Lumon Glazing to produkt przyjazny dla środowiska

Często napotykamy na pytanie, czy produkt wykonany ze szkła i aluminium może być przyjazny dla środowiska. Odpowiedź jest oczywista – tak, to jest możliwe. Wpływ netto przeszkleń Lumon na klimat jest negatywny. Innymi słowy oznacza to, że ich zastosowanie zapobiega emisji większej ilości gazów cieplarnianych niż ta, która przedostaje się do atmosfery w trakcie ich użytkowania. Co oznacza to w praktyce?

Emisja przeszkleń Lumon – ile wynosi?

Porównując emisje w cyklu życia Lumon Glazing z emisjami wywołanymi jazdą samochodem, możemy stwierdzić, że emisje systemu oszklenia balkonu są na podobnym poziomie co podróż samochodem w obie strony z Helsinek do północnej Laponii. Szacunki te opierają się na danych dot. emisji wywołanej ruchem drogowym w 2020 roku, a także na obliczeniach emisji związanych z oszkleniem, które zostały przedstawione przez Julię Vasberg w jej pracy dyplomowej.

Średnia emisja dwutlenku węgla przez samochody osobowe w ruchu ulicznym wynosiła pod koniec ubiegłego roku 153,5 g/km. Emisja w cyklu życia produktu Lumon Glazing wynosiła 327 kg CO2 (327 kg CO2 /153,5 g/km =2100 km).

Lumon Glazing wyróżnia się pozytywnym wpływem na środowisko

W warunkach panujących w Finlandii, indywidualna rekompensata emisji przeszkleń Lumon jest ponad sześciokrotnie wyższa niż emisja dwutlenku węgla w cyklu życia tego produktu. Wynik ten jest rezultatem pracy Julii Vasberg, która oparła najważniejsze dane wyjściowe na pracy doktorskiej przygotowanej przez Kimmo Hilliaho, doktora nauk technicznych.

Lumon Glazing to oszczędność energii

Cykl życia przeszklenia balkonowego wynosi w badaniu 30 lat. Badanie pokazuje, że korzyści klimatyczne (wyjątkowe dla danego użytkownika), które można przypisać produktowi Lumon Glazing w trakcie jego użytkowania, są wyższe niż emisja gazów cieplarnianych spowodowana przez ten produkt podczas jego całego cyklu życia.

Jak przeszklenia Lumon oddziałują na klimat?

Z pracy dyplomowej wynika, że średni okres zwrotu poniesionych na produkt nakładów był o sześć miesięcy dłuższy niż wartość z kalkulacji sporządzonej w 2012 roku. Fakt ten wynika z innych założeń wyjściowych, na które zasadniczy wpływ ma stopień recyklingu szkła, wpływ produktu na oszczędność energii oraz źródło energii grzewczej wykorzystywane przez odbiorcę.

Szacując korzyści i emisje systemu szyb zespolonych należy opierać się o fakt, że wpływ Lumon Glazing na klimat jest zdecydowanie pozytywny – zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę inne korzyści energooszczędne, związane z tym produktem. Dotyczy to na przykład ochronnego oddziaływania szyb na same budynki.

Redukcja śladu węglowego musi być kontynuowana

W perspektywie całego okresu użytkowania, materiały stanowią najważniejszy element w kształtowaniu śladu węglowego przeszkleń Lumon. Szczególnie ważne jest szkło, które odpowiada za ponad 70% emisji. Fakt ten sprawia, że w przyszłości zamierzamy zwrócić szczególną uwagę na kwestię recyklingu i ponownego wykorzystania szkła, co umożliwi nam dalsze ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Produkty Lumon nie tylko poprawiają komfort życia w domu, ale także stanowią całkowicie przetwarzalne i zrównoważone rozwiązanie, które pomaga oszczędzać energię, a tym samym środowisko. Nasze produkty chronią również konstrukcje domu, co znacznie ogranicza konieczność przeprowadzenia remontów. Wyposażenie balkonu w system oszklenia jest działaniem inteligentnym ekologicznie, dlatego też każdy balkon powinien być wyposażony w takie rozwiązanie.

Kimmo Hilliaho
Kimmo Hilliaho
Doktor nauk technicznych, Lumon Oy
Badaniami nad przeszklonymi balkonami zajmuję się od 2009 roku. W tym czasie powstała moja praca magisterska „Efekty energooszczędności przeszklenia balkonów” oraz rozprawa doktorska „Potencjał energooszczędności i temperatury wewnątrz przeszklonych przestrzeni: ocena poprzez pomiary i symulacje”.