Nyheter

03.12.2021
Retningslinjer for smittevern I forbindelsen med de regionale tiltakene som trådte i kraft 3. desember 2021, vil vi i Lumon Norge sørger for at alle våre kunder skal føler seg trygge når vi kommer på befaring, service eller ved montasje. Vi skal til enhver tid følge de gjeldende retningslinjene for...
05.07.2021
Byggearbeidet til fabrikken i Spania har begynt Det finske familieeide selskapet Lumon har rapportert om sine investeringer i løpet av årets første måneder: Selskapet vil utvide sitt glassforedlingsanlegg i Kouvola, Finland og bygge en helt ny fabrikk i Spania. Flere investeringer kommer, da...
15.03.2021
  Lumon følger nasjonale og regionale smittervernstiltak for å forhindre spredning av Covid - 19. Før vi kommer på en befaring skal du være trygg på at vi tar alle forhåndsregler og at vi er friske. Ved en befaring og oppmåling av balkongen må vi gå igjennom leiligheten for å komme til balkongen....
15.03.2021
Lumon er i sterk vekst og vi søker dyktige flere distriktsansvarlige selgere. Send inn en søknad idag. Vi gleder oss til å høre fra deg! Les mer
09.02.2021
Lumon opplever økt etterspørsel, lanserer nye innglassingsprodukter og investerer i egen produksjonsfabrikk i Spania. Det finske, familieeide firmaet startet 2021 med nytt mål for de neste 4 år; 10 prosent økning i salg, per år.   “Selvom vi ønsker å øke vårt innenlandssalg, vil vårt fokusområdet...
09.10.2020
Lumon etablerer seg i Drammens-området med kontor på Kjellstad i Lier. Christian Fr.  Gulbransen – tidligere salgs- og markedssjef i Lumon tar med seg sin kunnskap og erfaring for å satse på områdene rundt Drammen. Vi ser at markedet for innglassing er økende, og vi har gjennom 20 år i Norge...
18.09.2020
Lumons nye anlegg for bearbeiding av glass er i gang og investeringsprogrammet på 170 millioner kroner er fullført. For å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter glassprodukter, har Lumon utvidet anlegget med 4600 m2. Totalt 47 ansatte vil bli ansatt ved det nye anlegget. Den nylig...
08.09.2020
Lumon er i sterk vekst og vi søker dyktige flere distriktsansvarlige selgere. Send inn en søknad idag. Vi gleder oss til å høre fra deg! Les mer
04.04.2020
Disse utmerkede resultatene kom fram ved Tammerfors tekniske universitet i en undersøkelse utført av Lumon om de energiøkonomiske innvirkningene av balkonginnglassing. Undersøkelsen ble gjennomført i Finland og den ble komplettert med beregninger fra Tyskland for sammenligning. Med hjelp av...
23.03.2020
Hos Lumon har vi gjort endringer i retningslinjene våre basert på veiledning fra myndighetene og helsepersonell. Disse tiltakene prøver å gi våre kunder, samarbeidspartnere og våre egne ansatte en trygg måte å operere på som mulig under disse utfordrende forhold. Salg, installasjon og produksjon...