Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w Lumon

Bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych wartości firmy Lumon. Stawiamy sobie za cel całkowite wyeliminowanie wypadków w miejscu pracy. Pracujemy nad osiągnięciem tego celu poprzez ciągły rozwój naszego personelu oraz procesów, współpracę z naszymi partnerami i aktywne komunikowanie się z użytkownikami na temat bezpiecznego użytkowania naszych produktów.

Bezpieczeństwo jest dla nas ważne

Firma Lumon dąży do bycia najlepszą i najbardziej pożądaną w branży. Aby to osiągnąć bierze odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i zdrowia pracowników. Procedury bezpieczeństwa Grupy Lumon mają na celu przeciwdziałaniu utracie zdrowia, urazom i wypadkom w miejscu pracy. Chcemy zapobiec wypadkom, które naraziłyby na szwank zdrowie ludzi, ich majątek, jak również naszą renomę.

Podczas wykonywania przez nas działań, jesteśmy świadomi ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Ich prawdopodobieństwo wzrasta wtedy, kiedy bezpieczeństwo nie jest obiektem codziennej troski. W Lumon kładziemy nacisk na działania zapobiegawcze, związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i samopoczuciem. Są one każdego roku ważnym elementem planowanych działań. Dbamy o bezpieczeństwo środowiska pracy i wraz z pracownikami stale je rozwijamy. Stworzyliśmy instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, w których dokładnie wyjaśniamy bezpieczeństwo i zagrożenia w Lumon.

Lumon a bezpieczeństwo

Za bezpieczeństwo w pracy odpowiadają wszyscy

Bezpieczeństwo pracy opiera się na odpowiednich warunkach jej wykonywania, wdrożeniu bezpiecznych praktyk oraz zwiększeniu wiedzy i świadomości o niezbędnych procedurach i procesach.  Kwestie związane z bezpieczeństwem są najbardziej skuteczne, gdy rozmaite scenariusze są brane pod uwagę z dużym wyprzedzeniem. Rozwijanie aspektów BHP wymaga wiedzy, umiejętności i rozwagi. Należy również pamiętać o odpowiednim planowaniu celów, monitorowania rezultatów i nieustannym ulepszaniu.

Zasady bezpieczeństwa Grupy Lumon mówią, że każdy pracownik musi znać swoje obowiązki, także te związane z zapewnieniem ochrony. Odpowiedzialność jest podzielona pomiędzy kierownictwo, osoby zarządzające, pracowników, specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz organizację zajmującą się bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Pragniemy podkreślić, że nasi pracownicy są zobligowani do stosowania sprzętu zabezpieczającego i rozważnego wykonywania swojej pracy. Nie zezwalamy na jakiekolwiek zaniedbania w kwestiach bezpieczeństwa i nie pozwalamy na podejmowanie ryzyka. Każdy pracownik jest zobowiązany do obserwacji otoczenia i eliminacji potencjalnych niebezpieczeństw w miejscu wykonywania pracy.

Działalność Grupy Lumon w Finlandii jest certyfikowana zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. Służy do określenia i ulepszenia procedur, związanych z zagrożeniami BHP. System ten zapewnia kompleksowe podejście do kwestii BHP oraz wdraża je we wszystkie etapy wykonywanych codziennie czynności.

Cele:

  • Bezpieczne i wygodne miejsce pracy
  • Ograniczenie liczby wypadków przy pracy (zero wypadków w 2020 r.)
  • Urlopy chorobowe, by utrzymać zdrowie
  • Szkolenia na temat unikania szkód i wypadków