Gwarancja

Partner Lumon ponosi odpowiedzialność za to, że prace montażowe zostały przeprowadzone zgodnie z dokumentacją kontraktu i z zasadami dobrych praktyk budowlanych. Gwarancja Lumon dla zainstalowanych produktów obejmuje wady wynikające z surowca i wad produkcyjnych oraz niezbędne prace naprawcze razem z materiałami.

Warunki gwarancji

Gwarancja wymaga akceptacji dostawy zarówno przez kupującego, jak i sprzedawcę. Jeśli kupujący nie jest obecny w dniu montażu i nie złoży reklamacji w ciągu siedmiu (7) dni od daty montażu, dostawa będzie uważana za zaakceptowaną, a okres gwarancji rozpoczęty.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla prac montażowych wynosi dwa (2) lata, natomiast dla wad surowca i produkcyjnych wynosi pięć (5) lat, licząc od otrzymania rezultatu pracy lub faktycznego oddania do użytku. Okres gwarancji dla wad surowca i produkcyjnych części drewnianych ram wynosi dwa (2) lata. Rolety zasłonowe, jeśli są dołączone do produktów, objęte są dwuletnią gwarancją udzielaną przez producenta rolet. Zapewniamy dwuletnią gwarancję dla maty tarasowej Lumon.

Dostępność Części Zamiennych

Lumon zobowiązuje się do zapewnienia użytkowalności swoich produktów w nadchodzących latach. Gwarantujemy pełną dostępność części zamiennych do wszystkich systemów przeszkleń Lumon, rolet Lumon i rolet zasłonowych przez okres 10 lat od daty pierwotnego zakupu. Dodatkowo, funkcjonalne i związane z bezpieczeństwem elementy przeszkleń Lumon są dostępne w jednym kolorze przez 20 lat. W przypadku innych produktów zakupionych od Lumon, gwarantujemy pełną dostępność części zamiennych w trakcie okresu gwarancji.

Ograniczenia Gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

  • Czyszczenia po przekazaniu lub faktycznym oddaniu do użytku rezultatu prac.
  • Późniejszych działań związanych z zabrudzeniem produktów Lumon i struktur otaczających.
  • Pęknięć szkła spowodowanych czynnikami innymi niż wady produkcyjne.
  • Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub wandalizmu.
  • Regulacji, napraw i wymiany części zamiennych z powodu normalnego zużycia, nieostrożnego użytkowania przez klienta lub mieszkańca, lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
  • Uszkodzeń spowodowanych opadaniem konstrukcji, wyższym niż normalne obciążeniem szkła, nagłymi i nieprzewidywalnymi zdarzeniami wpływającymi na produkt, lub klęskami żywiołowymi.
  • Zmian, napraw lub ponownych instalacji dokonywanych bez zgody producenta lub dealera.
  • Akcesoriów i oddzielnych struktur uzupełniających.
  • Różnych wzorów, które mogą być widoczne na powierzchni szkła hartowanego. Nie powinno się instalować folii ani taśm na hartowanym szkle bezpieczeństwa. Jeśli folie lub taśmy są instalowane na szkle później, Lumon Oy nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani koszty wynikające z pęknięcia lub upadku produktu.

Szkło jest hartowane zgodnie z normami EN 12150-1 i EN 572-8. Szkło laminowane jest produkowane zgodnie z normą EN 12543-5-6. Zadaszony balkon/taras to nieizolowana termicznie, zimna przestrzeń na zewnątrz, która nie jest w pełni uszczelniona. Mogą istnieć szczeliny o szerokości 5-15 mm między balustradą a szkłem balkonowym oraz 10-50 mm przy połączeniach z innymi konstrukcjami. Przy urządzaniu balkonu/terasu należy uwzględnić wilgotność powietrza oraz możliwą migrację wody, śniegu, kurzu i wiatru do wnętrza.

Dostawca Gwarancji Produktu:

Lumon Oy

Kaitilankatu 11

45130 Kouvola

Tel. 020 7403 200

NIP: 22254449-8

Dostawca Gwarancji Instalacji:

Lumon International

Kaitilankatu 11

45130 Kouvola

Tel. 020 7403 200

NIP: FI19055140

Numer identyfikacyjny Y 1905514-0

[email protected]

www.lumon.fi

More room for life