Parvekelasitus on tehokas keino säästää lämmitysenergiaa

Dramaattisesti nousseet energian hinnat ovat herättäneet huolta Euroopassa ja koko maailmassa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sähkön hinta on vuoden 2021 lopussa kohonnut Euroopassa korkeimmalle tasolle yli vuosikymmeneen. Tämän johdosta myös taloyhtiöissä kiinteistön energiatehokkuuteen kiinnitetään uskoakseni nyt enemmän huomiota kuin koskaan.

Parvekelasitus energiatehokas ratkaisu

Valtaosassa uusista kerrostaloista meillä Suomessa on oletuksena lasitetut parvekkeet. Suunnittelijat ja rakennuttajat tietävät, että parvekkeiden lasittaminen on järkevä investointi, joka näkyy paitsi asumisen laadun paranemisena myös edullisempana asumisena. 
Myös vanhemmille taloyhtiöille parvekelasien vaikutukset parvekkeiden elinkaareen ja kunnostustarpeeseen ovat jo tutut. Taloyhtiöt etsivät energiataloudellisia keinoja pitää asumismuoto jatkossakin mahdollisimman edullisena energian hintojen karatessa pilviin. Parvekelasitus on tutkitusti energiatehokas ratkaisu, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Lasituksen energiansäästö keskimäärin 6 prosenttia

Energiansäästö ja varsinkin parvekelasitusten energiatehokkuus ovat minulle läheinen aihe. Väitöskirjaani varten (Tampereen teknillinen yliopisto 2017) tutkin yksityiskohtaisesti Tampereen Hervannassa samassa kerrostalossa olevaa lasitettua ja lasittamatonta parveketta. Lisäksi kevyempiä mittauksia oli 18 lasitetulla ja 5 lasittamattomalla parvekkeella eri puolilla Tamperetta. Hyödynsin tuloksia laskentaohjelman kalibroinnissa ja suoritin tuhansia mallinnuksia, joiden perusteella saimme lasitusten lämmitysenergian säästöksi suomalaisissa asuinkerrostaloissa 3,4 – 10,7 % - keskimäärin siis 5,9 %. Laskin myös käytännössä toteutuneita säästöjä aineiston perusteella, ja sain tuolloin tulokseksi 6-112 euron vuotuisen säästön per parveke. Tämän päivän energian hinnoissa säästö on merkittävästi suurempi. 
Tyypillisesti lasitettu parveke säästää vähintään 200 kilowattituntia energiaa verrattuna lasittamattomaan. Suomen 600 000 lasitettua parveketta tuottavat siis vuodessa konservatiivisen arvion mukaisestikin vähimmillään 120 gigawattitunnin energiansäästön, mikä tarkoittaa lähes 1,5 miljoonaa euroa. 

Siihen, kuinka tehokkaasti lasitettu parveke viime kädessä auttaa säästämään energiaa, vaikuttavat myös kiinteistön sijainti sekä vuoden- ja vuorokaudenajat. Energiasäästö itse asukkaalle konkretisoituu varsinkin talvella.

Myös rakennuksen lämmöneristys ja rakenteellinen tiheys vaikuttavat hukkalämmön määrään. Tämä on kuitenkin selvää: parvekelasituksen hankinta on energiatehokkuutta parantava remontti, josta saa kaupan päälle myös paljon asumishyötyä ja -mukavuutta. 

Meiltä Lumonilla saat kaiken avun niin hankesuunnitteluun kuin kustannuslaskelmiin ja projektin toteutukseen.

Lumon Kimmo Hilliaho
Kimmo Hilliaho
Tekniikan tohtori, Lumon Oy
Olen tehnyt vuodesta 2009 alkaen erilaisia parvekerakentamiseen liittyviä tutkimus- ja selvitystehtäviä. Tein väitöskirjani 2017 parvekelasituksen energiatehokkuudesta Tampereen teknillisellä yliopistolla.