Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål, så kontakt Lumon eller nærmeste forhandler. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss

Hva gjør jeg hvis det ikke går an å åpne glassrutene?

Hvis den første glassruten ikke åpner seg, må mellomrommet mellom den første og den andre ruten gjøres større ved å skyve den ene ruten i motsatt retning. Åpningen må være ca. 3 mm bred for at ruten skal kunne svinges til siden. Se beskrivelse av åpningsfunksjonen i bruksanvsiningen. Hvis en annen rute ikke svinger til siden, må du sjekke at rutene går helt inn i bunnen av gangjernet før åpning.

Lufting og tetthet

a) Tetthet: Lumon balkongglass beskytter balkongen og terrassen mot vind og storm. Systemet er ikke helt tett, da balkongen eller terrassen også trenger ventilasjon. I perioder med mye regn og vind kan det trenge vann inn på balkongen eller terrassen. Balkongen er et uterom også etter innglassingen, men bedre beskyttet enn tidligere.

b) Lufting: Det er tilstrekkelig med 1-3 mm mellomrom mellom rutene for lufting av balkongen eller terrassen. Hvis det er behov for mer effektiv lufting, kan du åpne den første ruten i luftestilling. Merk! Balkongen må ikke være for tett. Riktig gjennomført lufting tørker konstruksjonene og sikrer at de holder seg i god stand. Hvis du ønsker å minske mellomrommene, så bestill gjennomsiktige PVC-tetninger. Ta kontakt med din salgsrepresentant.

c) Mellom taket og den øvre profilen finnes det vanligvis en åpning, som skyldes høydeforskjeller i taket. Det hører med til en normal monteringsmetode.

Hvilke lyder kan innglassingen gi fra seg?

Terrasse- og balkongglass reagerer på endringer i temperaturen i likhet med andre produkter av aluminium og glass.  Eventuelle lyder fra innglassingen skyldes utvidelse av aluminiumsprofilene når de reagerer på endringer i temperaturen. I planleggingen av systemet og festene er det tatt hensyn til denne utvidelsen. Lydene påvirker ikke sikkerheten eller funksjonen til innglassingen.

Hvilke mønstre, streker og merker kan oppstå på overflaten av glasset?

a) I visse glassproduksjonsprosesser, som for eksempel herding, kan det oppstå mønstre i glasset som synes når det dannes dugg på glasset. Duggdannelse er et normalt og naturlig fenomen. Samme fenomen er vanlig forekommende på bilvinduer.

b) Sporene eller mønstrene kan synes på et par meters avstand under normale lysforhold.

Er det farlig hvis glassruten bøyes?

Herdet glass kan bøyes noe. Under normale forhold er tillatt bøyning 3 mm/m. Den herdede glassruten er elastisk og tåler derfor slag bedre enn vanlig glass. På svært vindfulle dager kan glassrutene bøyes noe mer.

Går det an å bruke en hvilken som helst silikonspray til smøring av hjul, plastdeler og profiler?

Til smøring av disse delene kan vanlige silikonsprayer og –oljer brukes.  Vi anbefaler først å rengjøre profilene og delene og å smøre systemet én eller to ganger i året for at glassrutene skal gli uten problemer. Bruk ikke andre smøremidler eller fettyper, som f.eks. vaselin eller olje. De tiltrekker seg ofte smuss som kan skade hjulene i systemet. Hvis glassrutene av en eller annen grunn ikke beveger seg smidig, må du kontakte serviceavdelingen hos din forhandler.