejmuje naprawę usterek spowodowanych wadami materiałowymi i wadami produkcyjnymi. Gwarancja obejmuje niezbędne prace naprawcze wraz z materiałami.

Oferujemy pięcioletnią gwarancję na materiały stosowane w przeszkleniach oraz dwuletnią gwarancję na materiały stosowane w naszych rozwijanych plisach. Instalacja jest objęta dwuletnią gwarancją.

Lumon zobowiązuje się do zapewnienia użyteczności swoich produktów na wiele lat. Dla wszystkich przeszkleń Lumon i plisów Visor gwarantujemy pełną dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty pierwotnego zakupu. Ponadto, funkcjonalne i związane z bezpieczeństwem komponenty przeszkleń Lumon będą dostępne w jednym kolorze przez 20 lat. Dla innych produktów zakupionych od Lumon gwarantujemy pełną dostępność części zamiennych przez okres gwarancji.

Ogólne

Lumon udziela gwarancji na projekt w przypadku wad materiałowych przez okres pięciu (5) lat (z wyłączeniem plisów). Gwarancja ta obejmuje usługę naprawy lub wymiany wadliwych materiałów.

Lumon udziela gwarancji na plisy w przypadku wad materiałowych przez okres dwóch (2) lat. Gwarancja ta obejmuje usługę naprawy lub wymiany wadliwych materiałów.

Lumon udziela gwarancji na projekt w przypadku wad wynikających z niewłaściwej instalacji przez okres dwóch (2) lat.

Gwarancja ta obejmuje usługę naprawy lub wymiany uszkodzonych materiałów.

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się po akceptacji projektu przez kupującego i sprzedawcę oraz zakończeniu instalacji.

Jeśli kupujący nie był obecny podczas instalacji i nie zgłosił zastrzeżeń w ciągu siedmiu (7) dni od daty instalacji, okres gwarancji rozpocznie się od daty instalacji.

Ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

  • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub celowym uszkodzeniem
  • Dostosowanie, naprawa i wymiana części zapasowych z powodu normalnego zużycia, niedbałego użytkowania przez klienta lub mieszkańca, lub nieprzestrzegania instrukcji użytkowania
  • Uszkodzenia spowodowane przesunięciem się konstrukcji nośnych, nagłymi zdarzeniami lub katastrofami naturalnymi wpływającymi na produkt
  • Zmiany, naprawy lub modernizacje niezatwierdzone przez producenta lub sprzedawcę
  • Powstawanie wzorów na powierzchni hartowanego szkła
  • Praktyki instalacyjne niezgodne z Dokumentacją Techniczną Lumon
  • Nakładanie folii słonecznych lub przyciemniających na szkło
  • Dostosowanie, naprawa i wymiana części zamiennych związanych z normalnym zużyciem (np. otarcia, zadrapania itp.)
  • Odpowiedzialność ogranicza się do wymiany produktu.